دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

شمارهٔ 127 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 125 ماهنامه خواندنی شماره‌ی 127 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن ۴۲ صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال بیست و یکم، شماره 127، بهمن و اسفند 1402.

شمارهٔ 125 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 125 ماهنامه خواندنی شماره‌ی 125 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن ۴۲ صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال بیست و دوم، شماره 125، مهر و آبان 1402.

شمارهٔ 158 مجلۀ بخارا (بخارای پاییزی - یادنامه استاد جلال‌الدین همایی) منتشر شد

یکصد و پنجاه و هشتمین شماره بخارا با تصویری از استاد جلال‌الدین همایی بر روی جلد در ۵۴۴ صفحه منتشر شد و از صبح چهارشنبه بیست و دوم آذرماه ۱۴۰۲ در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دسترس است.

شمارهٔ 124 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 102 ماهنامه خواندنی شمارهٔ 124 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن ۴۲ صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال بیست و یکم، شماره 124، امرداد و شهریور 1402.

شمارهٔ ۱۱7 ماهنامه خواندنی منتشر شد

شمارهٔ 117 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن ۴۲ صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است.
سال بیستم، شماره 117، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱.

شمارهٔ 127 مجلۀ بخارا (بخارای بهاری - یادنامه دکتر حسن انوری) منتشر شد

یکصد و پنجاهمین شماره بخارا با تصویری از دکتر حسن انوری بر روی جلد در ۵۴۴ صفحه از صبح سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دسترس است.

در همین زمینه