دوشنبه, 01ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم

برگرفته از فرایران

با پیشگامی ماهنامه‎ی خواندنی درباره‎ی واژگان برابر فارسی، بسیار کسان، گروه‎ها و نهاد‎ها، از این کار پشتیبانی کرده و دست‎اندرکار آماده‎ی سازی دفتر، کتاب و دیدارگاه‎ها بر روی شبکه‎ی جهانی شدند. در این روز‎ها گروه‎‏ «فرزندان اهورایی ایران»، دفتری با نام «پارسی را پاس بداریم»، پخش کرده‎اند که کمابیش 1100 واژه‎ی برابر فارسی را در برمی‎گیرد. در زیر پاره‎ای از واژه‎های برابر از دفتر بالا، بازتاب داده می‏شوند.
1. تطهیر :  پاک کردن
2. تفکر :  اندیشیدن
3. تقابل :  رویارویی
4. تقارب :  نزدیکی
5. تکثیر :  زیاد کردن
6. تمیز  : بازشناختن
7. تنبلی :  تن آسایی
8. تنظیم :  سامان‎بخشی
9. تنفر : بیزاری
10. تهذیب : پیراستن
11. تهدید :  ترساندن
12. ثابت :  پا بر جا
13. ثقیل : سنگین
14. ثنا :  ستایش
15. جاذبه : کشش
16. جبر : زور
17. جابر : زورگو
18. جرثومه : ریشه
19. جریمه : تاوان
20. جسارت :  گستاخی
21. جلف : سبکسر
22. جنب : کنار
23. جور : ستم
24. جهاز : ساز و برگ
25. جهت : سو
26. حادثه :  پیش‎آمد، رویداد
27. حاشیه : کنار، گوشه
28. خاطره : یاد بود
29. خالص : ناب
30. خالی : تهی
31. خائن : پیمان شکن
32. خیانت : پیمان‎شکنی
33. خراب :  ویران  
34. خسوف : ماه‎گرفتگی
35. خشوع : فروتنی
36. خصم  :  دشمن
37. خصومت : دشمنی
38. خفت : خواری
39. خلاصه : چکیده، کوتاه   
40. خیاط : دوزنده، درزی
41. حریف : هم‏آورد
42. حزم :  دوراندیشی
43. حازم : دوراندیش
44. حقارت : پستی، فرومایگی
45. حقیر :  فرومایه، پست
46. حق‎العمل : کار مزد
47. حلیم : بردبار
48. حقیقا : به درستی
49. حوصله: بردباری، شکیبایی
50. حین : هنگام
51. حیله : نیرنگ
52. حیران : سرگشته
53. تذکر : گوشزد    
54. حادثه : پیش آمد
55. اصلاح : بهبود، بهسازی
56. ریموت کنترل :  مهار از راه دور
57. NGO  :  سازمان‎های مردم نهاد (سمن)
58. نقطه‎ی عطف :  چرخشگاه      
59. سلسله مراتب  :   پایگان
60. مراتب :  پایه‎ها
61. معکوس :  وارونه
62. لغتی : گجسته
63. ابسسیون(abssession) :  سودا زدگی  
64. Context : بافتار
65. تسلیت : دل‎آرامی
66. مرحوم، مرحومه :  شادروان، روان شاد
67. مسابقه :  زورآزمایی    
68. مجموعا، درمجموع : رویهم رفته
69. ردیف، قطار : خرند
70. کارگو(هواپیمایی) : بار
71. استارت خورد : آغاز به کار کرد، آغاز شد 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه