دوشنبه, 03ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جهان ایرانی

جهان ایرانی

پژوهشگر اوستیایی خواستار گسترش روابط فرهنگی با ایران شد

گوتی‌یوا که عصر دوشنبه در نشست 'ایرانیان و اوست‌ها' در تهران سخن می‌گفت، تاکید کرد که اهالی اوستیا، ایرانی‌تبار هستند و ایرانیان را برادران خود می‌دانند.

بعد از «اکو» نوبت بازار مشترک فلات ایران است

واقعیت این است که همه مردمانی که در فلات ایران زندگی می‌کنند با گویش های مختلف، یک ریشه مشترک دارند و آن فرهنگ و تمدن سرزمین ایران است. مردم این کشورها همه، ریشه در خاک اصلی وطن دارند، مردم خوارزم و بخارا، سمرقند و مرو، تاجیک ها، آرانی‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، افغانستانی‌ها، همه به یکی شدن در سیاست های اقتصادی و همکاری های فنی نیاز دارند.

بعد از «اکو» نوبت بازار مشترک فلات ایران است

واقعیت این است که همه مردمانی که در فلات ایران زندگی می‌کنند با گویش های مختلف، یک ریشه مشترک دارند و آن فرهنگ و تمدن سرزمین ایران است. مردم این کشورها همه، ریشه در خاک اصلی وطن دارند، مردم خوارزم و بخارا، سمرقند و مرو، تاجیک ها، آرانی‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، افغانستانی‌ها، همه به یکی شدن در سیاست های اقتصادی و همکاری های فنی نیاز دارند.

گفتگو با دکتر راشد الراشد دربارهٔ مسایل بحرین

آقای دکتر راشد الراشد از کوشندگان طراز اول در راه استقرار حکومت مردمی و طرد دیکتاتوری و اشغالگری عربستان سعودی در بحرین می‌باشد. برای آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های دکتر راشد الراشد دربارهٔ مسایل بحرین متن گفت‌وگوی ایشان بازتاب داده می‌شود.

پرده‌ای از اتحاد ایرانیان و ارمنیان

بعد از ورود آن درگاه [ ایچمیادزین / سه کلیسا ] ارامنه به سجود [ افتادند ] بندگان اقدس [ به ] وجوه بسیار و قنادیل بیشمار زینت آن افزود وکشیشان و ازوران [ ازناوران = دلاوران به گرجی ] خدمه‌ی آن استان ارم نشان را به خلاع فاخره و انعامــات وافره سرافراز فرمود و نفس نفیس و ذات  میمنت انیس قنادیل [ را ] که [ هر یک ] به وزن 5 من از طلای احمر خالص بود، از سقف آن آویزان فرموده و چند روز در آن حدود توقف کردند».

کوشش قهرمانانه برای نگهداشت هویت فرهنگی و تاریخی

در جای‌جای افغانستان، تاجیکستان و دیگر سرزمینهای فرارودان شاعران اندیشمند، فرهیخته و نازک اندیشه، شعرهای فخیمی می‌سرایند که در بسیاری از آنها مضمون اصلی، پیامی به نیا خاک و فرهنگ و تاریخ ایرانی است. برای نشان دادن این کوشش‌ها، چند شعر از شاعران کنونی افغانستان و تاجیکستان را در زیر می‌آوریم تا تلنگری باشد برای آن که ما را از خواب زدگی و از خویش بیگانگی به در آورد.

در همین زمینه