یکشنبه, 30ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

معرفی کتاب «رئیس علی دلواری»

کتاب « رئیس علی دلواری ( تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب ) » که از سوی «شرکت نشر شیرازه کتاب ما » منتشر شده است، دستاورد یکی از پژوهش هایی است که به دور از افسانه سازی های مرسوم، در بارۀ یکی از قهرمانان جنبش استقلال ایران معاصر انجام پذیرفته است.

فرهنگ هخامنشی و سنت‌های محلی در آناتولی، قفقاز جنوبی و ایران

این کتاب دربردارندۀ مقاله‌هایی از سومین همایش ایبریای قفقاز و همسایگان آن در دورۀ هخامنشی و پساهخامنشی است که از 7 تا ۱۴ اکتبر ۲۰۰۶ در بورجومی گرجستان برگزار شده بود. با توجه به پیوندها و ریشه‌های ژرف و عمیق فرهنگی میان ایران و جهانِ بشکوه ایرانی که از سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز برجا بوده است و همواره دل و دین به آن سپرده‌ایم و در دهه‌های اخیر تلاش دشمنان بر آن بوده تا این پیوندهای ژرف را بگسلند و ریشه‌های عمیق را با تیشه برکنند، این کتاب که دربارۀ فرهنگ بِشکوه هخامنشی در قفقاز و آناتولی و نیز ایران است به فارسی ترجمه شده است.

خوانش امروزین از کورش‌نامهٔ گزنفون - کتاب هنر رهبری کورش بزرگ

«کورش‌نامه» (کوروپدیا، سیروپدی) اثری است از «گزنفون»، نویسنده و سردار یونانی و از شاگردان سقراط ، که بیش از دوهزار سال پیش درباره‌ی چگونگی پرورش، آموزش و زندگی «کورش»، بنیاد‌گذار کشور ایران، نوشته شده است.

معرفی کتاب «ایران فرهنگی»، نوشته دکتر داریوش فرهود

در کتاب «ایران فرهنگی» جلد نخست، پیدایش فلات ایران، دوران باستان و تمدن‌های بزرگی همچون سومری‌ها، ایلامی‌ها، آشوری‌ها و آریایی‌ها، عظمت دوران هخامنشیان و شگفتی‌های دوران اشکانیان و ساسانیان تا ویرانی‌های حاصل از رومیان، تازیان، تاتاریان، همگی در یک توالی زمانی آورده شده است. جلد دوم؛ شامل شناسنامهٔ شاعران، نویسندگان و دانشوران ایران، از دوران باستان تا پایان سدهٔ سیزدهم (حدود 4000 نفر). جلد سوم؛ شامل شناسنامهٔ شاعران و نویسندگان و دانشوران ایران، از آغاز سدهٔ چهاردهم تاکنون (حدود 3000 نفر). جلد چهارم؛ گزیده‌ای از یکصد اختر تابناک، از کهکشان شعر و ادب و اخلاق ایران.

کتاب «ایران فرهنگی»، نوشته «داریوش فرهود» - نخستین ساکنان فلات ایران و فرمان روایان بزرگ، پایتختها و پرچم های ایران

مطالب کتاب حاضر، در هفت بخش تدوین شده که طی آن، نخستین ساکنان فلات ایران و فرمان روایان بزرگ معرّفی شده‌اند و گاه‌شماری پادشاهان و زمان و مکان فرمانروایی هر یک به صورت جدول درج شده و سپس، پایتخت‌های ایران، به همراه دو جدول و یک نقشه معرفی شده است.

کتاب «سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی»

کتاب سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی (با عنوان فرعی: مجموعهٔ نوشته‌های کهن در بارهٔ فردوسی و شاهنامه و نقد آنها)، نوشتهٔ شادروان دکتر محمدامین ریاحی، مجموعه‌ای است که در آن «گفته‌ها و نوشته‌ها در بارهٔ فردوسی را از نوشته‌های مورخان و تذکره‌نویسان و مقدمه‌های کهن دست‌نویس‌های شاهنامه و ستایش‌هایی که شاعران و دیگر بزرگان از او کرده‌اند، از سال‌های نزدیک به عصر او تا اواخر قرن پیش یعنی تا آغاز تحقیقات جدید» فراهم آمده‌است.

در همین زمینه