دوشنبه, 01ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 11

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 11

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 69

 

واژگان برابر فارسی پیشنهادی خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی» منتشر شده در ماهنامه خواندنی شماره 69، دی و بهمن‌ماه 1390، رویه 50.

 عظیم                       سترگ/ گران
عفریت                      دیو/ اهریمن
عفو                          بخشش
علت                         انگیزه/ چرایی
عَلم                          درفش/ پرچم
علم                          دانش
علوم                        دانشها
عمومی                      همگانی
عناد                         دشمنی
عواقب                      پیامد
غرور                        خودبینی
غریب                       ناآشنا
غریزه                       سرشت
غسل                        شستن
غصه                         اندوه
غفار                         آمرزنده
غلبه                         چیرگی/ پیروزی
غلو                          گزافه‌گویی / بزرگ‌نمایی
غلیان                       جوشش
غم                           اندوه
غمزه                        ناز/ کرشمه
غیب                        ناپدید
غیر                          جز/ مگر
غیظ                         خشم / خشم پنهان
غیرخالص                  ناسره
غیرصالح                    ناشایست
غیردایم                     ناپایدار
فسخ                         به هم زدن/ شکستن
فسق                        آلودگی/ گناه
فصاحت                     شیوایی / شیوایی سخن
فصیح                       شیوا
فضاحت                    رسوایی
فضل                       دانش
فضله                       سرگین
فضیلت                     برتری / شایستگی
فطرت                      سرشت/ خوی

واژه‌های برگزیدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دکور                        آرایه
دکوراتور                   آرایه‌گر
ایده‌آل                      آرمانی
ایده‌آلیست                 آرمان‌گرا
تست                       آزمون
حق‌التدریس               آموزانه
مگنت                      آهنربا
اینتونیشن                  آهنگ
دبل روم                     اتاق دو تخته
سندیکا                      اتحادیه
فینگر پرینت               اثر انگشت
ویبرشن                    ارتعاش
آپ‌گرید                      ارتقا دادن – بروز کردن
کمپ                       اردوگاه
سِند                         ارسال[گسیل]
کال ویتینگ               انتظار مکالمه [گفتوگو]
موتیف                      انگاره

ترمینال                     پایانه
استیبل                     پایدار
سایت                       پایگاه، دیدارگاه
بیس                        پایه
دیلیت                      حذف
سنسور                     حسگر
فنس                       حصار، [پرچین]
سیو                         حفظ کردن، [ذخیره‌کردن]
بولتن                          خبرنامه
سرویس                      خدمت
ارور                           خطا
افاف                         دربازکن
فِرست کلاس                درجهیک
پورتال                         درگاه
اینباکس                      دریافتی
ریسیو                         دریافت
پوتیبل                         دستی
آرنج                           آرایش
فایل                           پرونده

برخی واژه‌های برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزهٔ گردشگری و جهانگردی

بدینگ                        لوازم تختخواب
چکاین                       ورود
ویزا اینفورمیشن             اطلاعات روادید
ویزا سرویس                 خدمات روادید

واژه‌های برگزیدهٔ فرهنگ و ادب فارسی در حوزهٔ اطلاع رسانی

اینفورمیشن اکیوریسی      درستی اطلاعات
سوروی                       پیمایش
اینفورمیشن الیزیشن           اطلاعاتی شدن
اینفورمیشن ایجنسی        بنگاه اطلاع گزاری
اینفورمیشن آنالایز            تحلیل اطلاعات
اینفورمیشن گپ             شکاف اطلاعاتی
اینفورمیشن گدرینگ        گردآوری اطلاعات

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه