جمعه, 29ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی زیست بوم پویش (کمپین) نجات میان رودان

زیست بوم

پویش (کمپین) نجات میان رودان

نامه گروهی از صاحبنظران حوزه آب، محیط زیست و منابع طبیعی در اعتراض به عملکرد طبیعت ستیزانه دولت ترکیه!

شرط نجات میان رودان پایان آزمندی دولت ترکیه در انحصار سرشاخه های دجله و فرات است.

 ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی  در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از آنها یعنی سد آتاترک به 48 میلیارد مترمکعب می رسد. ساخت این سدها،  نظام آبشناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت متاثر و مختل کرده و علاوه بر متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق، بحرانی جدی در پایاب خود، یعنی هورالعظیم بوجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تالاب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی فرسایش بادی در منطقه بدل شود.

در واقع جوامع بومی و مردم  سوریه، عراق و  ایران؛ یعنی: خاستگاه کهن ترین تمدنهای جهان چون ایرانی، سوری و بین النهرین، به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می بینند. 

 ادامه این روند ویرانگر بهره برداری های غیرمسئولانه و بی ملاحظه آب توسط دولت ترکیه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر و مرکز ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می کند؛ فرآیند ویرانگری که نه تنها فعالیتهای تولیدی، که کل زندگی مردم را تهدید کرده و آبادبوم های انسانی را به سمت متروکه شدن سوق می دهد.

پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را تهدید میکند، که همچنین با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابانزایی (UNCCD)، و بیانیه حقوق جوامع بومی (UNDRIP) سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد.

چنین است که ما امضاکنندگان زیر از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داشته و خواهان احیای دوباره میان رودان از طریق گشودن دریچه های سدهای آناتولی جنوبی به ویژه سد آتاترک هستیم.

از سوی پویش (کمپین) مردمی حمایت از زاگرس مهربان ، گروهی تلگرامی به منظور اعلام حمایت و پیوستن به "پویش نجات میان رودان" از طریق اعتراض به کشور ترکیه برای رعایت حق آبه زیستی رودخانه ها و تالاب های پائین دست و باز کردن سدها ایجاد شده است.
تقاضا میشود برای حمایت و پیوستن به این پویش؛ با پیوند زیر در گروه عضو شده و صرفا نام کامل خود و یا تشکل محیط زیستی تان را بنویسید تا به صورت منسجم امضاء ها و حمایت ها جمع آوری شود.

https://telegram.me/joinchat/BpRi8j-XxXUCHGSvZUGE6Q


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه