شنبه, 29ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جستار

جستار

اشتباه بنیادین مبلغان فدرالیسم و قوم گرایی

برخی از نظریه پردازان، بویژه در جهان سوم، می‌پندارند که فدرالیسم میتواند سرمشقی واحد برای همه جوامعی باشد که در آن موضوع همزیستی گروه‌های گوناگون وجود دارد. گفتنی است که به استثنای بلژیک، در دیگر کشورهای فدرال همواره جنگ، انقلاب و یا نیلِ به استقلالِ پس از استعمار موجب انتخاب فدرالیسم شده است.

پروندۀ کتاب «باغ سبز مردگان»

“شب هنگام، آقای پیشه وری و خانواده اش با اتومبیلی که همراه داشتند و ما با راه آهن، رهسپار باکو شدیم (چون اتومبیل های دیگر را در نخجوان نگاه داشتند). در باکو، ما را در باغ سبز  مِردِکان کنار دریای خزر که پیش از آن آسایشگاه بود، جای دادند.

پاسخی به آقای حسن شریعتمداری و قومی سازی ایران - نوشتۀ محمد امینی

راهکار پیشنهادی آقای شریعتمداری ، راهکاری واپسگرا و نادرست است که گفتمان امروز ایران را از گذر به سوی دموکراسی و حکومت غیردینی ، به بیراهه‌ی بنای « ایالات متّحد قومی ایران » و سرانجام چندپارگی کشورما می کشاند ؛ نسخه ای است کهن تر از ایران دوران مشروطه که نه در هیچ کجای جهان آزمون شده و نه خویشاوندی دوری با اندیشه و راهکارهای دنیای مدرن دارد .

همان حضرات…!

در شماره پیشین جهان کتاب آقاى محمدرضا بایرامى در پاسخ به نقد من بر کتاب ایشان، مطلبى منتشر کرده‌‌اند تحت عنوان «کدام حضرات، حضرت؟». اگرچه این نوشته در مقایسه با آن نوشته طول و تفصیل بسیار دارد، ولى لب کلام ایشان چند پاراگراف بیش نیست و مابقى جز چند نکته گذرا که بدان اشاره خواهد شد، متضمن مطالب درخور توجهى نمى‌باشد؛ سوز دلى است و مجموعه‌اى از خطاب‌هاى شخصى که بیشتر وصف‌الحال خود ایشان است؛ شاید که از سرریزشان تشفى خاطرى حاصل آمده باشد.

نقد و بررسی پژوهش‌های مورخان شوروی در حوزه تاریخ ایران باستان

به تعبیر کمونیست‌ها، برای اینکه در جامعه‌ای انقلاب سوسیالیستی رخ دهد، آن جامعه باید از مراحل تطور و تکامل کمونیستی، یعنی برده‌داری، فئودالیسم و بورژوآزی بگذرد. آنها توجه نمی‌کردند که برای تبیین علوم انسانی نمی‌توان از قوانین و نظریه‌های عام بهره گرفت و هر جامعه و تمدن بر اساس شرایط اقلیمی سرزمینی که در آن شکل گرفته، و ویژگی‌های نژادی به وجود آورندگانش، مراحل ویژه‌ای در مسیر تکامل اجتماعی خود پیموده‌است.

جعل و تحریف در تاریخ و فرهنگ آذربایجان‏

آشنایى من با کتاب مردگان باغ سبز با خواندن نقد آقاى کاوه بیات بر کتاب در جلسه رونمایى آن – که در مجله جهان کتاب چاپ شده بود – آغاز شد.

The Persian Poet, Nezami - A Brief Note on Iranian-ness of Nezami

Thinkers, scientists, poets, theosophists, philosophers and such figures – no matter what language they speak – are the virtual parents of the people who were one day their fellow countrymen and countrywomen.

دو سال سکوت (بررسی ادعاهای ناصر پورپیرار در کتاب‌های «دوازده قرن سکوت» و «پلی بر گذشته») - بخش سوم و پایانی

دربارهٔ کتاب آقای پورپیرار بسیار پیش از اینها می‌توان سخن گفت و هریک از این نکته ها می‌تواند موضوع پژوهش تفصیلی باشد؛ اما آن مهم را به عهدهٔ پژوهشهای آتی می‌گذاریم. با این نقد فقط خواستیم تا آن هنگام که بررسیهای تفصیلی بیشتر انجام شود، این دعوی ها مسلم و تثبیت شده انگاشته نشود.

دو سال سکوت (بررسی ادعاهای ناصر پورپیرار در کتاب‌های «دوازده قرن سکوت» و «پلی بر گذشته» ) - بخش دوم

 تعجب می­ کنیم! توی « کتیبة کرتیر » در آن ترجمه ای که خودشان کرده اند یا خودشان قبول دارند ، چندین فعل می بینیم، پس چرا می گویند فعل ندارد ؟ با دقّت بیشتر می ­فهمیم منظورشان فقط فعل «است » است که در «  کتیبة شاپور » دیده نمی­ شود و مثلاً می­ گوید « شاپور… پسر خدایگان بابک شاه [است] » . درست شد . واقعاً این جمله اگر « است » داشت ، بهتر بود. اما راستی، مگر زبان عربیِ مورد علاقة ایشان « است » دارد ؟ مثل اینکه حواستان نبود!

آژند ساروج، نانک و سازه‌های آبی قدیم استان فارس

استان فارس با آب و هوا و اقلیم‌های متنوع خود از دیرباز مهم‌ترین کانون فعالیت‌های کشاورزی ایران بوده است. منابع آب چاه، چشمه، قنات، رودخانه و دریاچه تقریباً در سراسر این خطه وجود دارد. کارشناسان فن آب و آبیاری قدیم فارس برای تأمین آب از این منابع برای آبیاری، آشامیدن، بهداشت و استفاده از انرژی آن ناچار به ساختن سازه‌هایی نظیر آبراهه (روباز و روبسته)، بند (برای انباشتن و برای بالا آوردن آب رودخانه)، استخر، آب انبار، رختشویخانه، گرمابه، حوض، گاوچاه و آسیاب بوده‌اند.

در همین زمینه