یکشنبه, 03ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی ایران پژوهی پیرامون مباحث فرهنگ ملی 10 - نیرومند ساختن جنبه‌های آفرینش فردی و گروهی

ایران پژوهی

پیرامون مباحث فرهنگ ملی 10 - نیرومند ساختن جنبه‌های آفرینش فردی و گروهی

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 75، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 39

برای ساختهٔ بهتر، نیاز به سازندگان بهتر است. از مهمترین وظایف سیاست فرهنگی، امکان شکوفایی استعدادهای فردی و گروهی می‌باشد.

از اصول مهم سیاست فرهنگی، فراهم ساختن موجبات رشد و شکوفایی ابتکارهای فردی و گروهی است.

فرهنگ، مجموعه‌ای از تجلیات گوهر انسانی است. هدف آموزش و پرورش، می‌باید تربیت و بیدار ساختن گوهر انسان باشد. اما، تنها پرورش استعدادها، کافی نیست. اجتماع باید مجال و فرصت آن را پدید آورد تا استعدادهای مفید انسانی به صورت آثاری از خلاقیت و آفرینش، پدیدار گردند.

بسیاری از آثار مفید و ارزندهٔ جامعه بشری، فرآیند کار فردی است. اما، تعداد بیشتری، نتیجهٔ کارهای گروهی می‌باشد. با پدید آوردن سازمان‌های شایسته و تربیت اجتماعی مناسب در زمینهٔ کارهای گروهی، اجتماع قادر خواهد بود که فرصتهای خوب را در اختیار افراد ممتاز قرار دهد و از میوهٔ استعداد آنها، بهره‌مند گردد.

در این جهان کشورهایی وجود دارند که دارای افراد زیاد با استعداد و همچنین افراد تحصیلکرده و متخصص قابل‌ملاحظه‌ای‌اند. اما، زمینه‌های همکاری جمعی در کشورهای مزبور میسر نیست. از این روی، استعدادها، نه‌تنها فرصت خودنمایی پیدا نمی‌کنند، بلکه افراد و سازمان‌های آن کشور، تا حد زیادی موجب بازداشتن دیگران از فعالیت مفید و ثمربخش، می‌گردند.

سیاست فرهنگی، معطوف به بزرگترین سرمایهٔ هر ملت، یعنی استعدادهای نهفته در افراد آن ملت است. هدف اساسی این سیاست، عبارت است از کشف، تربیت، رشد و سرانجام بهره‌برداری از این استعدادها در راستای سود ملی.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه