پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز جوجه را گربه پس نخواهد داد

نگاه روز

جوجه را گربه پس نخواهد داد

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 81، سال دوازدهم، اردیبهشت و خرداد 1393، رویه 15

سرانجام پس از نرمش، خمش و چاکری بسیار، محمود عباس رییس حکومت خودگران فلسطین به این نتیجه رسید که با ناله و زاری «گربه جوجه را پس نخواهد داد».

سیاست «نرمش، خمش و سرانجام چاکری» محمود عباس و دار و دسته‌اش، زیان‌های فراوانی به بار آورد و بر آرمان فلسطینیان برای دستیابی به حقوق تاریخی خود، لطمه‌های فراوانی وارد کرد. محمود عباس و دار و دسته‌اش که سخت دل به «غرب» داده و به امید «غرب» بودند، با سیاست تسلیم در برابر اسرائیل، نهضت یک پارچهٔ فلسطین را تجزیه کردند و سپس نه تنها حماس و جهاد اسلامی را در کشاکش و حتا جنگ با اسرائیل تنها گذاردند؛ بلکه علیه آنها نیز جبهه‌گیری و اقدام کردند.

در نبرد 22 روزهٔ اسرائیل علیه حماس و جهاد اسلامی که منجر به شکست اسرائیل و سوراخ شدن «گنبد آهنین» اسرائیلیها شد، محمود عباس و دار و دسته‌اش حتا از پشتیبانی سیاسی و به اصطلاح «حرفی» از حماس و جهاد اسلامی نیز دریغ کردند. در حالی که با یاری رسانی به نوار غزه نه تنها می‌توانستند سهمی از این پیروزی داشته باشند؛ بلکه موقعیتی بود که سازمان فتح می‌توانست دوباره با حماس و جهاد اسلامی به آشتی برسد و یکپارچگی «مقاومت فلسطین» را آسان گرداند.

همچنین محمود عباس و دار و دسته‌اش، باریکهٔ غزه را در برابر مصر که اقدام به بستن گذرگاه رفح و نابودسازی نقب‌های زیرزمینی فلسطینیان نمود، سکوت اختیار کردند.  البته بسیاری از دیده‌بانان مسایل فلسطین بر این باورند که هم در نبرد 22 روزهٔ اسرائیل علیه نوار غزه و هم در محاصرهٔ نوار غزه از سوی مصر با بستن گذرگاه رفح و خراب کردن نقبهای ارتباطی، محمود عباس و دارودسته‌اش حتا به دشمنان حماس و جهاد اسلامی « یاری‌رسانی» در قالب اطلاعاتی و... نیز به عمل آورده‌اند، اما چنان که اشاره شد، سازمان فتح پس از این همه اشتباه‌ها و خیانت‌ها به آرمان فلسطین، سرانجام به این نتیجه رسید که از راه «نرمش، خمش، چاکری» ره به جایی نخواهد برد و باید مواضع سخت‌تری برابر اسرائیل و «غرب» اتخاذ کند.

در این راستا، روز سیزدهم فروردین ماه 1393 (2 آوریل 2014)، با وجود مخالفتهای اسرائیل و غرب (امپریالیسم آمریکا + استعمار اروپا)، مصوبه‌های پیوستن حکومت خودگردان به 15 سازمان و نهاد جهانی از جمله سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد را امضا کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که با درخواست عضویت تشکیلات خودگردان در 13 نهاد و پیمان جهانی، موافقت شده است و از دوم مه 2014 (12 اردیبهشت ماه 1393) به اجرا درخواهد آمد. بدین سان از روز 12 اردیبهشت ماه، دولت فلسطین به گونهٔ رسمی به عضویت 13 نهاد و سازمان از 15 نهاد و سازمان درخواستی پذیرفته خواهد شد.

پیآمد مبارک به « خود آمدن » محمود عباس باعث شد واکنش مثبت حماس و جهاد اسلامی گردید و در نتیجه با یکپارچه شدن دوبارهٔ مقاومت فلسطین ، گام بلندی در راه موفقیت و پیروزی برداشته شد.

به دنبال این موضع درست حکومت خودگردان، گرچه حکومت اسرائیل تهدید کرد که از انتقال 100 میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی به «رام الله» خودداری خواهد کرد؛ اما برای نخستین بار «لیبرمن» وزیر امور خارجهی تندروی اسرائیل اعلام کرد که آمادگی دارد، با هدف دستیابی به راه‌حل نهایی مناقشه، به فلسطینی‌ها امتیاز بدهد.
محمود عباس و سازمان فتح که مسئول از هم گسیخته شدن اتحاد فلسطینی‌ها و جدایی باریکهٔ غزه از دیگر مناطق اشغالی گردید، باید در ایجاد وحدت پیش گام گردد و با ایجاد وحدت در میان فلسطینی‌ها، جبهه برابر اسرائیل و غرب را استحکام بیشتری بخشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه