دوشنبه, 01ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 31

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 31

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 77، شهریور و مهر 1392، صفحه 41.

آب شرب = آب آشامیدنی
آحاد= یکان
آرم= نشان
آسانسور= آسانبر
آفاق= کران‌ها
آفت= گزند ، آسیب
آن ( هرآن )= دم ( هردم )
آناً= در دم
آی کیو ( IQ )= هوش‌بهر
آیت= نشانه ، چمراس
اباطیل= یاوه‌ها
ابتلا= گرفتاری، دامن‌گیری
ابلیس= اهریمن
ابن سینا= پورسینا
ابنیه = ساختمان‌ها
ابهام= پیچیدگی ، سربستگی
اپیدمی= همه‌گیری
اتباع= شهروندان
اتهام= چَفته
اتوماتیک = خودکار
اثبات= فرنودن
اجتهاد= کوشش ، استادی
احترام= پاس ، ارج ، سنایش
احتراماً= با ستایش
احراز= دست‌آوری
اختلاف= ناسازگاری ، ناهمسانی
اختلال= آشفتگی ، کژکاری
ادا کردن= گزاردن
ادعا= داو ، داوش
ارائه= پیش‌آوری
ارفاق= آسان‌گیری
اسکله= بارانداز
اسانس = مزه ـ طعم ـ( مزه‌دهنده ـ طعم دهنده )
اشتراک= انبازش
اشتعال= افروزش
اشتغال= کارگماری
اصالت= تبارمندی
اقبال عمومی= رویکرد همگانی
امرار معاش= گذران زندگی
انحصار= ویژه‌سازی
انضباط = سامان‌پذیری
اهالی= باشندگان
اهمیت= مِهّندی
ایده ئولوژی= آرمان مندی
ایمپلت (دندانپزشکی) = کاشت

***

پرس = منگنه
تونل = نقب
توریست = گردشگر
سایز = اندازه
رسوب = دُرد ، ته‌نشست
اسلالون= (اسکی) مارپیچ
لوکیشن = (فیلم ، سینما ) جا ، محل
کانال = آبراه
کد گذاری = شناسه گذاری
لیبل = برچسب
لیبلزنی = برچسب زنی
هموژنیزه = همسان سازی
نشان طلا، نقره و برنز (ورزش) = زرین ، سیمین ، برنجین


واژگان پیشنهادی آقای مهیار دیباور از پژوهندگان استان آذربایجان شرقی با گشودن این ستون، افزون بر شورای نویسندگان و بسیاری از خوانندگان ماهنامه خواندنی، ما را در پربارتر کردن هرچه بیشتر این ستون یاری کردند. در این شماره بخشی از واژگان برابر فارسی آقای مهیار دیباور (که به صورت الف.ب... تهیه شده) به چاپ رسید و در شماره‌های بعدی نیز از حاصل پژوهشهای ایشان نیز بهره گرفته خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه