شنبه, 27ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

شمارهٔ 128 مجلۀ بخارا (بخارای زمستانی - یادنامه علی اصغر حکمت) منتشر شد

بخارای زمستانی (شماره ۱۲۸ - آذر و دی ۱۳۹۷) با بخش ویژه فرهنگ و هنریزد و یادنامه‌ایی برای زنده یاد علی اصغر حکمت در ششصد و چهل صفحه با آثاری از نویسندگان و پژوهشگران در عرصه نقدادبی و فرهنگ و ایرانشناسی منتشر شد.

شمارهٔ 102 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 102 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 34 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال هفدهم، شماره 102، مهر و آبان 1397.

شمارهٔ 127 مجلۀ بخارا (بخارای پاییزی - یادنامه دکتر غلامحسین صدیقی) منتشر شد

شمارهٔ 127 مجلۀ بخارا (بخارای پاییزی - یادنامه دکتر غلامحسین صدیقی) منتشر شد

شمارهٔ 126 مجلۀ بخارا (ویژه‌نامۀ مهاتما گاندی) منتشر شد

به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد مهاتما گاندی مجله بخارا ویژه نامه‌ایی از صبح سه شنبه دهم مهر (دوم اکتبر) همزمان با سالگردتولد گاندی در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه فروشی عرضه می کند. این ویژه نامه بخارا شامل مقالاتی از جورج اورول، محمود دولت آبادی، داریوش شایگان، دکتر محقق داماد، دکتر مجتبایی، رومن رولان، محمود تفضلی، دکتر صناعی، فرزانه قوجلو، رومینا اغنده، زهرا پورنیک صفت و همچنین بخش هایی از خاطرات گاندی با ترجمه مسعود برزین، نامه های گاندی به تولستوی، سالشمار دقیق زندگینامه گاندی و آلبوم عکسهای گاندی است.

شمارهٔ 101 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 101 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 34 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال شانزدهم، شماره 101، امرداد و شهریور 1397.

شمارهٔ 99 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 99 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 38 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال شانزدهم، شماره 99، بهمن و اسفند 1396.

در همین زمینه