پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز تحریف نوشتار استان‌ها؛ حربه جدید نفرت پراکنان قومی

نگاه روز

تحریف نوشتار استان‌ها؛ حربه جدید نفرت پراکنان قومی

برگرفته از تارنمای آذری‌ها

نفرت پراکنان قومی به شدت با همبستگی و اتحاد اجتماعی مردم کشور مشکل داشته و خواهان تفرق، ناتوانی و جدایی ذهنی و عینی میان شهروندان و سلب آرامش و آسایش از جامعه اند. به این دلیل است که اغلب تلاش می کند در همه زمینه ها کشور را به پرتگاه جدایی و تمایز پیش ببرند.
به گزارش تارنمای خبری- تحلیلی آذری ها یکی از حوزه های جدی تمایز گذاری در نوشتار اماکن جغرافیایی تبلور پیدا می کند. نفرت پراکنان قومی علاوه بر اینکه با اسامی من در آوردی به نامیدن استان های کشور دست می زنند، نوع نوشتار آنها را به شکلی که تاریخ گذشته قطع ارتباط نماید تغییر می دهند. برای این تغییر املائی نیز هیچ دلیل منطقی یا ریشه تاریخی وجود ندارد جز اقدام نمادین در جهت قطع ارتباط استان های کشور با گذشته تاریخی.
در زیر می توان به تغییر املایی استان های کشورمان در سه حوزه متفاوت به صورت همزمان برخورد. این وحدت رویه همزمان در بین نفرت پرکنان آذری نما، کردنما و خوزستانی نما تصادفی نیست، بلکه نشان می دهد که تمام جریان های قومی کشور از یک مرکزیت واحد برخوردار بوده و یک سرمشق را الگو قرار می دهند.

نام واقعی و تاریخی استان/شهر                         نامی که جریان نفرت قومی استفاده می کند

   آذربایجان                                                                    آزربایجان
 
اهواز                                                                              احواز
 
ارومیه                                                                           اورمیه
 
کردستان                                                                          کوردستان

 

در این میان خود جریان نفرت قومی نیز دارای اختلاف است و این نشانگر میزان بالای خشونت طلبی آنان است. به این معنی که قوم گرایان کُرد استان آذربایجان غربی را استان ارومیه می نامند. قوم گرایان آذری نما، نیز املای ارومیه را به شکل اورمیه می نگارند و استان آذربایجان غربی را غرب آذربایجان عنوان می کنند. از سوی دیگر در جنوب تروریست های موسوم به خلق عرب، نام خوزستان را قبول نداشته و این استان را الاحواز نام گذاری کرده اند و در عین شهر اهواز را نیز احواز می نامند.

این جریان ها تابع هیچ گونه منطقی جز خشونت نبوده و منتظر فرصتی برای دست یازیدن به بی قانونی و غارت شهرها و روستاهای مردم اند. همانطور که حزب دموکرات کردستان در شهرستان پاوه با حمله به بیمارستان این شهر نزدیک به 30 بیمار و مجروح را به گلوله بسته و قتل عام کرد.

بدیهی است که این تمایزگذاری ها اهداف عمده تری را در آینده تعقیب می کند و هدفی جز تحریک افکار عمومی ندارد.

 

 

 

اولین نشانه شیطنت شبکه تلویزیونی ANS باکو در ایران و بر علیه آذربایجانی‌ها

اغتشاش و بلوا به سبب تبلیغ تجزیه طلبی در نشریات دانشگاه شهید مدنی 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه