جمعه, 29ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

انتشار کتاب «جمهوری آذربایجان 23 سال تکاپو برای ملت سازی»

کتاب «جمهوری آذربایجان 23 سال تکاپو برای ملت سازی» با جمع‌آوری مجموعه مقالات علمی به بررسی روابط ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان پاره‌ای جدا شده از پیکر ایران می‌پردازد. این کتاب جزو معدودترین و تازه ترین کتاب های مرجع در خصوص روابط تاریخی و سیاسی ایران و جمهوری آذربایجان محسوب می شود.

117 کتابِ دهه اخیر که از حماسه‌ خرمشهر گفته‌اند

سوم خرداد امسال(1393)، 32 سال از آزادسازی خرمشهر می‌گذرد؛ روزی که با رشادت و شجاعت‌ رزمندگان و شهیدان ایرانی «مقاومت، ایثار و پیروزی» نام‌گذاری شده است. درباره خرمشهر، اشغال آن توسط ارتش متجاوز صدام و آزادسازی این شهر توسط رزمندگان ایران کتاب‌های بسیاری منتشر شده که «ایبنا» فهرستی از آن‌ها را ارایه کرده است.

معرفی کتاب «یادداشت‌های محرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات» از زبان مترجم آن

مجموعه اسناد این کتاب بخش‌هایی است از مکاتبات محرمانه هفتگی کنسول انگلستان در سیستان و قاینات، در سال‌های جنگ اول بین‌الملل، که برای حکومت هند انگلیس فرستاده می‌شده است. این اسناد از زمرهٔ بخش‌های مکاتبات و مستندات وزارت امور خارجهٔ انگلستان است که از طبقه‌بندی خارج شده است. این سندها نکته‌های فراوانی را در بارهٔ جنبه‌هایی از اوضاع و احوال سرزمینی در بر دارد که به نام «امارت قاینات و سیستان» شناخته می‌شده است.

نگاهی به کتاب «کردها و فرقه دموکرات»

کتاب کردها و فرقه دموکرات آذربایجان گزارش هایی از کنسولگری امریکا در تبریز – دی 1323- اسفند 1325 که مجموعه ای از گزارش های کنسولگری ایالات متحده در تبریز در سال های بحرانی بعد از جنگ جهانی دوم می باشد در سال 1389 و با ترجمه کاوه بیات از سوی نشر شیرازه در 195 صفحه منتشر شده است. این کتاب شامل مقدمه ای کوتاه به خامه کاوه بیات، فهرست موضوعی اسناد و گزارش ها، گزارش های کنسولگری امریکا و هم چنین فهرست اعلام می باشد.

کتاب «حقوق حمل و نقل» از سوی نشر سمرقند منتشر شد

بخش حمل و نقل اهمیت حیاتی و تعیین شده‌ای در امر توسعه کشورها دارد و در جهان امروز، این بخش از جمله بخش‌های زیر‌بنایی اقتصاد به‌شمار می‌رود که علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‌شود.

فهرست مقالات فارسی، اردو، انگلیسی در زمینۀ ایران‌شناسی در شبه‌قاره

گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره از چندی پیش بر آن شد تا ابعاد مختلف تلاش‌های محققان عرصۀ فرهنگ و ادب فارسی را در شبه‌قاره (هند و پاکستان) به نظر جامعۀ فرهنگی برساند و همگان را از حاصل تحقیقات پژوهشگران شبه‌قاره در عرصه‌های مشترک فرهنگی آگاه کند.

در همین زمینه