جمعه, 04ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز کارخانه ملا عمر سازی

نگاه روز

کارخانه ملا عمر سازی

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 73، مهر و آبان 1391، رویه 22

سرانجام پس از سروصدای بسیار پیرامون ساخت فیلم موهن درباره‌ی پیامبر اسلام (ص)، شخصی را دستگیر کردند که سر و صورت خود را در هر حال پنهان کرده است و ماموران پلیس و ماموران دستگاه دادگستری وی را «نقولا» نامی با نام مستعار «سام بسیل» معرفی کردند.

البته این دستگیری به خاطر ساخت فیلم مزبور نبوده؛ بلکه وی شرایط به اصطلاح  آزادی مشروط را زیر پا گذاشته است ؟!

چند سال پیش نیز دستگاههای خالق «سام بسیل» موجود دیگری را در جای دیگری به نام «ملا عمر» ساخته و پرداخته بودند. سازندگان ملا عمر که چندین سال به عنوان رهبر طالبان مردم را سرکار گذارده بودند، مانند عکس برگردان اخیر خود در آمریکا ، پشت یک پرده نشسته بود به گونهای که تنها پاهای چرک او معلوم بود.

گمان می‌رود، هرگاه کفش و جوراب بدل ملا عمر را درآوردند و پاهای وی را به ما نشان دهند، در آن صورت خواهیم دید که ملا عمر همان «سام بسیل» است و یا «سام بسیل» همان «ملا عمر».

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه