یکشنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی کوروش بزرگ کتاب‌های کوروش شناسی و تاریخ شاهنشاهی هخامنشی در بازار کتاب ایران - 1

کوروش بزرگ

کتاب‌های کوروش شناسی و تاریخ شاهنشاهی هخامنشی در بازار کتاب ایران - 1

برگرفته از تارنگار ایرانچهر

 

فهرست کتاب‌های تاریخ هخامنشی - 1


فرمان کوروش بزرگ
خوانش: عبدالمجید ارفعی
چاپ اول: 1389
20+79 صفحه – 55000 ریال
ناشر: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی – تلفن: 22297626تاریخ ایران باستان
نوشته: حسن پیرنیا
760 صفحه - 7800 تومان
ناشر: نگاهتمدن هخامنشی
نوشته: علی سامی
چاپ دوم: 1389
دوره دوجلدی (324+376 صفحه - 3850+4450 تومان)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) – تلفن: 2-44246250پایتخت شاهنشاهان هخامنشی (تخت جمشید)
نوشته: علی سامی
چاپ اول: 1389
505 صفحه – 12500 تومان
ناشر: پازینه – تلفن: 88006626گِل نبشته‌های باروی تخت جمشید
گزارش: عبدالمجید ارفعی
مدیر و ویراستار: حسن رضائی باغ بیدی
زیر نظر: کاظم موسوی بجنوردی
چاپ اول 1387
45000 تومان
ناشر: مرکز دایرت المعارف بزرگ اسلامی – تلفن: 22297626شاهنشاهی هخامنشی
نوشته: آلبرت تن‌ایک اومستد
ترجمه: محمد مقدم
چاپ هفتم: 1376
726 + آلبوم عکس + نقشه های تاریخی – 8000 تومان
ناشر: امیرکبیر – تلفن: 66400757فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی
گزارش: رلف نارمن شارپ
چاپ سوم: 1388
198 صفحه- 8000 تومان
ناشر: پازینه- تلفن: 09121054098-66975246پادشاه پارسی، داریوش یکم
نوشته: پیتر یولیوس یونگ
ترجمه: داوود منشی زاده
چاپ اول: 1385
266 صفحه – 2800 تومان
ناشر: ثالث – تلفن: 7-88325376تاریخ هخامنشیان
جلدهای 9-1
پژوهش: گروه پژوهشگران دانشگاه خرونینگن
ویرایش: مارک گریسون و مارگارت کول روت
ترجمه: مرتضی ثاقب فر و قاسم صنعوی
ناشر: انتشارات توس – تلفن: 7-66491445کوروش بزرگ و ذوالقرنین
به کوشش: عسکر بهرامی
چاپ اول: 1389

 


شاهنشاهی هخامنشی
نوشته: جان مانوئل کوک
ترجمه: مرتضی ثاقب فر
چاپ چهارم: 1388
464 صفحه – 9500 تومان
ناشر: انتشارات ققنوس – تلفن: 66408640تاریخ ایران باستان
(از ورود آریایی ها به ایران تا پایان هخامنشیان)
نوشته: شیرین بیانی
چاپ ششم: 1389
237 صفحه – 29000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) – تلفن: 2-44246250کوروش کبیر
نوشته: هارولد لمب
ترجمه: رضازاده شفق
چاپ ششم ناشر: 1389
378 صفحه – 5500 تومان
ناشر: نگاه – تلفن: 8-66480377-66466940حکومتی که برای جهان دستور می نوشت
نوشته: نصرت الله بختورتاش
517 صفحه – 15000 تومان
ناشر: انتشارات بهجت – تلفن: 88967176-88899907شاهنشاهی هخامنشی
(از کوروش بزرگ تا اردشیر اول)
نوشته: ماریا بروسیوس
ترجمه: هایده مشایخ
254 صفحه – 6500 تومان
ناشر: نشر ماهی – تلفن: 66951880هخامنشیان
نوشته: آملی کورت
ترجمه: مرتضی ثاقب فر
160 صفحه – 2500 تومان
ناشر: انتشارات ققنوس – 66408640از زبان داریوش
نوشته: هاید ماری کخ
ترجمه: پرویز رجبی
چاپ: سیزدهم
360 صفحه – 7500 تومانتاریخ ایران دورۀ هخامنشی
به سرپرستی: ایلیا گرشویچ
ترجمه: مرتضی ثاقب فر
چاپ دوم: 1387
912 صفحه- 16000 تومان
ناشر: جام – تلفن: 66400223مدیریت کوروش بزرگ
نوشته: گزنفون
ویرایش انگلیسی: لاری هدریک
ترجمه: محمدابراهیم محجوب
194 صفحه - 4,800 تومان
ناشر: انتشارات فراکوروش کبیر(ذوالقرنین)
نوشته: ابوالکلام آزاد
ترجمه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
چاپ سیزدهم: 1388
312 صفحه - 6500 تومان
ناشر: نشر علم

 


داریوش و ایرانیان
نوشته: والتر هینتس
ترجمه: پرویز رجبی
چاپ سوم: 1389
492 صفحه – 15000 تومان
نشر: ماهی – تلفن: 66951880کورش نامه
نوشته: گزنفون
ترجمه: رضا مشایخی
چاپ هفتم: 1388
276 صفحه - 5000 تومان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی – تلفن: 43-22024140وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی
نوشته: پی یر بریان
ترجمه: ناهید فروغان
چاپ اول: 1386
680 صفحه – 12000 تومان
ناشر: نشر اختران با همکاری انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - تلفن: 66953071-66411429تاریخ پارس
(از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی)
نوشته: ژوزف ویسهوفر
ترجمه: هوشنگ صادقی
چاپ اول: 1388
279 صفحه – 8000 تومان
ناشر: فرزان روز – تلفن: 88785205-88872499کوروش بزرگ
(پژوهشی درباره ریشه شناسی نام بنیانگذار سلسله هخامنشیان)
نوشته: ویلیام آیلرز
ترجمه: سوزان گویری
112 صفحه – 4500 تومان
ناشر: انتشارات بهجت – تلفن: 88967176-88899907جهانداری داریوش بزرگ
نوشته: شاپور شهبازی
چاپ اول: 1389
158 صفحه + آلبوم عکس ها: 8500 تومان
ناشر: پارسه کهن- تلفن: 66972692-66401709کوروش بزرگ، بنیادگذار امپراتوری هخامنشی
نوشته: ژرار اسرائیل
ترجمه: مرتضی ثاقب فر
چاپ یازدهم: 1389
312 صفحه- 7500 تومان
ناشر: ققنوس- تلفن: 66408640امپراتوری هخامنشی
نوشته: پی یر بریان
ترجمه : ناهید فروغان
چاپ سوم: 1387
دوره دوجلدی 1960 صفحه- 37000 تومان
ناشر: فرزان روز- تلفن: 88785205-88782499کوروش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق
نوشته فریدون بدره‌ای
چاپ دوم: 1384
275 صفحه-
ناشر: اساطیر- تلفن 88300148

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه