یکشنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی کوروش بزرگ کتاب‌های کوروش شناسی و تاریخ شاهنشاهی هخامنشی در بازار کتاب ایران - 3

کوروش بزرگ

کتاب‌های کوروش شناسی و تاریخ شاهنشاهی هخامنشی در بازار کتاب ایران - 3

برگرفته از تارنگار ایرانچهر

 

فهرست کتاب‌های تاریخ هخامنشی - 3


کوروش، شهریار دادگر
نوشته: ویلیام ولفگانگ
ترجمه: بهرام شالگونی – کریم طاهرزاده بهزاد
چاپ دوم: 1389
271 صفحه – 5000 تومان
ناشر: جام – تلفن: 66400223

 


زندگی کوروش و داریوش بزرگ
نوشته: علی محمد فره وشی
چاپ چهارم: 1389
519 صفحه – 10000 تومان
ناشر: به آفرین – تلفن: 66460103پاسارگاد
(گزارش از کاوش های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا از سال
1963-1961)
نوشته: دیوید استروناخ
ترجمه: حمید خطیب شهیدی
چاپ اول: 1379
616 صفحه: 4000 تومان
ناشر: سازمان میراث فرهنگی کشورپرسپولیس پایتخت شاهان هخامنشی
نوشته: هاید ماری کخ
چاپ دوم: 1379
110 صفحه (به زبان آلمانی)
ناشر: یساولی- تلفن: 66461003داریوش و پارس‌ها
(تاریخ و فرهنگ ایران در دوره هخامنشیان)
نوشته: والتر هینتس
ترجمه: عبدالرحمن صدریه
304 صفحه – 6200 تومان
ناشر: امیرکبیر – تلفن: 66405450-66487120

 


تحقیقی علمی دربارۀ پیشینه و کیستی ذوالقرنین (کوروش و بازیابی هویت ملی)
تحقیق و تالیف: جلیل عرفان منش
با مقدمۀ دکتر علی اکبر ولایتی
چاپ اول: 1388
630 صفحه
ناشر: فرهنگ مکتوب

 لشکرکشی خشایارشا به یونان
نوشته: چارلز هیگ نت
ترجمه: خشایار بهاری
چاپ دوم: 1389
4+497 صفحه- 9000 تومان

 


سخنان شاهان هخامنشی در تخت جمشید
به کوشش: علی اصغر شریعت زاده
چاپ اول: 1388
72 صفحه- 4000 تومان
ناشر: پازینه- تلفن: 88006626ذوالقرنین، اسکندر یا کوروش
نوشته: علی اقبالی
چاپ اول: 1386
435 صفحه-: 7500 تومان
ناشر: موسسه عمران و آبادی روستاها (همدان) تلفن: 8252766

 


مدیریت کوروش کبیر
(هنر رهبری و رزم آوری)
نوشته: گزنفون
ویرایش: لاری هدریک
ترجمه: میترا نظامی
156 صفحه – 4300 تومان
ناشر: نوآوران دانشگاه پارسه – تلفن: 09194885939پاسارگاد و وصیتنامۀ کوروش بزرگ
به کوشش: علی اصغر شریعت زاده
چاپ اول: 1388
94 صفحه- 4300 تومان
ناشر پازینه – تلفن: 88006626از کوروش کبیر تا داریوش کبیر
نوشته: بهنام محمدپناه
چاپ هفتم: 1389
90 صفحه+ آلبوم- 3500 تومان
ناشر: سبزان- تلفن: 88319558-88847044منم کوروش، شهریار روشنایی ها
سروده: سیدعلی صالحی
چاپ چهارم: 1390
متن دوزبانه فارسی و انگلیسی- 62+159 صفحه- 5000 تومان
ناشر: انتشارات ابتکار نو- تلفن: 88841952فلز کاری در دوران هخامنشی، اشکانی، ساسانی
نوشته: سی. گانتر - پل. جت
ترجمه: شهرام حیدرآبادیان
چاپ اول: 1383
380 صفحه- 3800 تومان
ناشر انتشارات گنجینۀ هنر – تلفن: 66511823-66496389کوروش کبیر در آیینۀ ادیان و مذاهب
نوشته: فاروق صفی زاده
چاپ اول: 1390
341 صفحه- 10800 تومان
ناشر: حکایتی دیگر- تلفن: 66460891-66408872زرتشت، کوروش و حقوق بشر
گردآورنده: مسعود متواضع
چاپ دوم: 1389
112 صفحه – 3000 تومان
ناشر: انتشارات کاکتوس – تلفن: 66901572-66434951هخامنشی‌ها، تمدن و هنر
نوشته: محمد شاهیجانی
چاپ سوم: 1390
208 صفحه – 7500 تومان
ناشر: سبزان – تلفن: 88319558-88847044داریوش بزرگ، شاه ایرانیان
نوشته: هانس کنایفل
ترجمه: جواد سیداشرف
چاپ هفتم: 1387
456 صفحه- 18000 تومان
ناشر: نگارستان کتاب – تلفن: 66464117 – 66962322

 


اعتبار باستان شناختی پارس و آریا
نوشته: محمد تقی عطایی و علی‌اکبر وحدتی
چاپ اول: 1382
150 صفحه - 1600 تومان
ناشر: شیرازه کتاب و پردیس دانش- تلفن: 22206133

 دومین منجی
(نقدی بر کتاب دوازده قرن سکوت، برآمدن هخامنشیان)
نوشته: قیصر کللی
چاپ اول: 1386
112 صفحه – 1600 تومان
ناشر: انتشارات پایان – تلفن: 09122506207آشتی با تاریخ
(نقدهایی بر آرای ناصر پورپیرار)
به کوشش: علیرضا افشاری
چاپ اول: 1381
350 صفحه – 2400 تومان
ناشر: حوض نقره – تلفن: 09124572343

 


کوروش و بابل
نوشته: هوشنگ صادقی
چاپ اول: 1387
162 صفحه -
ناشر: نگاه


قوم آریا
نوشته: داریوش احمدی
چاپ: دوم
232 صفحه - 4500 تومان
ناشر : مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهبپایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باستان
نوشته : داریوش احمدی
چاپ اول: 1386
208 صفحه
ناشر: جوانه توس


هزاره های پرشکوه
نوشته: داریوش احمدی
212 صفحه - 2200 تومان
ناشر: انتشارات گرگاندوازده قرن شکوه
(نقدی بر نظرات نگارنده کتاب دوازده قرن سکوت)
نوشته: داریوش احمدی، حمید مشعوف، امیر نعمتی لیمایی، محمدنبی سلیم
چاپ اول: 1383
120 صفحه - 1100 تومان
ناشر: امید مهرپاسخ به تاریخ
(پاسخ به فیلم 300 از دیدگاه متون تاریخی و باستانی)
نوشته: فاروق صفی زاده
چاپ اول: 1386
484 صفحه – 5900 تومان
ناشر: پیام آپادانا

 

شماره تلفن کتابفروشی‌های معتبر و مرکزهای پخش کتاب:

انتشارات طهوری: 66406330
کتابفروشی خوارزمی: 66400706

کتابفروشی فروهر: 66462704
پخش کتاب گزیده: 66400987
پخش کتاب کلبه کتاب: 66469624
پخش کتاب ماد: 66487658

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه