شنبه, 26ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

خوانش امروزین از کورش‌نامهٔ گزنفون - کتاب هنر رهبری کورش بزرگ

«کورش‌نامه» (کوروپدیا، سیروپدی) اثری است از «گزنفون»، نویسنده و سردار یونانی و از شاگردان سقراط ، که بیش از دوهزار سال پیش درباره‌ی چگونگی پرورش، آموزش و زندگی «کورش»، بنیاد‌گذار کشور ایران، نوشته شده است.

معرفی کتاب «ایران فرهنگی»، نوشته دکتر داریوش فرهود

در کتاب «ایران فرهنگی» جلد نخست، پیدایش فلات ایران، دوران باستان و تمدن‌های بزرگی همچون سومری‌ها، ایلامی‌ها، آشوری‌ها و آریایی‌ها، عظمت دوران هخامنشیان و شگفتی‌های دوران اشکانیان و ساسانیان تا ویرانی‌های حاصل از رومیان، تازیان، تاتاریان، همگی در یک توالی زمانی آورده شده است. جلد دوم؛ شامل شناسنامهٔ شاعران، نویسندگان و دانشوران ایران، از دوران باستان تا پایان سدهٔ سیزدهم (حدود 4000 نفر). جلد سوم؛ شامل شناسنامهٔ شاعران و نویسندگان و دانشوران ایران، از آغاز سدهٔ چهاردهم تاکنون (حدود 3000 نفر). جلد چهارم؛ گزیده‌ای از یکصد اختر تابناک، از کهکشان شعر و ادب و اخلاق ایران.

کتاب «ایران فرهنگی»، نوشته «داریوش فرهود» - نخستین ساکنان فلات ایران و فرمان روایان بزرگ، پایتختها و پرچم های ایران

مطالب کتاب حاضر، در هفت بخش تدوین شده که طی آن، نخستین ساکنان فلات ایران و فرمان روایان بزرگ معرّفی شده‌اند و گاه‌شماری پادشاهان و زمان و مکان فرمانروایی هر یک به صورت جدول درج شده و سپس، پایتخت‌های ایران، به همراه دو جدول و یک نقشه معرفی شده است.

کتاب «سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی»

کتاب سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی (با عنوان فرعی: مجموعهٔ نوشته‌های کهن در بارهٔ فردوسی و شاهنامه و نقد آنها)، نوشتهٔ شادروان دکتر محمدامین ریاحی، مجموعه‌ای است که در آن «گفته‌ها و نوشته‌ها در بارهٔ فردوسی را از نوشته‌های مورخان و تذکره‌نویسان و مقدمه‌های کهن دست‌نویس‌های شاهنامه و ستایش‌هایی که شاعران و دیگر بزرگان از او کرده‌اند، از سال‌های نزدیک به عصر او تا اواخر قرن پیش یعنی تا آغاز تحقیقات جدید» فراهم آمده‌است.

معرفی کتاب «فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان اویغوری چین»

نادره بدیعی در این کتاب به تحقیق درباره‌ی فرهنگ و زبان اویغورها پرداخته و در مقدمه‌ی کتاب که بسیار مفصل است در این باره قلم زده است و چگونگی نفوذ فرهنگ و زبان فارسی را در ایالت شین‌جیان چین و در میان اویغورها به وضوح نشان داده است.

لطفا سرزده وارد نشوید! (معرفی مجموعۀ طنز «دیوان نکته‌سنجی»)

مجموعۀ طنز «دیوان نکته سنجی» حاوی نوشته‌‌های کوتاه و گویای استاد کاظم   سادات اشکوری است که از سوی انتشارات هزار کرمان با طرح روی جلد زیبایی از قباد شیوا ، استاد ممتاز عرصه طراحی منتشر شده است. آشوب رنگ‌ها از دغدغه‌های استاد شیوا است. به کارگیری رنگ‌های شاد و پرانرژی در کنار هم که با موضوع کتاب هماهنگ است.

در همین زمینه