چهارشنبه, 27ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

انتشار نخستين فرهنگ انگليسی فارسی و فارسی انگليسی واژه‌های طب سنتی

ما ايرانيان وارث يک طب هزار ساله مدون هستيم. اگر رهنمودها و دستورهای پزشکی اوستا و  ديگر کتابهای پزشکی پيش از اسلام را هم به آن بيافزاييم، اين زمان درازتر می‌شود. بسياری از اصطلاحات پزشکی، نام بيماری‌ها، داروهای سنتی، و روشهای درمان بيماری‌ها، به زبان عربی يا به زبان فارسی است که ديگر به کار نمی‌بريم.

هشت گزیده متن در بارۀ دانش تاریخ و هویت ملی

ملت یک موجودیت عینی است که در خارج از ذهن ما، وجود دارد ؛ با دریافت آثار، قوانین حیات و تطور آن در درازای تاریخ، می توان ملت را به صورت علمی، مورد شناخت قرار داد...؛ در علم تاریخ، ملت به عنوان یک مقوله ی تاریخی و قایم به ذات چنان وجود خود را بر تاریخ تحمیل کرده است که تاریخ نویسان می باید تاریخ عمومی را از سرگذشت ملت ها به دست آورد؛ حتی کسانی که به دلایل سیاسی و یا با قصد و منظور ویژه، بر آنند که وجود ملت را آن چنان که هست و خود را بر تاریخ تحمیل کرده، نفی نموده و مورد انکار قرار دهند، ناچار از اعتراف به وجود ملتند.

معرفی کتاب «جامعه‌شناسی در شاهنامه»

آثار هنرمندانِ هر روزگار، رنگ و بوی اجتماع زمان خود را دارد و نمایندۀ روحیات و فــراز و نشیب‌های اجتماعی هر دوره می‌باشد. پس بررسی این آثار از نگاه‌ها و زوایای مختلف گامـی در جهت شناخت بهتر تاریخ اجتماعی یک ملت است. یکی از این زوایا که می تواند مورد مطالعه قرار گیرد، جامعه‌شناسی آثار ادبی است و هدف از بررسی محتوای آثار ادبی، تحلیل و شناخت شخصیت اجتماعــی پدید آورندگان آنها و شناسایی وضعیت اجتماعی است که موجب پدید آمدن چنین آثاری شده است.

کتاب دانستنی‌هایی درباره پرچم ایران از باستان تا به امروز نوشتهٔ شادروان بختورتاش

پرچم سه رنگ ایران نشانی والا از هویت ملی و فرهنگ ایرانی است که با رنگ سبز، خرمی و شادکامی با رنگ سپید، صلح و دوستی و با رنگ سرخ نام و یاد فرزندان پاکباز ایران زمین را گرامی داشته است.

نگاهی به کتاب ارج ورجاوند، یادنامۀ دکتر پرویز ورجاوند

ارج ورجاوند یادنامه‌ای است که به پاس خدمات میهنی، علمی و فرهنگی دکتر پرویز ورجاوند استاد باستان‌شناسی دانشگاه تهران و همچنین سخنگوی جبهۀ ملی ایران به کوشش شاهین آریامنش در شرکت سهامی انتشار منتشر شده است.

معرفی کتاب «و آن‌گاه رستاخیزی در من آغاز می‌شود»

کتاب «و آن گاه رستاخیزی در من آغاز می شود» نوشتهٔ ابوالقاسم غلامحیدر (کارگردان تئا‌تر و دبیر انجمن خانهٔ جوان شوشتر) توسط انتشارات شور آفرین به چاپ رسیده است. این کتاب از چهار نمایشنامهٔ عرفانیِ کوتاه به نام‌های «غم در غیابِ خداوند»، «افسانه مردی که پوست می‎انداخت»، «چشم‏هایش؛ آه و زمزمه» و «و آن گاه رستاخیزی در من آغاز می‎شود» تشکیل شده است.

در همین زمینه