دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه آشنایی با کتاب «فردوسی و شاهنامه»

شاهنامه

آشنایی با کتاب «فردوسی و شاهنامه»

برگرفته از تارنمای ایرانچهر

عقاب علی احمدی

 

فردوسی و شاهنامه
( مجموعه ی سی و شش گفتار )
به کوشش : علی دهباشی
روی جلد : استاد مرتضی ممیز
چاپ اول : ۱۳۷۰
۶۴۶ صفحه – ۱۹۴۰۰ تومان
ناشر: انتشارات مدبر – تلفن : ۰۹۳۵۴۹۳۸۱۵۰

کتاب « فردوسی و شاهنامه » که دربرگیرنده ی مجموعه ای از مقاله های پژوهشگران برجسته ی ایرانی و ایرانشناسان بیگانه در باره ی فردوسی و کتاب ارجمند او « شاهنامه » است، در سال های گذشته منتشر شده است؛ با این همه همچنان ارزش خود را در مقام مجموعه ای ارزشمند در این زمینه حفظ کرده است. در این کتاب مقاله هایی از پژوهشگرانی از کشورهای روسیه، دانمارک، فرانسه، آلمان و مصر و ایرانی گرد آمده است. نقش و جایگاه  هنرمندی چون فردوسی بزرگ  را که در هنگامه ی آشفتگی های بر آمده از یورش بیایانگردان وحشی به ایران، مردانه، قد برافراشت و با سرودن شاهنامه در نگاهبانی از دستاوردهای فرهنگی و معنوی یک ملت، از خطر نیستی و نابودی حتمی، کوششی سترگ را به کار بست ، با خواندن این کتاب می توان دریافت. نویسندگان گفتارهای این کتاب، از دیدگاه های گوناگون به هنر و ویژگی های ادبی و فرهنگی این استاد سخن پارسی پرداخته اند  و گوشه ای از آنچه را که فردوسی به  فرهنگ و ادبیات و هنر ایران و جهان افزود، نشان داده اند. این کتاب به دلیل ژرف بودن پژوهش های گردآمده در آن، هم برای خوانندگان علاقه مند به شناخت فردوسی و شاهنامه، منبعی ارزشمند است و هم برای آنان که در زمینه ی شناخت شاهنامه پژوهش می کنند.
فهرست مقاله های این کتاب این است :

۱. رابطه ی مذهب با ملیت، نوشته ی ابوالقاسم انجوی شیرازی
۲. شعر گلنار، نوشته ی دکتر ابراهیم باستانی پاریزی
۳. نمود عقاید مختلف در شاهنامه، نوشته ی دکتر امین عبدالمجید بدوی
۴. تحقیق و تتبع راجع به تعیین حد معنی مجاز در شاهنامه، نوشته ی پروفسور آندره یوگینوویچ برتلس
۵. فردوسی و شعر او، نوشته ی محمدعلی جمالزاده
۶. ارزش ادبی شاهنامه، نوشته ی دکتر اسماعیل حاکمی
۷. چهره ی زن در شاهنامه، نوشته ی دکتر محمد دبیرسیاقی
۸. جهان بینی فردوسی، نوشته ی دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی
۹. خداینامه ها و فردوسی، نوشته ی دکتر محمد روشن
۱۰. افسانه ی محمود و فردوسی، نوشته ی دکتر محمدامین ریاحی
۱۱. فردوسی و طبری، نوشته ی دکتر عباس زریاب خویی
۱۲. فردوسی، آفریدگار رستم، دکتر عبدالحسین زرین کوب
۱۳. سخنان گزیده در باره ی فردوسی وشاهنامه، نوشته ی دکتر ضیا الدین سجادی
۱۴. سخنی در باره ی شاهنامه، نوشته ی دکتر ذبیح الله صفا
۱۵. فردوسی، استاد تراژدی، نوشته ی دکتر محمود صناعی
۱۶. شاهنامه و هند، نوشته ی پروفسور حسن عابدی
۱۷. شخصیت های اساطیری شاهنامه، نوشته ی رحیم عفیفی
۱۸. در جستجوی شاهنامه ی صحیح، نوشته ی مسعود فرزاد
۱۹. فردوسی، نوشته ی بدیع الزمان فروزانفر
۲۰. شاهنامه و ادبیات دراماتیک، نوشته ی دکتر مهدی فروغ
۲۱. شاهنامه ی فردوسی و ایلیاس امیروس، نوشته ی دکتر نصرالله فلسفی
۲۲. فردوسی و حماسه ی ملی ایران، نوشته ی پروفسور آرتور کریستن سن
۲۳. اعتقاد فردوسی بر سرنوشت در شاهنامه، نوشته پروفسور ت. کوریاناگی
۲۴. اوصاف مناظر در شاهنامه، نوشته ی پروفسور هانری ماسه
۲۵. رستم، قهرمان حماسه ی ملی ایران، نوشته ی جلال متینی
۲۶. روش های عیاری و نفوذ و کارکرد عیاران در شاهنامه، نوشته ی دکتر محمدجعفر محجوب
۲۷. دین و مذهب فردوسی، نوشته ی محمد محیط طباطبایی
۲۸. فردوسی و مقام او، نوشته ی مجتبی مینوی
۲۹. قدم های نخستین در کار پژوهش شاهنامه، نوشته ی دکتر پرویز ناتل خانلری
۳۰. فردوسی و روحیات ایرانیان، نوشته ی سعید نفیسی
۳۱. سخنی چند در باره ی به اصطلاح « داستان خاقان چین » در شاهنامه، نوشته ی پروفسور نوری عثمانف
۳۲. گفتاری در پژوهش شاهنامه، نوشته ی پروفسور تئودور نولدکه
۳۳. شاهنامه ی فردوسی، شاهکار سخنوری و سخندانی، نوشته ی جلال الدپن همایی
۳۴. اعتقاد فردوسی در باب کوشش و تقدیر، نوشته ی رشید یاسمی
۳۵.هنر داستان پردازی فردوسی، نوشته ی حبیب یغمایی
۳۶. چهره ای معصوم در شاهنامه، نوشته ی دکتر غلامحسین یوسفی

خواندن این کتاب را به همه ی آنان که جدای از «شنیده » ها و « دانسته های پراکنده » در باره ی فردوسی و شاهنامه، به دنبال دانستنی های مستند نیز در این زمینه هستند، پیشنهاد می کنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه