دوشنبه, 01ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 12

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 12

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 70، اسفند 1390، صفحه 50

 

واژگان برابر فارسی پیشنهادی خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی»

فاتح                              پیروز
فتح                               پیروزی
فاخر                              گرانمایه، بالنده
فارغ                              آسوده
فاسد                             گمراه، پلید
فاصله           دوری
فاضل                            فرزانه، دانا
فانی                              ناپایدار
فبها                               چه بهتر
فتنه                               آشوب
فجر                              پگاه
فجیع                             دردناک
فحش                            دشنام
فحاش                           دشنام‌گو
فخیم                             ارجمند، گرامی
فعالیت                           کوشش، تلاش
فعلا                              اکنون
فقدان                             نبود
فقیر                              نیازمند
فقرا                               نیازمندان
فقط                              تنها
فقید                              دانشمند
فکر                               کنکاش، اندیشه
فلات                             پشته
فلاح                              کشاورز
فلاکت                           بدبختی
فلک                              آسمان
فوق                              بالا
فهم                               دانستن، دریافتن
فهیم                             دانا
فیمابین                         درمیان
قدیم                             پیشین، دیرین
قدما                              گذشتگان
قرائت                            خواندن
قرار                               پیمان، شکیبایی
قرائن                             نشانه
قرب                              نزدیکی
قرن                              سده
قرض                            وام، بدهکاری
قروض                           وام‌ها، بدهکاری‌ها
قساوت                           سنگدلی
قسم                              سوگند
قسمت                           سرنوشت، بهر، بخش
قسط                             داد
قصد                              آهنگ
سخنان قصار                    سخنان کوتاه
قصه                              داستان، افسانه
قاضی                            داور
قضاوت                          داوری
قطع                              بریدن
قاطع                             برنده
قطره                             چکه
قطعا                              بیگمان
قابل                              شایسته، کارآزموده
قابلیت                            شایستگی
قاعده                            روش، شیوه
قاتل                              آدمکش
قتل                              آدمکشی


واژه‌های برگزیده‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مارک                                    نشانه
آرم                                          نشان، نشانه
برند                                        سرنشان
مدال                                      نشان
لوگو                                        نشانواره، نشان
کاتالوگ                              کالانما
کوپن                                     کالابرگ
بروشور                                 کارنما
افکت                                    جلوه
کُمیک                                 مضحک، خندهآور
رنسانس                             نوزایی ـ دوره تجدد ادبی
فیلتر                                      پالاینده
مانیتور                                 نمایشگر، نماگر
رانت خواری                     تیول‌داری، اجاره‌داری
رانت                                      اجاره
هود                                       هوابر، هواکش
ژست                                     قیافه گرفتن – فخرفروشی
مانیتورینگ                      پایشگری، مبصری کردن
مکانیسم                            سازوکار
سناریو                                  فیلمنامه
تیتراژ                                    عنوان بندی
نوستالژیک                      دلتنگ، خاطره
تراژدی                               غم‌نامه
درام                                       داستان غم‌انگیز
انترن                                     (پزشکی) کارورز پزشکی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه