یکشنبه, 31ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

معرفی کتاب - خواندنی مجله شماره 65 - قرارداد الجزایر و پی‌آمدهای آن (تجاوزی که درهم شکسته شد)

این کتاب، به تازگی‌ها از سوی انتشارات سمرقند به بازار کتاب عرضه شده است. کتاب، دارای 322 رویه است و نویسنده‌ی آن آقای دکتر هوشنگ طالع می‌باشند.

معرفی کتاب‌های (شاهنامه ثعالبی - ناسیونالیسم ایرانی - من هم باستان‌شناس شدم) - مجله خواندنی شماره 64

در سال 400 هجری قمری به پایان رسیده بنابراین می‌بینیم که ثعالبی شاهنامه منثور خود را در همان عصر و زمان فردوسی تدوین کرده و ناگزیر می‌بایست از همان منابعی که در دسترس فردوسی بوده، بهره برده باشد چرا که ثعالبی هم در روستای بلده‌ی نیشابور که همجوار توس می‌باشد می‌‌زیسته است.

معرفی کتاب «شهریاران گمنام» نوشتۀ احمد کسروی تبریزی

منابع کسروی برای نگارش کتاب شهریاران گمنام کتاب‌های معروف تاریخ تجارب الامم ابن مسکویه، تاریخ بیهقی، سفرنامه ناصرخسرو، معجم البلدان، مروج الذهب، تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، فتوح البلدان، کتاب المسالک و الممالک تالیف ابن خردادبه، تاریخ ابن اثیر و بسیاری کتاب‌های تاریخ نوشته شده توسط مورخان ارمنی و گرجی است.

آمال ایرانیان برای نوسازی کشور خود چه بود؟

در پایان جنگ جهانی اول، ایران در چنین وضعی قرار داشت: 1. کوشش ایرانیان برای دگرگون کردن ساختار قدرت سیاسی از راه برپایی جنبش مشروطیت به نتایجی متفاوت با انچه در نظر داشتند، انجامیده بود؛ 2. کشور به دست دو دولت امپریالیستی روسیه ی تزاری و انگلستان به دو منطقه ی نفوذ تقسیم شده بود و زیر چکمه های سربازان آنها بود؛ 3. با وجود اعلام بی طرفی دولت ایران در جنگ جهانی اول، دامنه ی جنگ از سوی دولت های درگیر در جنگ – روسیه، عثمانی و انگلستان – به  خاک ایران کشیده شده بود و بیش از یک سوم از جمعیت ایران به سبب پیامدهای ورود ارتش های بیگانه و قحطی و آتشباری نیروهای آنها کشته شده بود و خسارت های کلانی به ساختارهای اقتصادی و نظامی ایران وارد آمده بود.

آشنایی با «دایرةالمعارف هنر» (نقاشی، پیکره سازی، گرافیک)

کتاب «دایرة المعارف هنر» کتابی است دربرگیرنده ی  موضوعات کلی و جزئی هنر جهان، از گذشته های دور تا امروز و در زمینه ی هنرهای تجسمی، مانند نقاشی، پیکره سازی و گرافیک. در این کتاب افزون بر سه زمینه ی اصلی، اطلاعاتی در زمینه های هنرهای خوشنویسی، سفالگری، موزاییک، معماری و.. ارائه شده است.

رستم و سهراب شاهنامه به روایت خالقی مطلق

اولین داستان از مجموعه داستانهای شاهنامه فردوسی که قرار است با مقدمه، تصحیح و توضیحات استاد دکتر جلال خالقی مطلق، شاهنامه‌شناس برجسته و صاحب‌نام، فراهم گردد، منتشر شد. اوّلین داستان از این مجموعه به رستم و سهراب اختصاص دارد که به تازگی از سوی نشر سخن چاپ و منتشر شد. آماده‌سازی و ترتیب و تنظیم این مجموعه بر عهدۀ دو تن از محقّقان فاضل و پویای ادب فارسی، دکتر محمد افشین‌وفایی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و پژمان فیروزبخش (دانشجوی دکتری ایران‌شناسی دانشگاه هامبورگ) است. داستان رستم و سهراب با پیشگفتاری از دکتر جلال خالقی مطلق آغاز می‌شود.

در همین زمینه