چهارشنبه, 27ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ انتشار کتاب «فرهنگ ناقص پهلوی به پارسی»

کتاب‌

انتشار کتاب «فرهنگ ناقص پهلوی به پارسی»

بررسی بخشی از دستنویس ر 410 ، فرهنگ ناقص پهلوی به پارسی، به همراه بازبینی دستنویس ک 25؛ فرهنگ پهلویک
رضا آقازاده
ناشر: سمرقند
سال چاپ: 1399؛ 154 صفحه

بررسی دو دستنویس پهلوی حاصل کوشش نویسنده در این کتاب است: نخست فرهنگ ناقص پهلوی به پارسی که همخوان های الف تا ش را در بر دارد و دودیگر فرهنگ معروف به فرهنگ پهلوی است که تا کنون اینگونه کامل به چاپ نرسیده بوده است. واژه های این دو فرهنگ با دیدگاهی انتقادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از بخش های مهم این کتاب دیباچه آن بوده که به نقد هزوارش های زبان پهلوی پرداخته و برای نخستین بار با دسته بندی آوایی هزوارش ها را از ناهزوارش ها جدا ساخته و در جدولی به نمایش گذاشته است. این دو فرهنگ دارای درجه اعتبار بالایی در حوزه ادبیات فارسی نیز هستند. <نشر ملرد، کرج 1399>

از این نویسنده سه کتاب دیگر بنام های شهرستان های ایران با افزوده هایی و نیز کتاب گزیده های زادسپرم آماده چاپ است. <نشر سمرقند، 1400> و کتاب مقدمه ای بر تاریخ اتحاد در ایران <نشر ملرد، 1400>

کتاب شهرستان های ایران دو متن اندازه سایه در نیمروز و پسین روز و نیز متن شگفتی و شکوه سیستان را افزوده دارد. دیباچه کتاب شرحی مبسوط و مفصل درباره ایران و جغرافیای تاریخی ایران، میانه بودن ایران در جهان و... را شامل می شود.

کتاب گزیده های زاداسپرم بررسی سه نسخه دستنویس است که پس از ترجمه بسیاری از اهم مطالب زادسپرم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این کتاب بسیار مهم و مغفول مانده مسائل فلسفی، دانشی از ستاره شناسی ایرانی و زیست شناسی و جانورشناسی و... را در بر دارد. دیباچه مفصل کتاب اختصاص به مباحث فلسفی سنگین در ایران باستان دارد که سپس تر میراث عرفای ایرانی گردیده است. نهاده فْرَشکرت(خلق مدام)، وقت، زمان، تُهیگی، از این دست است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید