پنج شنبه, 03ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر بچه‌ها بیایید باشگاه راه اندازی کنیم - گفتگوی همسالان

خبر

بچه‌ها بیایید باشگاه راه اندازی کنیم - گفتگوی همسالان

برگرفته از روزنامه اطلاعات


گزینه اول :گفتگوی همسالان

البته جلسات «گفتگوی همسالان» ، به این مفهوم نیست که نظم و مدیریت در این جلسه حاکم نباشد ، بلکه به این مفهوم است که محور هر جلسه موضوعی از پیش تعیین شده و مطالعه شده درخصوص نوجوانی است.

اما اعضاءِ گروه همسال و عضو باشگاه ، با رعایت اصول جلسه ، گِرد یکدیگر نشسته و دوستانه بــه طرح مسائل و مـشکلات خود می پردازند یا در مورد موضوع بخصوص بحث می کنند .

اجازه دهید برگردیم و از ابتدا موضوع را مورد بررسی قرار دهیم:

همانطور که گفته بودیم هر یک از باشگاه های تعریف شده در این مجموعه پیش نیازهایی دارد که عبارت بود از علاقه مندی ، مشخص کردن مدیر یا مسئول باشگاه ، تنظیم یک اســاسنامه یا مرامنـامه (یا هر دو) برای گرد هم آیی ها ، تقسیم مسئولیتها ، نوشتن صورتجلسه ، پی گیری مباحث و ...

حالا نوبــت به باشگاه گفـتگو رسیده و می توان این باشگاه را با ضوابط ، قوانین و پیش شرط های قبلی سازگار کرد .

نخست پیش نیازها :

یک فرد از میــان دانش آموزان ، عتلاقه مند می شود که با دوستانِ موافق صحبت کوتاهی داشته باشد برای تشکیل یک باشگاه که نام آن را موقتا «گفتگوی همسالان» می گذاریم .

این یک دعوت غیر رسمی ست . ولی دوستان و همسالانی دعوت می شوند که دارای خصوصیات مثبت ، جمع گرا ، اهل تحقیق و علاقه مند به مباحث آزاد باشند .

این جلسه می تواند در کلاس ِ خالی و هماهنگیِ قبلی با مدیر یا معاون مدرسه انجام شود .

موضوع جلسه از سوی میزبان طرح شده و هر یک از میهمانان نظر خود را پیرامون ضــرورت اجرا یا رهـا کردن موضوع بیان می کنند .

توجه داشته باشید در این جلسه ، آزادیِ اعلام نظر و صداقت در گفتار شرط است ، به این معنی که کسی عقاید خود را به دیگران تحمیل نمی کند.

در صورتی که تعدادی موافق با برگزاری چنین جلسه هایی بودند می توانند با یک تنفس کوتاه و فاصله ای 10 تا 15 دقیقه ای جلسه را قطع کرده و فرصت دهند ، مخالفین ، جلسه را ترک کنند . پس از ترکِ جلسه توسط مخالفین ، حالا نوبت به نوشتن شرایط تشکیل جلسه می رسد .

در این مرحله و مراحل بعد هم ابراز نظر کاملا آزاد است . ولی تصمیم گیری با اکثریت است .

حتــی اگر اکثریت به اشتباه تصمیم بگیرد بعد ها فرصت جبران پیش می آید . پس تحمیل عقیده بی مورد است .

بعد از نوشتن شرایط یا به نوعی اساسنامه، تشکیل جلسه ، به موضوع و نحوه اجرا می رسید . که این هم نظر خواهی و به رای گذاشته می شود و با تصویت اکثریت آرا در صورتجلسه ذکر می شود .

توجه داشته باشید اساسنامه ، مرامنامه تصویت ، صورت جلسه ، دستور العمل اجرایی یا هر چه که نام رسمی و غیر رسمی دارد ، در نزد شما یک مفهوم قراردادی بیش نیست . یعنی اساسنامه ، فقط نام دارد و محتوای آن ، چیزی ست که شما را به تفاهم برساند . کسی توقع نوشتن اساسنامه شرکت گوگل را ندارد.

به هر حال، و در پایانِ این جلسه یک موضوع انتخاب می شود که همه یا اکثریت درباره آن نظر مثبت داشته باشند ، این موضوع اصلی جلسه است ، کسانی هم که اکثریت دوم را آورده اند ، با موضوع دوم به دنبال مطالعه و جستجو می روند .

قرار جلسه بعد ، حضور و غیاب حاضران ، و خلاصه ای از آنچه گذشت را اگر روی یک برگ کاغذ بنویسید و همه امضا کنند ، این هم می شود صورتجلسه .

حالا یک باشگاه تاسیس شده که نام موقت آن «گفتگوی همسالان» است . در دومین جلسه یا جلسات بعد می توانید نام آن را تغییر دهید .

پیشنهاد می کنم این جلسه ها با هماهنگی معاون یا مدیر مدرسه و با نظارتِ یک معلم یا کسی شبیه به او برگزار شود تا جلسه ها هدایت شود .

تحقیق ، پژوهش ، و مطالعه پیرامون موضوع، از شما یک سخنور می سازد که در جلسه نقش فعال داشته باشید . موفق باشید .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه