دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ معرفی کتاب تربیت دینی در آیینه‌ی شاهنامه‌

کتاب‌

معرفی کتاب تربیت دینی در آیینه‌ی شاهنامه‌

به نام خداوند جان و خرد           کزین برتر اندیشه برنگذرد 

معرفی کتاب تربیت دینی در آیینه‌ی شاهنامه‌

علی محمد آقا علیخانی
نشر مهکامه

 کتاب تربیت دینی در آیینه‌ی شاهنامه‌ تالیف علی‌محمد آقاعلیخانی از معدود کتابهایی است که به تحلیل محتوای شاهنامه پرداخته است. این کتاب در پنج بخش جداگانه به شرح زیر ضمن معرفی کلی فردوسی و کار سترگ او، تلاش کرده است که با نگاهی از منظر فلسفه و بنیانهای تربیتی، موضوع آموزش و پرورش انسان را از دیدگاه شاهنامه که نمایه فرهنگ دیرین ایران زمین است، در بعد تربیت دینی از دل اشعار و داستانهای شاهنامه بر کشیده و دسته بندی کند.
بخش نخست کتاب در برگیرنده موضوعات کلی همچون پیشگفتار، فردوسی کیست؟ شاهنامه چیست؟ شاهنامه را چه اندازه می‌شناسیم، بازخوانی نقش و اهمیت کار بزرگ فردوسی، شاهنامه در نگرش ایرانیان و... است. بخش دوم به تربیت، ابعاد تربیت انسان درآیینه‌ی دیدگاهها، ماهیت تربیت حقیقی، تربیت و فرهنگ در ایران و...  پرداخته است. بخش سوم کتاب موضوع تربیت دینی، مفهوم آن در دیدگاهها، بستگی تربیت و تربیت دینی و...  را به بحث گذاشته است. در بخش چهارم انسان نمونه‌ی شاهنامه به صورت کوتاه معرفی شده و از آنجا که هدف بنیادی کتاب ارائه یک تصویر روشن از انسان کامل یا الگوی ایرانی یک انسان شایسته است کوتاه سخنی از کارهای پیشین انجام شده در زمینه شاهنامه در باب تربیت با عنوان گذری بر نگاههای تربیتی شاهنامه آمده است و بخش پنجم نیز ضمن ارائه دسته بندی‌های استخراج شده از محتوای تربیتی شاهنامه آن دسته از شعرهایی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خواننده را به دین و آموزه‌های دینی توجه می‌دهند آمده است و در پایان نیز چند پیشنهاد برای تداوم پژوهشهای تربیتی برای استخراج محتوای شاهنامه ارائه شده است.
با توجه به لزوم درک هوشمندانه شرایط زمان و به پشتوانه پیشینه غنی و پرافتخار  فرهنگی، طبیعی و  انسانی و لزوم حفظ هویت ملی و توسعه حس تعلق مردم به ویژه جوانان به سرزمین ایران و دغدغه ارجاع به مدل های بیگانه در همه عرصه‌ها حتی عرصه های فرهنگی مولف بر آن است که بدون شک توجه به تاریخ و بازخوانی فرهنگ ومکنونات فرهنگی و به روز کردن آن به عنوان نسخه ای قابل اجرا وکارآمد در شرایط فعلی به ماندگاری فرهنگ کمک می نماید و یکی از عمده دلایل توفیق گردانندگان شرایط تغییر جهانی، کم توجهی به فرهنگ خودی از سوی کشورهایی است که در عین داشتن غنای فرهنگی از ابعاد فنی و اقتصادی چند گام عقب ترند و بر همین اساس خواسته یا ناخواسته پیرو فرهنگ به ظاهر برتر هستند و به ورطه فراموشی وخودستیزی افتاده‌اند. در زیر دو نمونه شعر و تحلیل پیام آنها آمده است:
• کیخسرو به افراسیاب هنگام به بند گرفتن او:  ایمان به قطعی و تابعی بودن سزای عمل
به کردار بد تیز بشتافتی               مکافات آن بد کنون یافتی
کنون روز باد افره ایزدیست     مکافات بد را ز یزدان بدیست
• آفرینش انسان: توجه عمیق به گوهر وسرانجام انسان
تــــرا ازدوگیتی برآورده اند         به چندین میانجی بپرورده اند
نگه کن سرانجام خودرا ببین        چو کاری بیابی از این به گزین


کتاب «تربیت دینی در آیینه شاهنامه»

روشهای تهیه‌ی کتاب تربیت دینی در آیینه‌ی شاهنامه‌:

1- این کتاب در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - سالن دانشگاهی ب - غرفه 262 - انتشارات مهکامه ارائه شده است. 

2- همچنین برای خرید کتاب، می‌توان به کتاب فروشی بلخ واقع در نشانی تهران - بلوار کشاورز - روبه‌روی بوستان لاله - خیابان جلالیه - شماره ۱۲ مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88951312 تماس حاصل نمایید.


کتاب «جستاری در زبان و ادبیات تاتی» تالیف دیگری از علی محمد آقا علیخانی است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه