دوشنبه, 01ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم - 4

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم - 4

واژگان فارسی را به کار گیریم. واژه‎های پیشنهاد تارنمای ایرانیان (بلژیک)

 

 مراجعت = بازگشت
  
طعم = مزه
  
خطیب = سخنران
  
ظاهر = نما
  
مشاهده = دیدن، نگریستن، تماشا
  
داخل = درون
  
حاضر = آماده
  
غریب = ناآشنا
  
قریب = نزدیک
  
اطلاع = آگاهی
  
سئوال = پرسش
  
عهد = پیمان
  
امداد = یاری
  
امدادرسانی = یاری رسانی
  
عازم = رهسپار
  
عقل = خرد
  
مقابل = روبرو
  
مجلس = انجمن
  
محبوس = زندانی
  
حبس = زندان
  
موفقیت = کامیابی
  
موفق = کامیاب
  
عظیم = سترگ
  
کلمه = واژه
  
استقامت = پایداری
  
انتخاب = گزینش

 

تذکر = گوشزد، یادآوری
  
تبصره = یادآوری
  
بین، مابین = میان
  
قرار، قرارداد = پیمان
  
جواب = پاسخ
  
جرح = زخم
  
مجروح = زخمی
  
مصدوم = آسیب دیده
  
صدمه = آسیب
  
مفید = سودمند
  
یومیه = روزانه
  
قدرت = نیرو
  
سعی = کوشش
  
اتحاد = همبستگی
  
مقبره = آرامگاه
  
قبر = گور
  
قبور = گورها
  
مرحوم، مرحومه = شادروان

 

 

نام‎های برابر برای برج‎های دوازده‎گانه

فروردین بره حمل
اردیبهشت گاو ثور
خرداد دو پیكر جوزا
تیر خرچنگ یا کرزمک سرطان
مرداد شیر اسد
شهریور خوشه سنبله
مهر ترازو میزان
آبان کژدم عقرب
آذر نیم‎ اسب قوس
دی وهیک، بز جرس
بهمن دول یا آورنده آب دلو
اسفند ماهی حوت

  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه