پنج شنبه, 31ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر مردم بحرین، چشم به راه حمایت ما هستند

خبر

مردم بحرین، چشم به راه حمایت ما هستند

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 74، دی و بهمن 1391، رویه 17

بیش از دو سال از خیزش مردم بحرین (جزیره و کرانه) برای رهایی از چنگ حکومت غاصب و ظالم «آل خلیفه» و «آل سعود» می‌گذرد. مردمان بحرین جزیره‌ای و کرانه‌ای به‌رغم سانسور خبری غرب و چاکران عرب‌زبان آنان و نیز با وجودی شقاوت و خونریزی بی‌حد و حصر مزدوران سعودی که از همراهی نیروهای به اصطلاح امنیتی امارات متحدهٔ عربی، قطر، اردن، کویت و دیگر کشورهای همسو بهرمندند، همچنان به پایداری برابر «ظلم» ادامه می‌دهند.

این مردمان که از نظر تباری با ما همریشه‌اند و از آغاز تاریخ تا دستیابی حکومت خونریز عثمانی به بحرین کرانهای و دستاندازهای استعمار بریتانیا بر بحرین جزیره‌ای، همیشه در کنار دیگر هم‌میهنان خود، بخشی از دولتهای فراگیر ملی ایران بودند. از سوی دیگر پیوند مذهبی نیرومندی میان این مردمان و دیگر ایرانیان وجود دارد که وظیفه‌ی ما را در دفاع از آنان سنگینتر می‌کند.

پناه این مردمان در این جهان آکنده از جور و ظلم قدرتهای متجاوز و چاکران متجاوزان، تنها و تنها ملت بزرگ ایران است. به وظیفه‌ی خود عمل کنیم و از هم‌میهنان خود برابر یورش بیابانگردان با همه‌ی توان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی دفاع کنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه