جمعه, 01ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی حضور نشر هزارکرمان و انتشارات سمرقند، در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

رویدادهای فرهنگی

حضور نشر هزارکرمان و انتشارات سمرقند، در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

برگرفته از تارنمای ایرانچهر

نشانی غرفه نشر هزار کرمان و انتشارات سمرقند: نمازگاه (مصلای) تهران- شبستان- راهروی ۱۷- غرفه ی ۳۵۰- انتشارات سمرقند و هزار کرمان


برای خرید کتاب های نشر هزار کرمان و انتشارات سمرقند در بخش مجازی می توانید با پیداکردن نام نشر در فهرست ناشران در این نشانی /https://book.icfi.ir در صفحۀ اصلی پایگاه (سایت) نمایشگاه کتاب ، روی نام آنها کلیک کنید و وارد صفحۀ آنها  بشوید و کتاب های دلخواه تان را خریداری کنید : 

خرید کتاب های دیگر نشر هزار کرمان و انتشارات سمرقند :

از آنجا که در نمایشگاه کتاب تهران، ناشران اجازه دارند تنها  کتاب های چهار سال اخیر خود را بفروشند، نشر هزارکرمان و انتشارات سمرقند، همۀ کتاب های موجود خود را با همان تخفیف نمایشگاه کتاب تهران به فروش می رسانند. شما پس از انتخاب کتاب های دلخواهتان از فهرست زیر، می توانید نام کتاب ها را به تلگرام یا واتساپ یا شمارۀ ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ پیامک کنید تا کار فروش کتاب ها به شما انجام شود. کتاب ها با پست یا پیک برای شما فرستاده خواهد شد :       

فهرست نام کتاب ها

تاریخ باستان

تبارشناسی فرمانروایی های قفقاز در دوران باستانی(هخامنشی– اشکانی– ساسانی)/ پژوهش: علی علی بابابی درمنی/۲۵۰۰۰۰  تومان

هنر رهبری کورش بزرگ (چهاررنگ-با طراحی های جمشید حقیقت شناس)/ نوشتۀ: لاری هدریک/ ترجمه کورش زعیم/ ۱۸۰۰۰۰ تومان

بابک، شهریار ایران زمین (رمان تاریخی) / نوشته ی : التفات عبدی زاده / ۱۵۰۰۰۰ تومان

جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران /  پژوهش : دکتر بشرا دلریش /  250000  تومان

مساله ی آرتساخ (قراباغ) / ( مجموعه ی مقالات ) / به کوشش : ایساک یونانسیان / ۲۵۰۰۰۰ تومان

از اسطوره به تاریخ / پژوهش : دکتر هوشنگ طالع / ۲۵۰۰۰۰ تومان

جهان نمای تاریخ ایران ( مجموعه ی نقشه های باستانی ایران ) / پژوهش : هوشگ طالع / ۳۷۵۰۰۰ تومان

ایران بزرگ ( سرزمین در میان سه میان رودان)/ نوشته ی : عزیز آریانفر / به کوشش : هزیر تهرانی / ۲۰۰۰۰۰ تومان

ایران ویچ، سرزمین های کهن ایرانیان / پژوهش : دکتر هوشنگ طالع / ۱۰۰۰۰۰ تومان

خورشید و  شیر ، از گاه کهن / پژوهش : مهدی شمسایی لشکریانی – هوشنگ طالع/ ۹۰۰۰۰ تومان

آذربایجان و اران / پژوهش : دکتر عنایت الله رضا / ۱۵۰۰۰۰ تومان

مطالعاتی در باره ی تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان (دوره ی دوجلدی)/  پژوهش : فیروز منصوری / ۵۰۰۰۰۰ تومان

آران، نه آذربایجان ؛ ترک نه، ترک زبان / نوشته ی : کیکاووس هومان / ۴۰۰۰۰ تومان

اروندرود / پژوهش : هوشنگ طالع / ۱۵۰۰۰۰ تومان

بن نبشت های ایران کهن(سندهای و مدارک ایران کهن) / پژوهش : هوشنگ طالع/ ۲۵۰۰۰۰  تومان

ایران و توران / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۱۵۰۰۰۰ تومان

رازهایی در دل تاریخ(شاه اسماعیل شاعر نبوده و دیوان ترکی هم نداشته است)/ پژوهش : فیروز منصوری / ۱۵۰۰۰۰  تومان

آهنگ گام ها / نوشته ی : دکتر محمدرضا عاملی تهرانی / ۶۵۰۰۰  تومان

طایفه ی شیرالی، در گذر تاریخ بختیاری / پژوهش : عبدالرضا فرخ پی / ۱۲۰۰۰۰  تومان

تاریخ معاصر

در دفاع از خلیل ملکی (به همراه مدافعات در دادگاه نظامی) / نو.شته ی : دکتر کمال قائمی / ۲۸۰۰۰۰ تومان

مشروطیت ایرانی / پژوهش : دکتر هوشنگ طالع / ۳۰۰۰۰۰ تومان

ایران برابر شوروی / پژوهش : دکتر هوشنگ طالع /  80000 تومان

تاریخ تجزیه ایران ( دوره ی شش جلدی ) / پژوهش : هوشنگ  طالع / ۱۹۹۰۰۰۰ تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد اول ) : تلاش نافرجام برای تجزیه ی آذربایجان / پژوهش : هوشنگ طالع  ۳۱۰۰۰۰ تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد دوم )  : تجزیه ی بحرین / پژوهش : هوشنگ طالع  310000 تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد سوم)  :  تجزیه ی مرزهای باختری (کردستان و میان رودان) / پژوهش : هوشنگ طالع  375000 تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد چهارم ) : تجزیه ی قفقاز / پژوهش : هوشنگ طالع  375000 تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد پنجم ):  تجزیه ی مرزهای باختری (افغانستان ، سیستان، فرارود)/ پژوهش: هوشنگ طالع ۳۱۰۰۰۰ تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد ششم ) :  تلاش برای وحدت  / پژوهش : هوشنگ طالع  310000 تومان

گوشه های پنهان توطئه برای تجزیه ی مهاباد / پژوهش : پیمان حریقی بوکانی و هوشنگ طالع / ۱۱۰۰۰۰ تومان

قراردادهای مرزی ایران / پژوهش هوشنگ طالع / ( دوره ی دوجلدی ) (زیر چاپ)

قرارداد الجزایر و پیامدهای آن / پژوهش : هوشنگ طالع / ۲۲۰۰۰۰  تومان

روز ۲۸ امرداد ، سه راه بوذرجمهری / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۲۵۰۰۰۰  تومان

روز ۳۰ تیر ، میدان بهارستان / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۸۰۰۰۰  تومان

مسکو ، زمستان سرد ۱۳۲۴ (گزارشی از مذاکرات قوام با استالین) / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۱۸۰۰۰۰  تومان

جوادخان گنجه ای / پژوهش : هوشنگ طالع /۱۵۰۰۰۰   تومان

عباس میرزا / پژوهش : هوشنگ طالع /  (زیر چاپ)

چکیده ی تاریخ تجزیه ایران / پژوهش هوشنگ طالع / ۱۵۰۰۰۰ تومان

تاجی بر تارک تاریخ معاصر (تحلیلی از ۲۸ حکومت مردمی دکتر محمد مصدق) / نوشته ی: دکتر علی اکبر نقی پور / ۸۰۰۰۰ تومان

جاسوسی در حزب (خاطرات سیاسی) / حسین یزدی /  200000 تومان

ستون پنجم (بررسی اسناد وزارت امور خارجه انگلستان در باره ی روابط آلمان با ایران) / پژوهش : کاوه بیات / ۲۰۰۰۰۰ تومان

فرقه ی عدالت ایران / پژوهش : اولیور باست و  محمدحسین  خسروپناه /  150000  تومان

کارنامه ی غیرنفتی دولت ملی / پژوهش : هوشنگ  طالع / ۱۰۰۰۰۰ تومان

چند سند از دوران ملی کردن صنعت نفت / به کوشش : محمد حیدری / ۱۰۰۰۰۰ تومان

تاریخ مکتوم ( پژوهشی در زمینه سازی برای جنبش مشروطیت ) / پژوهش: مقداد رضوی / ۲۲۰۰۰۰ تومان

اوضاع سیاسی کردستان (از سال ۱۲۵۸ تا ۱۳۲۵ ه.ش) / نوشتهی: دکتر مجتبی برزویی/ ۹۰۰۰۰ تومان

دیوانه بوده !/ (سیری در اقدامات ضدفرهنگی علی بی ریا، وزیر فرقه دموکرات پیشه وری)/ نوشته ی: دکترداریوش افروز اردبیلی/ ۳۹۹۰۰ تومان

سفرنامه

زائر  چشمه های گمنام / کاظم    سادات اشکوری / ۵۰۰۰۰ تومان

قصه ی سنجان (داستان مهاجرت زرتشتیان به هندوستان )/سرودۀ : بهمن کیقباد / گردآوری و گزارش: بهنام مبارکه / ۴۰۰۰۰ تومان

زبان های ایرانی

فرهنگ واژگان آذری ( با گزارش واژگان همانند با دیگر گویش های ایرانی ) / پژوهش : فیروز منصوری / ۲۵۰۰۰۰ تومان

آذری یا زبان باستان آذربایجان / نوشته ی : احمد کسروی تبریزی / ۴۰۰۰۰ تومان

فهرستوارۀ گویش آذری پهلوی / نوشته ی : بابک علیخانی / ۵۰۰۰۰ تومان

آموزش خط پهلوی / نوشته ی : مسعود پیشرویان – حمیرا پیشرویان / ۴۰۰۰۰ تومان

سروش هادخت نسک ( متن اوستایی ، آوانویسی، برگردان فارسی و واژه نامه ) / نوشته ی: سروش فاضلی یکت/ ۹۰۰۰۰ تومان

چیتردات نسک / به کوشش : هوشنگ طالع / ۱۰۰۰۰۰ تومان

فلسفه ی سیاسی و نظریه های سیاسی

فدرالیسم در جهان سوم (دوره ی دوجلدی) /  پژوهش : دکتر محمدرضا خوبروی پاک (دوره ی دوجلدی)/ ۲۸۰۰۰۰ تومان

ناسیونالیسم ایرانی / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۱۱۰۰۰۰ تومان

روابط فرهنگی ایرانیان و ترکان / پژوهش : دکتر کامروز خسروی جاوید /    120000 تومان

ریشه های کمونیسم روسی و مفهوم آن / نوشته ی : نیکلای بردیایف / ترجمه ی : عنایت الله رضا/  ۲۵۰۰۰۰ تومان

پان ترکیسم (ایران و آذربایجان) / پژوهش : محمدرضا محسنی حقیقی / ۲۲۰۰۰۰  تومان

مسئلهی شوروی (واقعیت انکارناپذیر)/ نوشتهی: دکتر ناصر وثوقی/   80000  تومان

نیم قرن همسخنی احمد فردید با مارتین هایدگر / نوشته ی / دکتر امید نودوشنی / ۱۵۰۰۰۰ تومان

برآمدن صفویان و بازسازی دولت فراگیر ملی / نوشته ی : هوشنگ طالع ۱۳۰۰۰۰ تومان

برآمدن اشکانیان و بازسازی دولت فراگیر ملی / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۸۵۰۰۰ تومان

استعمار بریتانیا در میان رودان : خیزش شیعیان و رستاخیز کردان آنسوی مرز / نوشته ی : هوشگ طالع (زیر چاپ)

تاریخچه ی مکتب پان ایرانیسم / نوشته ی : دکتر هوشنگ طالع / ۶۲۵۰۰  تومان

مارکسیسم ، دیکتاتوری ، دموکراسی / غلامحسین مظلومی عقیلی / ۸۰۰۰۰ تومان

پان ترکیسم : تاریخ سازی و دروغ پردازی / نوشته ی عزیز آریان فر / به کوشش: هژیر تهرانی / ۲۲۰۰۰۰ تومان

پان ترکیسم و وحدت ملی ایران / پژوهش : عبدالله مرادعلی بیگی لنگرودی / ۱۰۰۰۰۰  تومان

فرهنگ رجال معاصر بحرین / پژوهش : علی موجانی و همکاران / ۵۰۰۰۰ تومان

فرهنگ رجال معاصر قطر / پژوهش : علی موجانی و همکاران / ۷۰۰۰۰ تومان

فرهنگ رجال و خاندان های معاصر عراق (قطع رحلی ) / پژوهش : علی موجانی و همکاران / ۳۵۰۰۰۰ تومان

نظریه ی دولت در ایران / نوشته : آن لمتون / ترجمه ی : چنگیز  پهلوان / ۲۰۰۰۰۰ تومان

پان ترکیسم و ایران /  پژوهش : کاوه بیات / ۸۰۰۰۰ تومان

مردم سالاری و سالارمند کردن مردم / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۷۵۰۰۰ تومان

روند ناگزیر سامانه نوین جهانی(روند نظم نوین جهانی)/ نوشته ی: پی یر ایلار/ ترجمه محد ترابی و مصطفی ترابی/ ۱۲۰۰۰۰ تومان

نقشه های نظامی جنگ جهانی اول/ نوشته ی: سرلشکر نخجوان / ۱۲۰۰۰۰ تومان

فلسفه ی حقوق

دادرسی گذرا در جامعه های پس از گذار / نوشته ی : دکتر محمدرضا  خوبروی پاک / ۱۲۰۰۰۰  تومان

نگاهی به حقوق زن در ایران باستان/ محمد رسولی / ۶۰۰۰۰ تومان

ایران شناسی

در سرزمین عقاب سپید ( گفتگو با یازده ایران شناس لهستانی ) / آیدین فرنگی / ۸۰۰۰۰ تومان

از کاف تا نون (گفتگوی آیدین فرنگی با میرجلال الدین کزازی درباره شاهنامه فردوسی، زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ ایران/ ۵۸۰۰۰ تومان

من از دیرباز ایرانی ام / نوشته ی : دکتر ناصرالدین پروین / ۱۰۰۰۰۰ تومان

چشم شویان به آب چشمه ی فرهنگ ایران / نوشتۀ : دکتر هوشنگ طالع / ۱۰۰۰۰۰ تومان

چهار جشن بزرگ ایرانی / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۱۳۰۰۰۰ تومان

سوگواری ایرانی / نوشته ی : محمد رسولی / ۸۰۰۰۰ تومان

کویرهای ایران / پژوهش : دکتر هوشنگ طالع / ۳۵۰۰۰۰ تومان

نامه ی شهرستان های ایران / به کوشش :رضا آقازاده / ۱۲۰۰۰۰ تومان

گزیده های زادسپرم / به کوشش : رضا آقازاده / ۱۸۰۰۰۰ تومان

شاهنامه شناسی

شاهنامه و شاهنامه سرایی / پژوهش : هوشنگ  طالع / ۲۲۰۰۰۰ تومان

تربیت دینی در آیینه شاهنامه / پژوهش : علی محمد آقا علیخانی / ۴۰۰۰۰ تومان

پندهای شاهنامه/ محمد رسولی / ۸۰۰۰۰ تومان

نگاهی نو به شاهنامه / محمد رسولی/ ۱۴۰۰۰۰ تومان

واکاوی پزشکانه ی شاهنامه /  پژوهش : دکتر منصور جلالی / ۶۵۰۰۰ تومان 

آشپزی در شاهنامه / نوشته ی : محمد رسولی / ۶۰۰۰۰ تومان

فرهنگ مردم

افسانه های دهستان برزرود / پژوهش : کاظم    سادات اشکوری / با تصویرسازی های قباد شیوا  و جلد سخت / ۸۰۰۰۰ تومان

افسانه های دهستان اشکور /  پژوهش : کاظم   سادات اشکوری / با تصویرسازی های قباد شیوا و جلد سخت / ۱۸۰۰۰۰ تومان

افسانه هایی از تنکابن/  پژوهش : عزیز عیساپور / با تصویرسازی های جمشید حقیقت شناس و جلد سخت / ۱۷۰۰۰۰ تومان

گیل گمش / گزارش : بورکهارت / ترجمه از آلمانی : دکتر داوود منشی زاده / ۱۱۰۰۰۰ تومان

دین های ایرانی

اوستا / گزارش: بهنام مبارکه / ۵۰۰۰۰۰ تومان

خرده اوستا (نیایش های روزانه و آیین زرتشتیان) / پژوهش و آوانویسی : بهنام مبارکه (قطع جیبی)/ ۳۵۰۰۰۰ تومان

سه رساله از حبیب نوبخت / حبیب نوبخت / ۸۰۰۰۰ تومان

وندیداد (فرگرد اول و دوم) / پژوهش : هوشنگ طالع / ۱۰۰۰۰۰ تومان

دین های آریایی / پژوهش : قاسم آخته / ۱۲۰۰۰۰ تومان

جامعه شناسی

جامعه شناسی در گلستان سعدی / پژوهش : امید  علی احمدی / ۲۵۰۰۰۰  تومان

پژوهشی در سه روستای شمال ایران ( حیدرآلات ، مربو ، نومل ) / پژوهش : کاظم سادات اشکوری / ۵۰۰۰۰ تومان

اقتصاد

اقتصاد برای همه / نوشته : هایل برونر – لستر تارو / ترجمه ی : علی طالع / ۱۲۰۰۰۰ تومان

خاطرات

ما و بیگانگان ( خاطرات دکتر نصرت الله جهانشاهلو ) / به کوشش : نادر پیمانی / ۲۰۰۰۰۰ تومان

از بادکوبه تا چیزهای دیگر (یادداشت های سفر به جمهوری باکو ) / نوشته ی: ناصر همرنگ / ۱۶۰۰۰۰ تومان

هفتاد و هفت بهار (زندگینامه ی زرتشت پیامبر) / نوشته ی : بهنام مبارکه / ۵۰۰۰۰  تومان

یونس شاعر (زندگی و احوال یونس امره، شاعر ترکی زبان آناتولی) / نوشته: مصطفی تاتجی / ترجمه : آیدین فرنگی / ۲۵۰۰۰ تومان

شناخت شعر

شعر عربی در عهد جاهلی / نوشته ی : کارل بروکلمن / ترجمه ی : چنگیز پهلوان / ۵۰۰۰۰ تومان

قاصد  روزان ابری ( نگاهی به آثار چهار شاعر شعر امروز ) / نوشته ی : کاظم    سادات اشکوری / ۴۰۰۰۰ تومان

شعر امروز را چگونه بخوانیم ؟(مجموعه مقاله در شناخت مسائل شعر امروز فارسی)/ نوشته : کاظم   سادات اشکوری/ ۴۰۰۰۰ تومان

طرح عروض پارسی / نوشته ی : علیرضا  صدفی / ۱۲۰۰۰۰ تومان

شعر ایران

در لحظه های ریزش باران ( گزیده اشعار)/ سروده ی: کاظم  سادات اشکوری، به انتخاب: محمدرضا  مدیحی/ جلد شمیز : ۵۰۰۰۰ تومان؛ جلد سخت : ۶۰۰۰۰ تومان

با غزل تا مکاشفات جنون  ( مجموعه ی غزل) / سروده ی : احمد نادعلی / ۲۰۰۰۰ تومان

آهنگ گامها (اندیشه هایی در باره ی ایران) / نوشته ی :  محمدرضا عاملی تهرانی / ۶۵۰۰۰  تومان

پرسه در حوالی پاییز (مجموعه شعر عاشقانه)  / سروده ی : سیروس مختاری کوچصفهانی / ۲۸۰۰۰ تومان

سرزمین تن (مجموعه شعر عاشقانه)  / سروده ی : فرشته حق پرست / ۲۴۰۰۰ تومان

من کبوتر تو نیستم ! ( مجموعه ی شعر عاشقانه) / سروده ی : زهرا حیدری / ۲۰۰۰۰  تومان

به خاطر دنیای جدید ( مجموعه ی شعر عاشقانه) / سروده ی : رویا زرین / ۵۰۰۰۰ تومان

می خواهم بچه هایم را قورت بدهم ( برنده ی جایزه ی ادبی خورشید ۱۳۸۷ ) / سروده ی : رویا  زرین / ۱۰۰۰۰۰ تومان

ایران در کتیبه ی شعر / سروده ی : محمدتقی حرآبادی فراهانی / ۱۵۰۰۰ تومان

غزلهای ناخوانده ( مجموعه شعر) / سروده ی :    محمدتقی حرآبادی فراهانی / ۲۰۰۰۰ تومان

من تنها دختر شاه پسندم ( مجموعه ی شعر عاشقانه)  / سروده ی : شهلا رستاخیز / ۲۰۰۰۰ تومان

خسوف ابدی / سروده ی : مهدی منصوری / ۲۰۰۰۰ تومان

شعر جهان

در هرآنچه می بینم کمی از من باقی ست(رباعی های خیامی فرناندا پسوا)/ سروده ی : فرناندو پسوآ/ ترجمه ی : علی شاهمرادی / ۵۰۰۰۰ تومان

رمان و داستان کوتاه

تولیپ ( رمان ) / نوشته ی : رومن گاری / ترجمه ی : کاظم  سادات اشکوری / ۱۲۰۰۰۰ تومان

مسافر ( رمان ) / نوشته ی : ژولین گرین / ترجمه ی : کاظم   سادات اشکوری / ۸۰۰۰۰ تومان

خاک، درخت، مادربزرگ / نوشته ی : شیرین شیرزادی / ۱۶۰۰۰ تومان

فقط سه دقیقه ( مجموعه ای از داستان های کوتاه سه دقیقه ای ) / گردآوری : علی محمد آقاعلیخانی / ۵۰۰۰ تومان

خروج  اضطراری ( مجموعه ی داستان ) / نوشته ی : اینیاتسیو  سیلونه / ترجمه ی : مهدی سحابی / ۱۲۰۰۰ تومان

ناگهان سیلاب ( رمان ) / نوشته ی : مهدی سحابی /  12000 تومان

پنجه ی آفتاب (رمان ) / نوشته ی : دکتر داریوش افروز اردبیلی /  35000 تومان

طنز  و شوخ طبعی

دیوان نکته سنجی ( در طنز و نکته سنجی ) / نوشته ی: کاظم    سادات اشکوری / ۵۰۰۰۰ تومان

نمایشنامه

لابی / نوشته ی : آرش عباسی / ۳۰۰۰۰  تومان

کاریکلماتور

حالا پشت صحنه ( مجموعه ی کاریکلماتور) / نوشته ی :  محمدتقی حرآبادی فراهانی / ۵۰۰۰۰ تومان

وقتی واژه ها می اندیشند / ( مجموعه ی کاریکلماتور ) / نوشته ی : محمدتقی حرآبادی فراهانی / ۵۰۰۰۰ تومان

چارسوی اندیشه / نوشته ی : محمدتقی حرآبادی فراهانی/ ۶۰۰۰۰ تومان

مجلۀ ثانیه

ماهنامۀ ثانیه ، شماره ۱۳ – ۱۲ – ۱۱ ، (بخش ویژه : تمامیت ارضی ایران)/ مهر – آبان – آذر ۱۳۹۸ / ۵۰۰۰۰ تومان

ماهنامۀ ثانیه ، شماره ۱۶ – ۱۵ – ۱۴ ، (بخش ویژه : زبان فارسی و مسائل آن)/ دی- بهمن- اسفند ۱۳۹۹ / ۵۰۰۰۰ تومان

فصلنامۀ ثانیه ، شمارۀ ۱۷ ، (بخش ویژه : روسیه، اتحاد جماهیر شوروی – لنینیسم – استالینیسم)/ بهار ۱۴۰۱ / ۱۲۰۰۰۰ تومان

فصلنامۀ ثانیه ، شمارۀ ۱۸ ، (بخش ویژه : تجزیه طلبی در ایران )/ تابستان ۱۴۰۲ / ۱۲۰۰۰۰ تومان

نشانی نشر هزارکرمان : تهران – خیابان کارگر جنوبی– پایین تر از میدان پاستور– خیابان دانشگاه جنگ – پلاک ۹

تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶- ۰۲۱   و   09127334266

(ارسال سفارش های شما با پست یا پیک، به سرتاسر ایران)

*********

سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه کتاب تهران (۱۴۰۳)، در چارچوب دو نمایشگاه مجازی و حضوری و با شعار «بخوانیم و بسازیم» برگزار می‌شود.

نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳ تهران

سی‌وپنجمین نمایشگاه کتاب تهران، همچون دو دورۀ پیش، یعنی نمایشگاه های سی‌وسوم و سی‌وچهارم در دو چارچوب فیزیکی و مجازی برگزار می‌شود؛ بنابراین خریداران کتاب می‌توانند علاوه ‌بر حضور در محل برگزاری نمایشگاه، با مراجعه به سامانۀ نمایشگاه  مجازی در نشانی book.icfi.ir کتاب های دلخواه خود را برگزیده و خریداری کنند.

دسترسی‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب  ۱۴۰۳

برای رفتن به نمایشگاه کتاب  ۱۴۰۳ می‌توان از وسایل نقلیۀ همگانی مانند مترو، اتوبوس‌، تاکسی و ون‌ها استفاده کرد. برای پیشگیری از شلوغی و راهبندان، مترو می‌تواند بهترین گزینه برای رفتن به نمایشگاه کتاب تهران باشد.

رفتن به نمایشگاه کتاب با مترو

نزدیک‌ترین ایستگاه‌های مترو به مصلای تهران ایستگاه‌های شهید بهشتی و مصلا هستند که ایستگاه مصلا در خط یک واقع شده که جنوب تهران را به شمال آن وصل می‌کند. ایستگاه شهید بهشتی نیز در نقطۀ برخورد دو خط «یک و سه» واقع شده و می‌توان از هر دو خط به آن رسید.

مسیرهای رفتن به نمایشگاه کتاب با اتوبوس

خریداران کتاب می‌توانند علاوه بر مترو با اتوبوس‌های معمولی و تندرو، مستقیم و عبوری به محل برگزاری نمایشگاه  کتاب  تهران ۱۴۰۳ مراجعه کنند. ایستگاه اتوبوس‌هایی که به مستقیم به مصلا می‌روند ، ایستگاه‌های زیر هستند :

• میدان آزادی

• ایستگاه تجریش

• ایستگاه هفت تیر

• ایستگاه میدان امام حسین (ع)

• ایستگاه قیطریه

• ایستگاه میدان صنعت

• ایستگاه میدان رسالت

• ایستگاه صادقیه

• ایستگاه خاوران

• ایستگاه ونک

• ایستگاه میدان انقلاب

• ایستگاه  میدان خراسان

 خط های عبوری برای رسیدن به مصلا، خط های زیر هستند:

• پایانۀ آزادی- سید خندان

• خط انتهای بلوار ارتش- پایانۀ بهشتی

• خط میدان امام حسین- پایانۀ بهشتی

• خط میدان انقلاب- پایانۀ بیهقی

• خط میدان رسالت- میدان ونک

• خط میدان رسالت- میدان صنعت

• خط چهارراه خاقانی – پایانۀ بهشتی

• خط رسالت- مطهری

• خط فلکۀ سوم تهرانپارس – خیابان مطهری

• پایانۀ اتوبوس تندرو دانشگاه علم و صنعت- پایانۀ بیهقی (خط ۵ سامانۀ تندرو)

• مسیر رفتن به نمایشگاه کتاب با تاکسی

برای رسیدن به مصلا می‌توان از تاکسی‌ها یا ون‌هایی که در میدان‌های نوبنیاد، تجریش، صنعت، رسالت، راه آهن همچنین پایانۀ بیهقی، پایانۀ آزادی، پایانۀ جنوب، پایانۀ تهرانپارس، پایانۀ شاهد، پایانۀ خاوران و پایانۀ نعمت آباد استفاده کرد.

ناشران دیجیتال در نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳ تهران

این دسته از ناشران تنها در بخش فیزیکی نمایشگاه کتاب هستند و می‌توانند کتاب‌های منتشرشدۀ سال‌های ۱۳۹۹ به بعد را در نمایشگاه بفروشند..

درها و پارکینگ‌های نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳ تهران

در نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۷ هزار پارکینگ برای بازدیدکنندگان و دست‌اندکاران نمایشگاه، پیش‌بینی شده که به‌معنای افزایش ظرفیت برای پنج هزار دستگاه خودرو جدید است. براساس اعلام علی رمضانی، قائم مقام سی‌وپنجمین دورۀ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، محیط‌های سقف دار جدید و امکانات رفاهی و بهداشتی، بازشدن درهای ورودی جدید، اختصاص پارکینگ‌های بیشتر به مردم و بازدیدکنندگان از جمله ظرفیت‌های جدید این دوره از نمایشگاه کتاب محسوب می‌شود. افزایش ظرفیت پارکینگ نمایشگاه کتاب، مربوط به بخش‌های مرکزی و جنوبی مصلا است. بنا به اظهارات مسئولان مصلا، شرایط شبستان اصلی، از نظر تهویه، نسبت به نمایشگاه سی‌وچهارم وضعیت بهتری دارد.

روش گرفتن بن کتاب نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳ تهران

بخشی از بن‌های تخفیف نمایشگاه کتاب تهران و یارانۀ اعتباری خرید از این نمایشگاه، به سازمان‌ها و نهادها اختصاص دارد. متقاضیان و مسئولان سازمان‌ها و نهادها در صورت نیاز می‌توانند از روز اعلام آغاز ثبت‌نام با مراجعه به سامانۀ https://book.icfi.ir  درخواست خود برای تهیۀ بن کتاب نمایشگاه کتاب تهران ثبت کنند. این نهادها و سازمان‌ها پس از دریافت اعتبار، می‌توانند کتاب‌های دلخواه خود را از بخش مجازی نمایشگاه کتاب تهران  ۱۴۰۳  و در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب ،یعنی از ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۳ تهیه کنند؛ به‌عبارت دیگر امکان هزینه‌کرد بُن یارانه‌ای تنها در نمایشگاه مجازی میسر است.

یارانۀ خرید کتاب یا بُن کتاب، با عنوان «اعتبار خرید» به کد ملی متقاضیان اختصاص پیدا می‌کند؛ بنابراین برای ثبت‌نام به واریز وجه نیازی نیست. برهمین اساس اعتبار یارانۀ سهم خریدار، هنگام خرید کتاب در سامانۀ فروش، متناسب با خرید و تا سقف اعلام شده محاسبه خواهد شد. مشمولان باید فرآیند ثبت‌نام را پس از دریافت پیامکِ «یارانۀ خرید کتاب روی کد ملی شما شارژ شد» از طریق شمارۀ ۳۰۰۰۴۱۴۱ ادامه دهند. بر اساس سازوکار هزینه‌کرد بن، دارندۀ هر کد ملی تنها یک‌بار می تواند بن کتاب دریافت کند.

خریداران کتاب باید در نظر داشته باشند، برای تشکیل صفحه کاربری، الزامی برای مطابقت کد ملی و شماره تلفن همراه نیست اما برای دریافت یارانه نیاز به استفاده از شماره تلفن همراهی است که در مالکیت دارندۀ  کد ملی باشد. شمارۀ تلفن همراه باید فعال، در دسترس و «در اختیار» شخص ثبت‌نام کننده باشد.

بن دانشجویان ، طلبه ها و اعضای هیئت علمی در نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳ تهران

یارانۀ اعتباری خرید کتاب از سه روز پیش از آغاز نمایشگاه به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و طلبه های سراسر کشور تخصیص داده شده است.

سقف یارانۀ اعتباری خرید کتاب دانشجویان و طلبه ها، ۷۰۰ هزار تومان است که ۴۲۰ هزار تومان سهم مشارکت دانشجویان و طلبه ها است و ۲۸۰ هزار تومان سهم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . سقف یارانۀ اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ از این مقدار معادل ۴۰۰ هزار تومان سهم عضو هیئت علمی و ۴۰۰ هزار تومان نیز برعهدۀ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

پیشنهادهای کاربردی و مهم برای بازدید از نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳

پیش از ورود به نمایشگاه کتاب تهران دانستن برخی نکته ها خالی از لطف نیست؛ ازجمله اینکه :

• اگر می‌خواهید از موقعیت سالن‌ها، مشخصات کتاب‌ها و محل استقرار ناشران در غرفه‌ها اطلاع داشته باشید، با مراجعه به سایت www.tibf.ir  اطلاعات لازم را در این باره به دست بیاورید.

• بهتر است که در روزهای اول و میان هفته به نمایشگاه بروید؛ زیرا در روزهای پایانی هفته نمایشگاه شلوغ و پُرجمعیت خواهد بود.

• در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مراکز پست سرگرم کار برای فرستادن کتاب های خریداری شده برای خریداران هستند؛ بنابراین به راحتی می‌توانید کتابی را به شهرهای دیگر پست کنید .

• برای رفاه حال سالمندان، کودکان و افراد کم‌توان مینی‌بوس‌هایی در سطح نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

• برای بازدید بهتر از نمایشگاه پیشنهاد می شود، با کفش راحت و با همراه داشتن داشتن آب معدنی و خوراکی ساده به بازدید نمایشگاه بروید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه