جمعه, 29ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

گزارش مهر از متن و حاشیه یک پژوهش؛ «تاریخ جامع ایران» / در جستجوی زمان از دست رفته

بیش از یک ماه از رونمایی مجموعه بیست جلدی «تاریخ جامع ایران» می‌گذرد و در همین مدت این پژوهش تاریخی موافقان و البته منتقدانی در میان تاریخ‌پژوهان پیدا کرده‌است.

معرفی کتاب - مجله خواندنی شماره 86 (عقابان زاگروس، دیارکهن، پیکرتراش و...)

عقابان زاگروس برای نخستین بار در سال 1345 منتشر شد. این مجموعه شش سرودهٔ از سروده‌های شهربانو باوند دربارهٔ نبرد کردان آن سوی مرز به رهبری شادروان مصطفی بارزانی با حکومت‌های بغداد در همان سالهاست. این مجموعه، شش سروده با نامهای آذرپگاه، پاس درفش، درفش زرین، عقابان زاگروس، بهار پیروز و گذرگاه مهر است.

انتشار کتاب دفاع از تاریخ (شرح کوشش‌های مردمی در جنبش مخالفت با آبگیری سد سیوند)

کتاب از چهار بخش تشکیل شده که سه بخش نخست آن ویژه‌ی سه دوره کوشش‌های پایگاه است و بخش چهارم دربرگیرنده‌ی نوشتارهایی تکمیلی است، از جمله دو مقاله‌ی «پژوهش‌های باستان‌شناختی در تنگ بلاغی» از دکتر محمدتقی عطائی، سرپرست ایرانی گروه باستان‌شناسی ایران ـ فرانسه، که در آن نگاهی کوتاه به عملیات نجات‌بخشی منطقه شده است به همراه فهرست کاملی از کتاب‌ها و مقاله‌هایی که در این زمینه منتشر شده است؛ و «نگاهی به پرونده‌ی معترضان به آبگیری سد سیوند» از دکتر محمدعلی دادخواه که در آن به بررسی وضعیت پرونده‌ی شکایت مخالفان آبگیری سد سیوند از وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی پرداخته شده است.

کتاب‌های انتشارات سمرقند

انتشارات سمرقند: ناشر کتاب‌های تاریخ تجزیۀ ایران (دورۀ شش جلدی)، ناسیونالیسم ایرانی، پان ترکیسم (ایران و آذربایجان)، اقتصاد برای همه، «نهضت پان‌ایرانیسم و رستاخیز رهایی‌بخش کردان آن سوی مرز»، «روز 28 امرداد، میدان بهارستان»، چاپِ اول «تو را ایران می‌نامم (مجموعه شعر)»، «تاریخ ایران کهن»، «جهان‌نمای تاریخ ایران ( 10762 پیش از میلاد تا 1970 میلادی)»، «بر آمدن صفویان و بازسازی دولت فراگیر ملی»، «ناسیونالیسم ایرانی»، «قراردادالجزایر و پی‌آمدهای آن»، «گوشه‌های پنهان برای تجزیهٔ مهاباد»، «روز سی تیر، میدان بهارستان»، «مسکو : زمستان سرد 1324»، «چکیده تاریخ تجزیه‌ی ایران».

نگاهی به آثار و کتابهای دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

کتاب «ایران را از یاد نبریم» / کتاب «به‌ دنبال سایه ‌همای» /  کتاب «ایران‌ و تنهائیش» /  کتاب «ایران‌ چه‌ حرفی‌ برای‌ گفتن‌ دارد؟» /  کتاب «زندگی‌ و مرگ‌ پهلوانان‌ در شاهنامه‌» /  کتاب «بازتابها» / کتاب «مرزهای‌ ناپیدا» /  کتاب «ایران‌ و جهان‌ از نگاه‌ شاهنامه‌» /  کتاب «چهار سخنگوی‌ وجدان‌ ایران‌» /  کتاب «سرو سایه‌ فکن‌» /  کتاب «داستان‌ داستان‌ها- رستم‌ و اسفندیار در شاهنامه‌» / درنگی بر کتاب «روزها - (سرگذشت - در سه جلد)» -  کتاب «نامه‌ نامور».

معرفی کتاب «اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان»

اصالت نام خلیج فارس و حقانیت طرفداران این میراث گرانبها همانند روز روشن است و ارائه اسناد در این کتاب فقط برای یادآوری و ثبت در تاریخ است.

در همین زمینه