چهارشنبه, 23ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جهان ایرانی گفتگو با دکتر راشد الراشد دربارهٔ مسایل بحرین

جهان ایرانی

گفتگو با دکتر راشد الراشد دربارهٔ مسایل بحرین

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 88، سال چهاردهم، شهریور و مهر 1394، ص 11

 

آقای دکتر راشد الراشد از کوشندگان طراز اول در راه استقرار حکومت مردمی و طرد دیکتاتوری و اشغالگری عربستان سعودی در بحرین می‌باشد. برای آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های دکتر راشد الراشد دربارهٔ مسایل بحرین متن گفت‌وگوی ایشان بازتاب داده می‌شود.

نگاه دولت بحرین به ایران در چند سال گذشته چگونه بوده است؟

ـ با توجه به اینکه رژیم حاکم در بحرین یک رژیم دیکتاتوری، خارج از بافت اجتماعی مردم است ـ خاندان آل خلیفه از بیابان نشینان نجد بودند، که با یورش به بحرین، و با کمک انگلیس توانستند حکومت کنند  با واقعیت های ذیل روبرو است:

1) تاریخ گواه روابط عمیق ایران و بحرین است، یکی از نمادهای این روابط قرار گرفتن جزایر بحرین به عنوان «استان چهاردهم» ایران است.
2) بیست تا چهل درصد مردم بحرین ایرانی الاصل هستند، تا الان به زبان فارسی سخن می گویند، نام های آنها رستم،پرویز، سهراب و... است با توجه به ممنوعیت قانونی نام گذاری به این نام ها، نام مشهور است نه رسمی! و نام خانوادگی آنها بوشهری، لاری، دشتی، کازرونی و... است، خلیج فارس نمی تواند روابط خانوادگی این خاندان ها را بشکند.
3)  علاوه بر روابط خانوادگی، روابط فرهنگی و مذهبی بین مردم در ایران و بحرین زیاد هستند، این روابط  از باورهای باستانی تا مذهب تشیع که عمدهی اهل بحرین به ان اعتقاد دارند است... مقصد سفر عمده‌ی مردم بحرین به عنوان شیعه برای زیارت ایران است، که قطعاً نمی توان اثر ان را در پایداری و تقویت رابطهٔ مردم بحرین با ایران نادیده گرفت.
این عوامل تهدید جدی برای رژیم آل خلیفه است، و همواره ایران را منشأ خطر می پندارد.

 

کدام جناح های حکومتی  نسبت به ایران موضع تندتری داشته اند؟

ـ  رژیم حاکم در بحرین یک رژیم شکل یافته از یک خاندان آل خلیفه که بحرینی  نیستند است. این رژیم واحد هیچ گاه  قبول وپذیرش ملت را  نداشت، و همه آنها به ایران به عنوان «خطر» نگاه می کنند. «رژیم توتالیتر» جناح ندارد، فقط تقسیم وظایف دارند.

 

وضعیت عمومی ایران هراسی در بحرین تا چه میزانی است؟

 ایران همیشه برای خاندان حاکم در بحرین «خطر» تلقی می شود، همیشه ایران را متهم می کنند که به مردم بحرین کمک می کند، آرزو داشتیم واقعاً ایران به اندازهی روابط تاریخی، فرهنگی، خانوادگی و... کمک می کرد تا مردم بحرین به آزادی و استقلال دست یابند.

4) احزاب و گروه های  سیاسی در بحرین هر کدام چه موضعی نسبت به ایران دارند؟
ـ  همهی احزاب و گروههای سیاسی بحرین متفق هستند که رژیم حاکم خاندان آل خلیفه نمایندهی مردم بحرین نیست، وبه هیچوجه روابط عمیق مردم بحرین با ایران را نشان نمی دهد. تمام احزاب و گروه های سیاسی توقع دارند جامعهی بین الملل به وظیفه‌ی خود در حمایت از مردم بحرین در قبال دیکتاتوری و استبداد کمک کند، که البته این توقع از ایران به عنوان کشور مؤثر در منطقه، و با همهی روابط عمیق بیشتر است.

 

ایران هراسی در بحرین با چه بهانه هایی  گسترش یافته است؟

ـ  مانند هر رژیم دیکتاتور که همواره با انقلاب مردم مواجه است، توهم دارد یا می خواهد این توهم را القا کند که مردم «از خارج» تحریک می شوند. در دهه‌ی پنجاه میلادی که موج عرب گرایی شایع بود، مصر را متهم کردند، بعد از آن شوروی و کمونیست ها متهم شدند و از دهه‌ی هشتاد میلادی یا از انقلاب اسلامی در ایران، ایران گل سرسبد «متهمین» شد.

 

 آینده ایران هراسی در بحرین و رابطه با ایران چگونه خواهد بود؟

ـ یقیناً تا زمانی که رژیم حاکم در بحرین خواستگاه مردمی نداشته باشد و نماینده‌ی ارادهی مردم بحرین نباشد، ایران مورد اتهام های رژیم حاکم در بحرین خواهد بود، و رابطه‌ی قوی مردم بحرین با ایران، در بُعد رسمی و حاکمیتی منعکس نخواهد شد. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه