چهارشنبه, 02ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر اوقات فراغت با فیلمسازی - 5

خبر

اوقات فراغت با فیلمسازی - 5

برگرفته از روزنامه اطلاعات

محمد صلواتی


اول سه نما ، بعد فیلمبرداری

اجـــازه دهــید پیش از فیلمبرداری به «فصل بنــدی » در سینما اشــاره کنم. ز یرا با آن کار داریم.

فصل بندی درسینما مانند فصل های کتاب است.

یک کتاب درسی به چند فصل وهر فصل به چند درس تقسیم می شود.

اگر دقت را بیشتر کنید ، می بینید که هر درس هم به چند بند تقسیم شده وبندها هم از چند جمله.

شما بگـــویید جمـــله ها از چه تشکیل می شوند؟

آفرین. از کلمه. پس کلمه کوچکترین جزء معنی دار هر درس یا نوشته وکتاب است.

البته کلمه هم از چند حرف درست شده تا یک معنی مستقل را برساند ، ولی ما با حروف کاری نداریم.

بلکه کلمه در کتاب ، مانند یک «کادر» در فیلم است.

شاید به دیوارِ خان? شما چند تابلو آویخته باشد . به آن نگاه کنید .

اگر تابلو ندارید مهم نیست ، به عکس های داخل آلبوم دقت کنید.

هر تصویر می تواند یک « قاب » باشد.

چند تصویر که پشت سرِهم گرفته شده اند ، یک « نما » را می سازند. مانند چند کلمه که جمله را می سازند.

چند جمله هم یک «بند» را. . . ولی در سینما به آن « صحنه» می گویند.

چند صحنه می شود یک «فصل .

پس هر فصل چند صحنه دارد وهر صحنه چند نما .

باز گردیم به آلبوم شما وتصویری که به آن دقت می کردید .

این تصویر می تواند از فاصله ای دور ( نمای دور ) یا فاصله نزدیک ( نمای نزدیک ) تهیه شده باشد. یا از فاصلۀ متوسط (نمای متوسط) .

اگر مایل هستید تصویر ها را بر حسب دور و نزدیک دسته بندی کنید .

درنمای دور علاوه بر موضوع ، فضای عمـــومی هم در «کادر» یا « قاب » دیده می شود .

عکس های یادگاری در کنار آبشار و مناظر طبیعی یا تاریخی این ویژگی را دارند .

در سینما هم از این ویژگی استفاده

می شود.

این زمانی است که بخواهند فضایِ فصل در سینما را به نمایش گذارند. می توانم مثال بزنم:

اگر بخواهید زیباییِ شاخۀ گل را نشان دهید ، نیاز به « نمای نزدیک » دارید.

امـــا نشــان دادن جایگاهِ همان گل در باغچه ، نیاز به « نمای مـــتوسط » دارد تا را بطۀ گلِ سرخِ زیبا را با گــلــهای دیگر آشکار کند و هــنگامی که بخــواهید زیبایی و ارزشِِِِ شاخــۀگلِ سرخ را در حیاطِ خانه نشان دهید. فقط « نمای باز» می تواند به شما کمک کند .

حال اگر حیاطِ ِخانه تمیز باشد ، این نما یک مــعنی دیگر هم پیدا می کند و آن ارزش واهمیتِ شاخۀ گلِِِِ ســرخ در میانِ اعضاء خانواده ویا ساکنان آپارتمان است . پس چیدن آن درد ساز می شود.

*خــواهش می کنم اگر خــوب متوجه نشـــده ای یک یا چند بار دیــگر آنــرا بخوان.

اگر دوباره خــوانی هم کمک نکرد و علاقه داری این چند سطر را باز نویسی کن وبعد بخــوان تا درکِ آن آسان تر شود زیرا با این سه نما ( دور ، نزدیک ، و متوسط) زیاد کار داری. سپاسگزارم.

 

***

حالا اگر فیلمنامه را نوشته ای برای بهتر شدن کار ، می توانی نوع نما را هم به آن اضافه کنی.

همچنین مکان را شرح بدهی.

این کــارِ سختی نیست. برای شما نمونه می نویسم:

 

داخلی – اتاق – نمای متوسط

دانـــش آموز شـــاخۀ گل را روی صفحۀ دفتر می گـــذارد ودر صـــفحۀ دیــگر نـــقاشی را شروع می کند .

بر اساس فیلمنامه خود ،فیلمبرداری را شروع کنید. نترسید.

اگر نشد مهم نیست یکباردیگر امتحان کنید. شاید این همان کاری باشد که بخواهید در آینده به آن ادامه دهید. کسی چه می داند؟

این کار را ادامه دهید تا هفتۀ بعد به تدوین فیلم بپردازیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه