پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز داعش؛ نوزاد مینیاتوری امپراتوری عثمانی

نگاه روز

داعش؛ نوزاد مینیاتوری امپراتوری عثمانی

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 84، سال سیزدهم، آذر و دی ماه 1393، رویه 14

مردمان چه در ایران و چه در دیگرکشورها، از عملکرد داعش، سخت یکه خوردند و انگشت به دهان شدند.  در حـالی که داعش از نظر عمل کرد «عکس برگردان» امپراتوری عثمانی است. امپراتوری عثمانی بیش از همه‌ی جنایتکاران بزرگ تاریخ از ضحاک گرفته تا استالین و هیتلر، مرتکب قتل عام، نسل کشی، به بردگی کشاندن زنان و مردان، ربودن و جداکردن فرزندان از خانواده‌ها، تخریب شهرها و اسارت مردمان و ملتها گردید.

هرگاه نگاهی گذرا به تاریخ خونبار امپراتوری عثمانی بیفکنیم، درمی‌یابیم که روشهای به کارگرفته شده از سوی داعش در قالب قتل عام، به بردگی کشاندن زنان و مردان، فروش زنان شوهر دار و دختران در بازارهای برده‌فروشــی، تخــریــب شهرها، خانه و کاشانه‌ی مردمــان، الگوی خُــرد (مینیاتوری) امپراتوری عثمانی است.

در امپراتوری عثمانی، فرزندان پسر را که در کشورهای مسیحی می‌گشودند، از خانواده جدا می‌کردند، به آیین متحجر عثمانی درمی‌آوردند و آنها را پیشاپیش لشگریان خونخوار خود در قالب ارتش « ینی چری» به میدانهای جنگ می‌فرستادند. امروزه نیز با تبلیغ آیین متحجر عثمانی، فرزندان مسیحیان از کشورهای اروپایی برای قتل و جنایت و سیراب کردن عطش خونریزی، تجاوز به دختران و پسران، تخریب و غارت و... به داعش می‌پیوندند.

داعش با پیروی از خوی و خصلت امپراتوری عثمانی در سده‌ی بیست و یکم میلادی، بازار کنیز فروشی بر پا می‌کند و دختران به اسارت گرفته شده را به معرض فروش و مزایده می‌گذارد. برای تازه شدن خاطره‌ی تاریخی آنانی که تاریخ عثمانی را نخوانده‌اند، تنها به یک مورد، آن هم درباره‌ی سرزمینهای ایرانی قفقاز اشاره می‌کنم.

در سال 957 خورشیدی (1578 میلادی) عثمانی‌ها دوباره سرزمین‌های ایرانی‌نشین قفقاز را مورد یورش قرار دادند. ترکان عثمانی پس از اشغال شماخی، دربند، بادکوبه، گنجه، قراباغ (کوراباغ) و...، بیست تا سی (30 ـ 20) هزار اسیر گرفتند. محقق ترک عبدالرحمن شرف به نقل از « شهامت نامه» مینویسد:
« عده‌ی اسیران بدان درجه بود که غلامان و کنیزان خوب روی را به چند درهم یا قرص نان خرید و فروش می‌کردند».
(عبدالرحمن شرف رویه 1424 / کرتوک اوعلی ـ ر 101 / مطالعاتی درباره‌ی تاریخ زبان و فرهنگ آذربایجان ـ رویه 78 ـ 77)

به گفته‌ی انگشت‌شمار دختران ایزدی که توانسته‌اند از چنگ عثمانی صفتان داعش بگریزند، آنان پس از تجاوز به دوشیزگان، آنها را به 10 دلار آمریکایی می‌فروختند.

البته با مروری گذرا بر تاریخ امپراتوری عثمانی، خواهیم دید که « داعش» در حد دوره‌ی پیش دبستانی عثمانیگری به شمار می‌رود و خبرهایی که امروز، وجدان بشریت را به سختی تکان میدهد و می‌آزارد، شیوه کمابیش 600 ساله‌ی امپراتوری عثمانی بود.

شمار « غلامان وکنیزان خوب روی» که از سوی این امپراتوری « خون و جنایت» در بازارهای برده فروشان به فروش رفتند، به کمابیش 100 میلیون انسان بالغ می‌گردد.

امروز داعش با پیروی از اصول پایه‌ای امپراتوری عثمانی، به هر شهر و آبادی که می‌رسد آن را خراب می‌کند و به آتش می‌کشد. من در این زمینه به دو مورد از ویرانگری‌های عثمانی‌ها در میهن خودمان اشاره می‌کنم. البته باید یادآور شوم که امپراتوری عثمانی در دوران حیات کمابیش 600 ساله‌ی خود، بیش از 400 سال در حال تهاجم، جنگ علیه مردم و ملت ایران و قتل کشتار ایرانیان و به ویرانی کشاندن سرزمینهای ایرانی‌نشین بود.

در سال 933 خورشیدی (1554 میلادی) سلطان سلیمان عثمانی بار دیگر سرزمین ایران را مورد یورش قرار داد و این بار پسر سلطان نیز به منظور «کارآموزی» در فن جنایت و قتل و غارت و تخریب و به برده‌کشی، در رکاب پدرش بود. در این لشگرکشی سلطان شهر ایروان را تصرف کرد و به آتش کشید و سپس به نخجوان یورش آورد. به دستور سلطان: عثمانی‌ها، سرای زیبا و شاهانه را در نخجوان به اتش کشیدند. درختان باغ را بریده، خانه‌ها را با بیل و کلنگ ویران ساخته و شهر غارت شده را ماوای غراب کردند.
(تواریخ آل عثمانی ـ ر 455 ـ مطالعاتی درباره تاریخ و فرهنگ آذربایجان ـ ر 76)

داعش به پیروی از استاد خود امپراتوری عثمانی، انسانها را سر می‌برد. این شیوه‌ای که در امپراتوری عثمانی، کاری پیش پا افتاده و رایج بود. باز هم مثالی از سرزمین خودمان در این باره: به شاه تهماسب صفوی خبر رسید که عثمانی‌ها بر خلاف مفاد صلح آماسیه، دست به بازسازی دژ قارص کرده‌اند. شاه تهماسب نامه‌ای به پاشای عثمانی نوشت و او را از این کار منع کرد. در برابر پاشای ترک با خواندن نامه، بر خلاف همه‌ی اصول انسانی، فرمان داد تا 30 تن از اسیران ایرانی را در حضور فرستاده‌ی شاه تهماسب سربریده و سرها را بر پای دیوار دژ ریختند.
(تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم ـ ر 45)

اینها مشتی است از نمونه‌ی خروارها خروار از جنایت، قتل و غارت و به بردگی کشاندن از سوی امپراتوری عثمانی. آن چه امروز از جنایت و قتل و غارت و به بردگی کشاندن از طرف داعش انجام می‌شود، نمونه‌ای خرد (مینیاتوری) است که خوی و خصلت امپراتوری عثمانی را نشان میدهد.

آن چه در این میان باعث شگفتی است، این است که برخی، حکومت ترکیه یعنی فرزند اصیل و خلف امپراتوری عثمانی را متحد استراتژیک (راهبردی) خود می‌دانند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه