یکشنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی کوروش بزرگ کتاب‌های کوروش شناسی و تاریخ شاهنشاهی هخامنشی در بازار کتاب ایران - 2

کوروش بزرگ

کتاب‌های کوروش شناسی و تاریخ شاهنشاهی هخامنشی در بازار کتاب ایران - 2

برگرفته از تارنگار ایرانچهر

 


کتیبه‌های هخامنشی
گزارش: پی یر لوکوک
ترجمه: نازیلا خلخالی
زیرنظر: ژاله آموزگار
چاپ سوم: 1389
376 صفحه – 10000 تومان
ناشر: فرزان روز – تلفن: 88785205-88872499ایرانیان، یونانیان و رومیان
(نگاهی به داد و ستد فرهنگی میان ایران و یونان)
نوشته: ژوزف ویسهوفر
ترجمه: جمشید ارجمند
چاپ اول: 1389
147 صفحه – 6500 تومان
ناشر: فرزان روز – تلفن: 88785205-88872499کوروش کبیر
نوشته: آلبر شاندور
ترجمه: هادی هدایتی
چاپ اول: 1389
332 صفحه- 6500 تومان
ناشر: ثالث – تلفن:7-88325376استوانۀ کوروش بزرگ
(تاریخچه و ترجمۀ کامل متن)
گزارش: شاهرخ رزمجو
چاپ اول: 1389
95+64 صفحه – 12000 تومان
ناشر: فرزان روز – تلفن: 88785205-88872499سکه‌های ایران زمین
(از دورۀ هخامنشی تا پایان دورۀ پهلوی)
به کوشش: علی اصغر شریعت‌زاده
چاپ اول: 1390
338 صفحه (رنگی مصور)- 25000 تومان
ناشر پازینه و موسسۀ کتابخانۀ موزه ملی ملک – تلفن: 7-66975246

 


هنر رهبری و کشورداری کوروش بزرگ
نوشتۀ: گزنفون
ویرایش انگلیسی: لاری هدریک
ترجمه: کوروش زعیم
چاپ اول: 1388
248 صفحه - 6800 تومان
ناشر: ایرانمهرکورش کبیر، حقیقت تاریخ
نوشته: فرشاد ابریشمی
6500 تومان
ناشر: انتشارات ابریشمی فرپارسه پایتختی کهن
(نگاهی دیگر به تخت جمشید)
تدوین: محسن نیکبخت
چاپ اول: 1388
278 صفحه - 6500 تومان
ناشر: کتاب پارسهفرمان کوروش هخامنشی
گزارش: احمد نوری
ویراستار: فرانک دوانلو
چاپ اول: 1389
72 صفحه - 6500 تومان
ناشر: انتشارات آرتامیس - تلفن: 2345193- 0228

 تاریخ کوروش هخامنشی
نوشته: شروین وکیلی
چاپ اول: 1389
245 صفحه – 8500 تومان
ناشر: شورآفرین – تلفن: 77603212ایران باستان
نوشته: نادر میرسعیدی
چاپ سوم: 1390
120 صفحه – 2500 تومان
ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی - تلفن: 2-88849461-09122177647داریوش بزرگ
نوشته: رضا شعبانی
چاپ سوم: 1390
116 صفحه – 2500 تومان
ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی - تلفن: 2-88849461-09122177647تخت جمشید
نوشته: حسین سلطان زاده
چاپ ششم: 1390
118 صفحه – 2500 تومان
ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی - تلفن: 2-88849461-09122177647شهریار دادگستر، کوروش بزرگ
نوشته: ابوالقاسم آخته
چاپ اول: 1389
54 صفحه – 3000 تومان
ناشر: انتشارات پر تهران شهر - تلفن: 66475051-09122037354ایران باستان
نوشته: جان کرتیس
ترجمه: علی اصغر بهرامی
چاپ اول: 1379
98 صفحه – 3000 تومان
ناشر: نشر توسعهداریوش بزرگ
نوشته: یاکوب ابوت
ترجمه: عباسقلی غفاری فرد
چاپ اول: 1387
296 صفحه - 4500 تومان
ناشر: نگاه – تلفن: 66975711یونانیان و پارسیان
نوشته: هرمان بنگسون
ترجمه: تیمور قادری
چاپ اول: 1388
501 صفحه – 8600 تومان
ناشر: مهتاب - تلفن: 66490616-66491747دنیای ناشناختۀ هخامنشیان
نوشته: داریوش احمدی
چاپ دوم: 1387
184 صفحه – 2800 تومان
ناشر: جوانه توس – تلفن: 66970677هخامنشیان
فرمانروایان زمین و دریا
نوشته: داریوش احمدی
چاپ اول: 1388
208 صفحه – 3900 تومان
ناشر: جوانه توس – تلفن: 66970677کوروش، خورشید ایران زمین
نوشته: گی راشه
ترجمه: محمد مجلسی
چاپ اول: 1386
280 صفحه – 3500 تومان
ناشر: نشر دنیای نو – تلفن: 66402571-66491908راز کوروش بزرگ
پژوهش: کوروش کرمی پور
چاپ اول: 1390
514 صفحه – 16000 تومان
ناشر: علمی – تلفن: 66465970


امپراتوری کوروش کبیر
نوشته: موسی نثری همدانی
ویراسته: محسن نیک بخت
چاپ سوم: 1388
651 صفحه – 11000 تومان
ناشر: کتاب پارسه – تلفن: 66954572-66956877

 


کوروش هخامنشی، بنیانگذار ایران پهناور
نوشته: ناهید فرشاد مهر
چاپ پنجم: 1388
393 صفحه - 6800 تومان
ناشر: محمد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه