پنج شنبه, 03ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ یادداشهای شاهنامه، نگارش دکتر خالقی مطلق (چهاربخش در سه جلد) منتشر شد

کتاب‌

یادداشهای شاهنامه، نگارش دکتر خالقی مطلق (چهاربخش در سه جلد) منتشر شد

 

یادداشهای شاهنامه، نگارش دکتر خالقی مطلق (چهاربخش در سه جلد) از انتشارات مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی اسلامی) منتشر شد. در پیشگفتار این مجموعه ارزنده آمده است:
همانگونه که در پیشگفتار دفتر یکم متن شاهنامه اشاره گردید، نگارنده همزمان با کار تصحیح، یاداشت‌هایی نیز در توضیح متن تهیّه می‌نمود. شاید بایسته این بود که یادداشت‌های هر دفتر تصحیح با همان دفتر منتشر می‌گشت. ولی سنگینی کار تصحیح و چاپ آن و دست‌تنهایی، و نیز اندیشۀ اینکه نخست کار تصحیح هر چه زودتر به مرحلۀ قابل توجّهی برسد، سبب گردیید که انتشار این یادداشت‌ها سالیان درازی به عقب افتد.
کار این یاداشت‌ها توضیح واژه‌ها و اصلاحات و عبارات و نکات دستوری و شرح و تفسیر مصراع‌ها و بیت‌هاست. در کنار این کار اصلی، شرح برخی از مسائل تصحیح، پرداختن به مشکل وزن و قافیه، گفتگو در زیبایی و شیوایی یا معایب و نواقص لفظی و معنوی، سخن در هنر سخن پردازی و داستان‌سرایی، توضیح نکات مربوط به اسطوره و تاریخ و آیین‌ها و باورداشت‌ها و جز اینها، کمابیش مورد توجّه بوده‌است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه