جمعه, 04ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی کوروش بزرگ کوروش بزرگ در بابل

کوروش بزرگ

کوروش بزرگ در بابل

دکتر روزبه زرینکوب

ورود کورش به بابل تنها یک پیروزی سیاسی و نظامی نبود. حضور پیروزمندانه کوروش در بابل یک سر فصل مهم تاریخ مشرق زمین و تاریخ جهان بود. فتح بابل به دست کوروش فقط پایان عمر یک دولت و سربر آوردن دولتی دیگر نبود. با این پیروزی بین النهرین به عنوان مرکز اصلی و کانون اتصال تمدن‌های کهن جهان یکپارچه شد و در مجموعه جدیدی قرار گرفت. به دنبال تصرف بابل به دست هخامنشیان، بین النهرین دیگر هرگز استقلال سیاسی خود را باز نیافت، اما اهمیت فرهنگی و اقتصادی آن به‌ویژه بابل همچنان پابرجاماند.
در همین ایام، با وقوع تولد ملتی جدید در میان ایرانیان، حرکتی نو در جهان آغاز گردید. به این ترتیب، ایرانیان و کوروش آغازگر راهی نو در عرصه سیاست شدند: جهانی شدن این جهان شدن در عرصه‌های سیاست، امور نظامی، اقتصاد و فرهنگ نمودی روشن یافت و جهان وارد مرحله تازه‌ای شد. جلوه این حرکت جدید جهانی بیانیه بابلی کوروش بود. در واقع، بیانیه کوروش در بابل اعلام پایان (عهد عتیق) تاریخ باستان و آغاز عهدی دیگر در عرصه تاریخ جهانی بود: عصر کوروش.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه