یکشنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها گزارش همایش کوروش بزرگ 87

انجمن‌ها

گزارش همایش کوروش بزرگ 87

 ناهید زندی

بزرگداشت کورش بهانه ای است برای از او گفتن ها و از او نوشتن ها و شاید بیش از آن بهانه ای برای یاد آوری فرهنگ غنی ایران در برابر انیران! تا شاید از یاد نبریم که دو هزار و پانصد و چهل و هفت سال پیش شاه ایران منشور حقوق بشر صادر کرده و اینک به شوند فراموش کردن منش نیاکانمان و عظمت سرزمینمان به پایمال کردن حقوق بشر متهم می شویم!

هفتم آبان ماه به این بهانه مهمان سرای مهر انجمن مهرگان بودیم تا یاد بزرگمردی را پاس داریم که بی گمان ، تاریخ این سرزمین از آن رو که فردی چون کورش در ساختش نقش داشته است به خود می بالد.

در این نشست که به یاری دوستان انجمن فرهنگی بیستون برگزار می شد بانو هما ارژنگی سروده ی بلندی درباره ی کورش خواندند ،از دیروز گفتند:

"مردی که از ژرفای تاریکی درخشید/جوشید و کوشید/مردی که بنیاد ستم زیر و زبر کرد..."

و از امروز خواندند:

"حالا نژاد و رنگ حرفی تازه دارند/حالا سر ِ بازار آدم می فروشند/آزادی و آزادگی افسانه گشته /ای برترین آزاده ای مانا ترین مرد..."

دقایقی گروه جوان موسیقی خرمی(فرتاش و هستی) میزبانی را به عهده گرفتند که دو نوازی زیبایشان (ضرب و سنتور) برنامه را زیبا تر کرد.

شعر زیبای مهندس حر آبادی که به مناسبت ابن همایش سروده شده بود ، تلنگری بود به نام کورش برای فرزندان ایران؛

"...کورش است این از نژاد پارسیان راستگو      آسمان کیشی که می بخشد زمین را آبرو

آن که بر آژی دهاک ِ کینه عشق آموخـــــــته       آنکه بابل را به خون مردمان نفروخــته

آنکه قصدش از جهان گیری جهانخواری نبود     مثل آشور و سومر اهل ستمکاری نبــود

او جهان را می گرفت از دســـت اربابان زور     تا ببخشد عشق و آزادی و ابزار شعور...

...کاش بودی تا ببینی صحنه ی مرغــــاب را      ســـد سیـــــوند و تمدنهای زیــر آب را...

سپس آقای شمس خلخالی به شعر خوانی پرداختند:

"در نظرگاه دلم خورشید عالم کورش است      بهترین نوع بشر از جنس آدم کورش است...

هر سبک عهدی نگردد در جهان تاریخ ساز    آنکه با تاریخ دارد عهد محکم کورش است..."

آنگاه بخش هفتم فیلم "یادمان تا خاطره" ساخته ی آقای فرشید فرجی برای نخستین بار پخش شد که پس از آن این کارگردان گرانقدر کشورمان در کوتاه سخنی مژده دادند که فیلمبرداری پایانی فیلم در جستجوی کورش تا یک ماه آینده در ترکیه آغاز خواهد شد .

بانو توران شهریاری چکامه ای به نام کورش خواندند و اشاره کردند که نخستین بار در در پرده برداری از تندیس کورش در سیدنی استرالیا خوانده شده ، دیگر سخنران این نشست دکتر هوشنگ طالع بودند که ایشان هم در آغازی زیبا ، شعری برای کورش خواندند:

"کورش تو را با زبان نماز نتوان کرد

تو را با سخن نیایش نتوان کرد

تو را با شعر نتوان ستود

ای کورش

ای آزادگی بخش انسان

ای برترین برترینها...

ایشان در میان خوانش منشور کورش  - که به گفته ی وی : به راحتی از کنارش می گذریم و در آن دقت نمی کنیم گفتار خویش را پیش بردند و دیروز و امروزمان را به مقایسه نشستند و بزرگی کورش و سترگی کارش را ستودند .

آقای سهراب فتحعلی زاده با ساز سپند تنبور فضایی مینوی را بر این نشست حاکم کردند .

پایان بخش برنامه موسیقی سنتی دیگری بود که که آقای علیپور و یارانش سرود جاوید "ای ایران" و تصنیف زیبای "بهار" دلکش را اجرا کردند

همانگونه که آگاهید این همایش و نشستهایی از این دست برای زنده نگه داشتن تاریخ و تاریخ سازان این سرزمین تنها تلاش کوچکی ست برای اینکه هویت ملی خود را باز شناسیم تا شاید باز یابیمش.

شاید در دهه‌های پیشین بسیار کمتر چنین برنامه هایی را شاهد بودیم اما جوان امروز خود دست به کوششی می زند تا بداند و به دیگران هم بیاموزد. امید که با شناخت منش نیک کورش و بزرگان کورش وش ایران زمین از آنها درس درست زیستن بیاموزیم تا دوباره نام ایران به گونه ای که شایسته ی آن است در جهان طنین افکند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه