پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز یادداشت - حکومت عثمانی‌مدار ترکیه و هم میهنان و هم‌خانمان کرد

نگاه روز

یادداشت - حکومت عثمانی‌مدار ترکیه و هم میهنان و هم‌خانمان کرد

دکتر هوشنگ طالع

حکومت عثمانی‌مدار ترکیه هم‌میهنان و هم‌خانمانان کرد ما را در سوریه، تروریست خواند و آشکار از یورش داعش برای نابودی آنان حمایت کرد.
اگر تا دیروز، شماری ناآگاه و یا خوش‌باور، در باره‌ی روابط تنگاتنگ ترکیه با گروه تروریست داعش دودل بودند،  گفته‌های آشکار اردوغان رییس‌جمهور این کشور مبنی برتروریست خواندن مدافعان شهرکوبانی و حمایت آشکار از اقدام داعش در راستای قتل،‌ کشتار، نفی‌بلد و به کنیزی و غلامی گرفتن هم‌میهنان و هم‌خانمانان کرد در سوریه، هرگونه شک و تردید در این زمینه را برطرف کرد.
در بیش‌تر کتاب‌فروشی‌ها و مراکز فرهنگی ترکیه جزوه‌ها و لوح‌های فشرده (‌سی‌دی ) مربوط به داعش به گونه‌ی آشکار و رسمی به فروش می‌رسد. در شهرهای کوچک و بزرگ این کشور، ‌افراد داعش آزادانه در میدان های پررفت‌و‌آمد، ‌اقدام به تبلیغات برای یار‌گیری و جمع‌اوری کمک‌های مالی می‌نمایند. زخمی‌های داعش در بیمارستان‌های ترکیه ( ‌البته در بخش های ویژه )‌ مورد جراحی و درمان قرارمی‌گیرند. هم‌چنین بخشی از امکان‌های مهمان‌پذیر این کشور در اختیار تروریست‌های داعش برای استراحت و تفریح قرار دارد.
افزون بر این‌ها، تنها خریدار نفت غارت شده از سوی داعش ( ‌البته با بهای ارزان )‌ حکومت ترکیه است. هم‌چنین حکومت ترکیه به تازگی اقدام به آموزش خلبانی به افراد داعش کرده است و شماری از هواپیماهای میگ روسی که در زمان یورش آمریکا به عراق به این کشور پناهنده شده بودند، در اختیار آنان قرار داده است. دور نیست که سروکله‌ی این هواپیماها در جنگ علیه شهر‌ کوبانی و دیگر میدان‌های نبرد در سوریه و نیزعراق پدیدار شوند.
اکنون پرسش این جاست که آیا هنوز با وجود این حجم از کینه‌توزی نسبت به هم‌تباران کرد و نیز جبهه‌گیری مستقیم در راستای به سقوط کشاندن دولت قانونی سوریه و نیز حمایت آشکار و همه‌جانبه از داعش و... بازهم برخی این حکومت ضد ایرانی را «‌ هم پیمان استراتژیک » ‌می‌دانند؟

دوشنبه 28 مهرماه 1393
هوشنگ طالع

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه