چهارشنبه, 27ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ انتشار کتاب «بررسی دستگاه آوایی زبان پارسی‌میانه»

کتاب‌

انتشار کتاب «بررسی دستگاه آوایی زبان پارسی‌میانه»

بررسی دستگاه آوایی زبان پارسی‌میانه
رضا آقازاده
نشر ملرد، کرج، 1398؛ 120 صفحه

زبان پهلوی ساسانی یا پارسیک یا فارسی میانه به دلیلِ نزدیکیِ بسیارش با زبان فارسی امروز، بخش مهم در حوزه ادبیات، تاریخ و زبانشناسیِ ایرانی به شمار می آید. این کتاب نه رویکردی عام بلکه در نخستین قدم دیدگاه انتقادی خود را بر سر برخی نامگذاری های معمول در حوزه زبان ارائه کرده است. مهمترین مبحث پیش از ورود به بیان دستگاه آوایی این زبان، مبحث تاریخ زبان پهلوی است که برای نخستین بار و بر اساس نسخه دستنویس های پهلوی به سه دوره مهم بخش گردیده است. این مهم به اختصار برگزار گردیده لیکن همین مقدار بر ضدیت با افکار رایج میان زبانشناسان است که برخی انتسابات نادرست و هویتی را به بیگانگان نسبت می دهند. متن کتاب اما، پر چالش برانگیزترین همخوان ها و واکه های زبان پهلوی را با توجه به نویسه های خطی آن مورد کاووش قرار داده است.<نشر ملرد، کرج، 1398>

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید