دوشنبه, 04ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی ضرب المثل

ضرب المثل

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 90

* آنقدر آزاده باش که در خیابان‌های ذهنت منع رفت و آمد نباشد!

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 60

نیکوکارانی که نامشان را مخفی می‌کنند، بیش‌تر جلب توجه می‌کنند تا آنهایی که برای جلب توجه نیکوکاری می‌کنند!

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 89

نمی‌دانم بهای خندیدن چقدر است، که هروقت ابرها می‌گریند، تهران می‌خندد!

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 87

خوشبختانه برف که می‌آید، هیچ کس نمیتواند قدم کج بردارد!

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 86

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 86، سال سیزدهم، اردیبهشت و خرداد 1394، رویه 30

در همین زمینه