سه شنبه, 26ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر اوقات فراغت با فیلمسازی - 2

خبر

اوقات فراغت با فیلمسازی - 2

برگرفته از روزنامه اطلاعات

محمد صلواتی

2- حالا به یک داستان نیاز داریم

بلی یک داستان.

داستانی که شما نویسنده آن هستید. داستان برای فیلم .

نگران نباشید. باهم پیش می رویم.

این مرحل‌ دوم کار شماست.

لازم نیست داستان شما، بلند باشد یا موضوع خاص داشته باشد. داستانهای کودکــی ، عروســک و اسباب بازی هم می توانند موضوع داستان باشند .

زمانی که با دوستان خود بازی می کردیم چه کارهایی انجام می دادیم و چه حرفهایی می زدیم؟

من پاسخ می دهم : ابتدا یک نفر توضیح می داد که باید چه کار کنیم، ازکجا بازی شروع شده ودر کجاپایان می گیرد.

بعــد هرکس نقش یک شخصیتِ بازی را بـــر عهده می گرفت ومدتی سرگرم بودیم .

همین روش می تواند روشِ داستانیِ فیلم باشد.

به شرط آنکه یک بار این کارها و حرفها را بنویسید . بعد نوشته را مورد بررسی قرار دهید تا بیشتر به شرح رفتار وحرکات بپردازید و جمله ها بهترو دقیقتر نوشته شوند،

در این مرحله ، داستانی منظم تر دارید که با فکر و هدف مشخص نوشته شده است .

می توانید، از دوستان یا از پدر ومادرخود کمک بگیرید.

شاید بخواهید از عروسک استفاده کنید ،مهم نیست. حتی پسرها هم می توانند عروسکها را شخصیت قرار داده و آنها را به داستان راه بدهند.

در این صورت برای هر یک از عروسکها یا اسباب بازیها نام گذاری کنید و فکر کنید این شخصیتِ داستان چه رفتار و اخلاقی داشته باشد خوب است!

بله اشیاء و اسباب بازی هم می توانند اسم داشته باشند. اخلاق داشته باشند. از چیزی خوشحال یا ناراحت شوند. چیزی را دوست داشته باشند یا از چیز دیگری متنفر باشند.

اصلاً شاید ترجیح می دهید پدر یا مادر، خواهر یا برادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ شما موضوع داستان باشند. یک جلسه میهمانی هم موضوع بدی نیست.

به هر حال هم‌ اینها شخصیت داستان شما هستند.

پس از انتخاب شخصیتها برای هر یک از آنها چند سطر توضیح بنویسید.

اسم، قد، وزن، اخلاق، دوستی با دیگر شخصیتهای داستان و این که این شخصیتها چه رابطه ای با هم دارند.

بعد از انتخاب شخصیتها به مرحل‌ سوم می رسیم.

فکر کنید چـــه حادثه و اتـفاقی باعث می شودشخصیتها کنار هم باشند و به چه دلیل در داستان شما حضور دارند .

یک هفته فرصت دارید. خدا نگه دار.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه