پنج شنبه, 02ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

انتشار کتاب آموزش عروض و قافیه از دریچۀ پرسش

کتاب آزمون عروض و قافیه از دریچۀ پرسش، نوشتۀ دکتر روح‌الله هادی، عضو شورای علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان است که انتشارات سمت آن را در 213 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه و به بهای 105000 ریال منتشر کرده است.

انتشار شمارۀ ۲۹۴- ۲۹۶ مجلۀ جهان کتاب

مجله ی « جهان کتاب » که اکنون هجدهمین سال انتشار خود را می گذراند ، در طول هجده سال گذشته منبعی ارزشمند برای بازتاب مطالب در زمینه ی نقد و بررسی کتاب و مقوله ی انتشار کتاب در ایران بوده است . ویرایش دقیق و حروفنگاری و طراحی مناسب این مجله ، نمونه ای ارزشمند از کار آمایش مجله است که به راستی ، جامعه ی فرهنگی ایران می تواند به آن ببالد . در هجده سال گذشته ، گزینش مطالب منتشرشده در این مجله  نمونه ای از کار سردبیری دلسوزانه و مسئولانه را به نمایش گذاشته است و کوشش فرهنگمدارانه ی سردبیری و شورای نویسندگان در پیگیری مسائل و انتشار مقاله ها ، بی در نظرگرفتن مصلحت اندیشی های رایج ، نسل جوان را با نمونه ای از کار فرهنگی ریشه دار و با هویت آشنا کرده است که با دقت در آن ، پیوستگی فرهنگی میان نسل های گذشته و امروز را به آسانی می تواند درک و دریافت کند .

در شعر زیستن، با شعر ماندن - معرفی کتاب «گلچینی از اشعار استاد لایق شیر علی»

گویی سخن رودکی بزرگ را در سپیده دمان آغازین شعر پس از اسلام می شنیدم و سر انجام چهره ای لایق را از درون شعرهای استاد لایق می دیدم که میراث دار سرزمین فرهنگ خیز بو حفص و رودکی است و چه خوش، زبان فارسی و واژه های خوش آهنگ آن را به کار گرفته تا از تاریخ بگوید، از مادر و زبان مادری بگوید، از عشق و انسان بگوید و از آرمان خواهی انسان نیز، و من در این نوشتار، آهنگ آن دارم تا اندیشه ای را که در تار و پود واژه‌های این کتاب نهان است بکاوم و در این باره جستاری را به دست دهم تا شاید اهل نظر و صاحبدلان را بر دل نشیند که شعرهای استاد لایق را در این کتاب می توان به چند گروه کاملاً مشخص بخش کرد و درباره هر کدام از آنها نوشت و بسیارهم.

ارج نامهٔ دکتر محمّدعلی موحّد در دانشگاه تبریز تدوین شد

ارج‌نامۀ دکترمحمّدعلی موحّد چهرهٔ برجستۀ فرهنگ و ادب ایران به کوشش محمّد طاهری خسروشاهی در دانشگاه تبریز تدوین شد. این کتاب دربرگیرندۀ مطالبی از حدود 70 شخصیت برجستۀ فرهنگ و ادب ایران است که دربارهٔ استاد موحّد نوشته شده یا به وی تقدیم شده است.

تاریخ‌نویسی به شیوهٔ استالین‌گرایان - تاریخ ماد و منشاء نظریهٔ دیاکونف

نکته‌ای که اکنون می‌خواهیم متذکر شویم، این است که آقای دیاکونف خودشان نیز درمعرض این خطر بوده‌اند که نظام هخامنشی را هم‌چون پروفسور هرتسفلد یک نوع فئودالیسم به شمار آورند و اگر به این چاله نیفتاده‌اند فقط به خاطر این است که چاپ کتاب ایشان مربوط به سال 1956 است و چنان‌چه آن را در سال‌های بین 1931 و 1934 منتشر ساخته بودند ـ یعنی سال‌هایی که به موجب تصمیم اولیهٔ همایش لنینگراد، مقرر بود نظام‌های باستانی شرق را نوعی فئودالیسم به شمار آورند ـ تردیدی نیست که در آن صورت ایشان هم با اختلاف در تئوری و نظرگاه به همان راه هرتسفلد می‌رفتند و در آن حال چه بسا به جای فتواهای آکادمیسین استرووه، قسمت‌هایی از استنتاج‌های هرتسفلد را گواه می‌آوردند!

خاطراتی برای قوام

زندگی سیاسی احمد قوام با انقلاب مشروطه آغاز می‌شود و با قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ به پایان می‌رسد. عملکرد قوام در طی نزدیک به ۵۰ سال حضورش در صحنۀ سیاست ایران حاکی از آن است که سیاستمداری عمل‌گرا بود که برای دستیابی به هدف هایش هر نیرنگ و ترفندی را به کار می بست و در این کار بسیار توانا بود. او دموکرات و مردم گرا نبود ؛ اما هرگاه ضرورت داشت دموکرات و مردم گرا می شد، آرمانخواه نبود ؛ اما به گاه ضرورت از هر آرمانخواهی، آرمانخواه تر ظاهر می‌شد. او به سیاست ورزی آشکار اعتنایی نداشت و می خواست در خفا،مسائل و مشکلات را برطرف کند ؛ اما حزب و سندیکای کارگری تأسیس می کرد.

در همین زمینه