چهارشنبه, 02ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر اوقات فراغت با فیلمسازی - 4

خبر

اوقات فراغت با فیلمسازی - 4

دختر لباس مدرسه را عوض کرده، شاخه گل را روی یک طرف دفتر نقاشی گذارده، و در طرف دیگر از روی آن گل در دفتر نقاشی می کند، چند مداد رنگی هم در اطراف او قرار دارد.

برگرفته از روزنامه اطلاعات

محمد صلواتی
 

نوبت به فیلمنامه است

1- یک دختر 7 ساله و یک گل زیبا شخصیتهای داستانی ما بودند.

2- باغچه و اتاق مکانهای فیلمبرداری. نقاشی موضوع داستان و داشتن یک الگو، نیاز شخصیت اول داستان یعنی دختر.

3- داستان با نشـــان دادن شاخه گل شروع می شود که از نزدیک فیلمبرداری شده.

4- بعد از نشان دادن گل از فاصله دورتر باغچه را نشان می دهیم.

5- حالا نوبت نشان دادن دختر است که با لباس مدرسه در حال تماشای گل و فکر کردن است.

6- بار دیگر باغچه را نشان می دهیم که دو دست دختر در حال چیدن گل است.

7- دختر لباس مدرسه را عوض کرده، شاخه گل را روی یک طرف دفتر نقاشی گذارده، و در طرف دیگر از روی آن گل در دفتر نقاشی می کند، چند مداد رنگی هم در اطراف او قرار دارد.

8- دختر رنگ آمیزی را تمام می کند، مداد رنگی را زمین می گذارد و بعد گل را برمی دارد.

9- دوربین را کمی دورتر می بریم و در جایی می ایستیم که بتوانیم نشان دهیم دختر گل را در دست دارد و با عجله از در اتاق بیرون می رود.

10- باغچه را از دور نشان می دهیم که دختر در حال قرار دادن گل روی شاخه است. ولی تلاش او نتیجه ندارد.

11- دوربین را نزدیک می بریم و گل را نشان می دهیم که کنار شاخه روی خاک باغچه افتاده است.

12- باغـــچه را از دور بـــدون گل نشان می دهیم.

13- دوربین را نزدیک دختر می بریم و فقط صورت او را نشان می دهیم که اشک او سرازیر شده است.

من درباره داستان چه می دانستم؟

من می دانستم که در مدرسه زنگ نقاشی داریم. و می دانستم برای نقاشی نیاز به یک الگو داریم.

می دانستم گل زیباست. می دانستم گل الگوی خوبی برای نقاشی است. می دانستم دانش آموزان برای نقاشی خود شخصیتهای زیبا را انتخاب می کنند. می دانستم که شخصیت داستان گل را انتخاب می کند. می دانستم که شخصیت داستان دختر مهربانی است ولی نمی داند اگر گل را بچیند، دیگر نمی تواند آنرا در جای خود قرار دهد.

و می دانستم باغچه بدون گل زیبا نیست. و می دانــستم که دختر از چیدن گل پشیمان می شود.

شما از موضوع داستان، شخصیتها، رفتار، گفتار و اخلاق آنها چه می دانید؟

اگر درباره آنها خوب فکر کنید.

بعد از فکر کردن و نوشتن درباره شخصیتها، مرحله فیلمنامه نویسی می رسد. یعنی آنچه که امروز در بالا خوانده اید.از میان چند داستان که هفته گذشته نوشته اید، یکی را انتخاب کنید و فیلمنامه را شروع کنید. بعد از نوشتن، یک چند بار آن را بخوانید و بار دیگر بنویسید.

هفته بعد نوبت فیلمبرداری است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه