پنج شنبه, 03ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ معرفی کتاب پندهای شاهنامه

کتاب‌

معرفی کتاب پندهای شاهنامه

 

كتاب پندهاي شاهنامه

پندهای شاهنامه
به کوشش: محمد رسولی
160 صفحه -  2200 تومان
ناشر: انتشارات آزما، 1390


چاپ دوم کتاب پندهای شاهنامه تهیه شده توسط آقای محمد رسولی به پایان رسید. محمد رسولی در سال 1350 زاده شده است و در رشته حقوق تحصیل کرده است، علاوه بر حقوق سالها در زمینه شاهنامه و نیز تاریخ کهن ایران مطالعه و پژوهش نموده و از درس دانشمندان این دانش بهره برده است. وی دارای تالیفات حقوقی بوده و کتاب «نگاهی نو به شاهنامه» ایشان نیز در نوبت چاپ است. چاپ نخست کتاب پندهای شاهنامه در بهار سال جاری انجام شده بود. این کتاب که در 160 رویه است با بررسی کل شاهنامه، ابیاتی را که به تنهایی دارای معنای حکمت آموز بوده در یک جا گردآوری نموده و با عناوین زیر دسته بندی کرده است. نمونه‌ای از بیت های هر بخش را نیز در اینجا می آوریم.

-مقدمه

-اندرزهای خداشناسی
سپاس از خدای جهان آفرین                              کزویست آرام و پرخاش و کین
همانا که از بهر این روزگار                                  ترا پرورانید پروردگار

-جهان بینی ایرانی از دنیا
به هنگام هر کار جستن نکوست                           زدن ای با مرد هوشیار و دوست
ز کوشش مکن هیچ سستی به کار                         به گیتی جزو نیستمان یادگار

-ستایش عقل و خرد
خرد مرد را خلعت ایزدیست                                ز اندیشه دورست و دور از بدیست

پندهای تربیتی و اخلاقی
ز کار زمانه میانه گزین                                       چو خواهی که یابی به دادآفرین

زنان و ارزش آنها در فرهنگ کهن ایران
اگر پارسا باشد و رایزن                                        یکی گنج باشد براگنده زن
اگر تاجدارست اگر پهلوان                                     به زن گیرد آرام مرد جوان

و هم چنین درباره عدل و دادگری
بترس از خدا و نیازار کس                                    ره رستگاری همین است و بس

این کتاب را می‌توان به وسیله کتاب سرای بلخ در بلوار کشاورز و دیگر کتاب فروشی‌های معتبر تهیه کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه