پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی یادمان تعدیل نشدن جهان‌نما، نقش جهان را از مقاصد گردشگران فرهنگی خارج می‌كند

یادمان

تعدیل نشدن جهان‌نما، نقش جهان را از مقاصد گردشگران فرهنگی خارج می‌كند


خبرگزاری میراث فرهنگی _ گردشگری _ حتی اگر میدان اصفهان (نقش جهان) در صدر فهرست مقاصد تورها و گردشگران ورودی به ایران جای نداشته باشد، بی‌شك یكی از مقاصد اصلی است.
 
به گزارش CHN، چنانچه بگوییم « 99 درصد توریست‌های وردی به كشور، نقش‌جهان را ندیده از ایران خارج نمی‌شوند» بیراه نگفته‌ایم. در اینكه نقش جهان اثر معماری بی‌نظیر و منحصر به فردی بوده، تردیدی نیست اما آنچه مزید بر علت می‌شود كه توریست‌های ورودی بازدید از این اثر را از دست ندهند، مهر ثبت جهانی بر پیشانی میدان امام اصفهان است.
 
مدیر یك آژانس توریستی با تائید این مطلب به CHN گفت: «در میان توریست‌های تاریخی و فرهنگی نوعی ركورد و ركورد زنی وجود دارد. معیار رقابت در كسب این ركورد نیز بازدید از آثار جهانی ثبت یونسكو است.»
 
علی اسدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران افزود: «توریست فرهنگی به محض ورود به هر كشوری، اولین جایی كه برای دیدن طلب می‌كند، سایت یونسكو است. به همین دلیل است كه در هر زمانی از سال به میدان نقش‌جهان بروید، توریست خارجی در آن تردد دارد.»
 
وی با اشاره به اینكه تعدیل یا عدم تعدیل جهان‌نما تنها بحث و موضوع میراث فرهنگی نیست و بر گردشگری هم تاثیر بسزایی دارد، تصریح كرد: «چنانچه برج جهان‌نما تعدیل نشده و میدان امام اصفهان از فهرست میراث جهانی یونسكو خارج شود، اصفهان توریست‌هایی فرهنگی كه برای بازدید از سایت یونسكو به این شهر می‌آیند را از دست خواهد داد.»
 
به گفته این فعال حوزه گردشگری، تعداد گردشگران ورودی كه برای بازدید از سایت میراث جهانی نقش‌جهان به ایران می‌آیند نسبت به كل گردشگران ورودی ایران عدد قابل توجهی است. همچنین رغبت گردشگران برای دیدن سایت‌های تاریخی از ابتدا ثبت یونسكو نبوده نسبت به آثاری كه از فهرست یونسكو خارج شده بیشتر است.
 
یك راهنمای تورهای ورودی نیز معتقد است آثار ثبت یونسكو عامل مهمی برای جذب توریست در بازارهای جهانی است.
 
مهدی مخلصی، راهنمای تورهای ورودی با اعلام این مطلب به CHN گفت: «خروج یك اثر از فهرست یونسكو تبلیغات و بازاریابی برای جذب توریست‌های خارجی در بازارهای جهانی را سخت می‌كند.»
 
وی كه طی ماه‌های گذشته تورهای متعدد خارجی به اصفهان برده، اذعان دارد كه قریب به اتفاق گردشگرانی به اصفهان برده مشتاق به بازدید از میدان نقش جهان به عنوان یك اثر ثبت یونسكو بودند. مخلصی ادامه داد: «البته عموم این توریست‌ها نیز پس از بازدید از میدان امام اصفهان به دنبال برجی می‌گشتند كه حریم منظری میدان را مخدوش ساخته است.»
 
بنا بر اظهارات این راهنمای،‌ توریست‌های تاریخی و فرهنگی تصمیم یونسكو مبنی بر تعدیل برج جهان‌نما را منطقی پنداشته و عنوان كرده‌اند كه اخبار مربوط به آنرا پیگیری می‌كنند. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه