دوشنبه, 01ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 10

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 10

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 68، رويه 50

 

واژگان برابر فارسی پیشنهادی خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی»

صنم                                           بت
صومعه                                     دیر
ضارب                                       زننده
ضاله                                          گمراه
ضد                                             پاد
ضرر                                            زیان
ضروری                                    بایسته
بعضا                                           گهگاه، گاهی
لیگ                                            اتحادیه
فوروارد (رایانه)                  رونوشت فرستی
لنز                                               عدسی
پلاک                                         شماره
کد                                               شناسه
طمع                                          آز
طماع                                         آزمند
طول                                          درازا
ارتفاع                                        بلندا
عرض                                        پهنا
طی                                             پیمودن، سپردن
طینت                                       نهاد، سرشت
طایر                                           پرنده
طیور                                         پرندگان
ظلم                                            ستم
ظالم                                          ستم‌گر
ظاهر                                          نمایان، پیدا
ظاهراً                                         گویا، نمایان
ظریف                                                نازک، نرم
ظفر                                                     پیروزی
ظلمت                                               تاریکی
ظن                                                      گمان
ظهیر                                                 پشتیبان، یاور
ظهر                                                     نیم‌روز
عدل                                                    داد
عادل                                                  دادگر
عادت                                                 خو
عشرت                                              خوشی، خوش‌گذرانی
عشوه                                                  ناز، کرشمه
عصاره                                                افشره
عصمت                                            پاکی
عضو                                                    اندام، هموند
عطش                                                 تشنگی
عطا                                                     بخشش
عطوفت                                            مهربانی
عظیم                                                 سترگ، گران
عظمت                                             شکوه، بزرگی


این قسمت پیشنهاد خوانندگان است

کامپوزیت                                    آمیزه
ژانر                                         نوع ، گونه
تایپوگرافی                                  خط نگاره
دکترین                                       آموزه ، پیشنهاد، راهبرد ، اصول
ریتم                                           ضرب‌آهنگ
ریتمیک                                           آهنگین
میتینگ                                          ملاقات ، راه‌پیمایی، اعتراض ، تظاهرات
تایپ                                       حروف نگاری ،  حروف چینی
الیت                                               نخبه ، سرآمد
اکوسیستم                                     زیست‌بوم
اکولوژی                                      بوم شناخت
کتاب الکترونیکی                     رایا نسک
اسپم                                                   هرزنامه
چت (رایانه)                                   گپ                                                        
چت روم                                           گپ‌سرا
ثبت نام                                             نام نویسی
سرچ (رایانه)                                 جستجو
پسورد (رایانه)                              گذرواژه
 لپ تاپ  (رایانه)                         رایان کیف
اسکنر                                                پویشگر
تله تکست                                      پیام نما
اسپری                                                افشانه
داربی (ورزش)                               شهرآورد
لوازم التحریر                                 نوشت افزار
عنوان                                                 فرنام

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه