دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز جدایی اسکاتلند؛ آغاز فروپاشی بریتانیا

نگاه روز

جدایی اسکاتلند؛ آغاز فروپاشی بریتانیا

برگرفته از روزنامه اطلاعات، شماره  25810، شنبه 26 بهمن 1392

انگلیس آماده لحظه تاریخی، اما خطرناک جدایی و استقلال اسکاتلند ازبریتانیا ست که وقوع این جدایی، نه تنها جایگاه بازیگری انگلیس درجهان را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه آغاز فروپاشی بریتانیای کبیرخواهد بود.

روزنامه «واشنگتن پست» درمقاله ای به قلم«جورج رابرتسون» نوشت: جدایی اسکاتلند ازانگلیس که قراراست تابستان2014 به همه‌پرسی گذاشته شود ، تکرار دومینوی انفصال جمهوری های بالکان درقاره اروپا ست.

وی که دبیرکل سابق ناتو (1999 تا 2003) وزیردفاع انگلیس(1997تا1999) و سخنگوی حزب کارگر اسکاتلند(1992تا 1997) بوده است، می نویسد: سال آینده درچنین روزی، دیگر کشوری به نام پادشاهی متحدبریتانیای کبیر بر روی نقشه جهان وجود نخواهد داشت. دولت جدایی طلب اسکاتلند تصمیم دارد درخواست استقلال اسکاتلند از انگلیس راسپتامبر 2014به همه پرسی گذارد .

چنانچه نظراکثریت مردم اسکاتلندبرای استقلال ازانگلیس در این همه پرسی مثبت باشد، وحدت300 ساله مجمع کشورهای اسکاتلند، انگلیس، ولز و ایرلند شمالی در قالب بریتانیای واحد، در مسیرتفکیک و فروپاشی قرار خواهد گرفت.

این اتحادیه که پیرترین و نزدیک ترین متحد آمریکا به شمار می رود، یکی از قوی ترین اتحادیه های موفق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان است که با جدایی اسکاتلند به طور کلی ازهم متلاشی خواهد شد.

اگرمردم اسکاتلند دراین همه پرسی به جدایی اسکاتلند از انگلیس رای موافق بدهند، این رویداد تاثیرات عمیق و شگرفی بر کل جهان باقی خواهد گذاشت.

روزنامه امریکایی واشنگتن پست می‌نویسد: گرچه پادشاهی متحد انگلیس، پس از این تجزیه باقی می ماند، اما باتوجه به اینکه یک سوم ازمجموعه سرزمین های تحت قلمروش را با جمعیتی بالغ بر5 میلیون نفر از دست می دهد، دیگر جایگاه بین المللی سابق را نخواهد داشت. اگریکی ازاتحادیه های کلیدی غرب از هم فرو بپاشد و دومین قدرت بزرگ دفاعی اش از آن منفک شود، به تبع آن،موازنه جهانی قدرت نیز به هم خواهد ریخت.

همواره وزنه دیپلماتیک و نظامی انگلیس مانند مشتی محکم، بالای سر رقبا و دشمنانش در سراسر جهان حاضر بوده است و اینک با منفک شدن هریک از کشورهای تحت قلمرو آن، جایگاه ونقش انگلیس درسطح جهان به طورکلی تحت تاثیرقرارخواهدگرفت.

یکی از پایگاه های هسته ای انگلیس دراسکاتلند قرار دارد و همه کسانی که خواستارجدایی اسکاتلند از انگلیس هستند، خواستار خارج شدن این پایگاه از کشور نیز هستند.

امریکا و سایر کشورهایی که مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند، حال با موضوع تفکیک داخل قلمرو بریتانیا چگونه کنار خواهند آمد؟پیامدهای تجزیه در بریتانیا فقط انگلیس را به لرزه در نخواهد آورد.

سایر جنبش های جدایی طلب درسطح قاره اروپا با نگرانی تمام نظاره گر سیر تحولات در اسکاتلند هستند و هریک منافع خود را دنبال می کنند.

دراسپانیا بیش ازیک میلیون نفرازشهروندان ایالت«کاتالونیا»خواستار استقلال هستند و این مطالبه را با اعتراضات خیابانی دنبال می کنند.

درایالت جدایی طلب«باسک»که خودشان آن را کشور باسک می خوانند، مطالبات جدایی طلبانه،با خشونت هایی توأم است.

دربلژیک که وحدت وانسجام آن به مویی بند است،ملی گرایان «فلمیش» آشکارا اعلام کرده اند چنانچه اسکاتلند از بریتانیا جدا شود و از اتحادیه اروپا وناتوخارج شود، آنها هم از آن دنباله روی خواهند کرد و در این دومینو، کشور بعدی خواهند بود که اعلام استقلال خواهد کرد. این دومینو درکشورهای دیگراستمرارخواهد یافت وماجرای دودهه قبل بالکان تجزیه کشورهای آن،درجهان شکننده وبی ثبات امروزکه هم مشکلات آن جهانی است وهم راه حل هایش موضوعی بومی نیست،تکرار خواهد شد.

جدایی طلبان اسکاتلند از دوسال پیش، نیرویی هم درپارلمان این کشور بدست آورده‌اند ووعده کردند درصورت جدا شدن اسکاتلند ازانگلیس،اسکاتلند همچنان زیر قیمومیت ملکه و سیستم بازار آزاد و نظام اقتصادی منظم باقی خواهد ماند، البته این امر منوط به نتیجه مذاکرات استقلال است.

همچنین اسکاتلند متعهد شده است که دارای همان پول ملی باشد که انتظارمی‌رودچیزی مانند یورو باشد.

درمورد عضویت در اتحادیه اروپا هم متعاقبا تصمیم گیری خواهد شد.اسکاتلند وعده داده است که تلویزیون مستقلی نخواهد داشت مشروط برآنکه اداره شبکه «بی. بی.سی»اسکاتلند به دست اسکاتلندی ها باشد.همچنین عضویتشان درناتومعتبرخواهد ماند،هرچندمواضع ضدهسته‌ای اسکاتلند،مانع ملحق شدن به ائتلاف هسته ای می شود .

دولت جدایی طب اسکاتلند ، همه این موارد را در قالب یک دستورالعمل جامع 670 صفحه‌ای به چاپ رساند، اما هنوز موضوعات و مباحث متعددی همچون واحد پول ملی، سیستم مالیات بندی و اعطای مزایا و مستمری بازنشستگی مشخص نشده است و تصمیم‌گیری راجع به آن، به نتیجه مذاکرات و رای‌گیری درمورد استقلال موکول شده است.

جدایی طلبان معتقدند که اسکاتلند پس از جدایی از قلمرو بریتاینا، ثروتمندتر، سالم تر و بهداشتی تر، قابل نفوذتر وعادل تر می شود.

«جورج رابرتسون» گفت: لحظه خطرناک تاریخی انگلیس فراخواهد رسید و خطرناکتر این است که هیچکس درخارج از انگلیس، به این قضیه حتی حساس هم نیست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه