جمعه, 29ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی تیره‌های ایرانی شصت و پنجمین سالگشت گریز اهریمن از میهن

تیره‌های ایرانی

شصت و پنجمین سالگشت گریز اهریمن از میهن

به نام ِ خداوند ِ جان و خرد

عکس: فلور کریمی، داریوش آقا علیخانی

امسال نیز چون سالیان پیش به کوشش انجمن مهرگان جشنِ باشکوهی به انگیزه‌یِ شصت و پنجمین سالگشت گریز اهریمن از سرِ سبزِ مام میهن برپا گردید.
پژوهندگان، سرایندگان و سخنوران هرکدام با سندهایِ نویافته و پژوهش‌هایِ نوین و سروده هایِ میهن‌پرستانه‌ در باره‌یِ وابستگیِ جریانِ فرقه، برداشت و تحلیلی نو که روشنگرِ برخی گوشه‌هایِ تاریکِ تاریخِ معاصر بود، باشندگانِ میهن‌پرست و خردمندِ نشست را آگاه‌تر از پیش ساختند.


گردانندگیِ این نشست را سراینده‌یِ نام‌آور و میهن‌پرستِ آذربایجانی بانو هما اَرژنگی به انجام رساندند و در میانِ برنامه سروده‌یِ دل‌اَنگیزِ "آذربایجان" خود را نیز خواندند.

نشست با بپاخاستنِ باشندگان و همراهی در خواندنِ سرودِ ملی و جاودانه‌یِ "ای ایران" آغاز گردید، پس از سرودِ ملی سرودِ "آذربایجان" از سروده هایِ شادروان استاد حسینِ گل‌گلاب و خوانشِ زنده‌یاد غلامحسینِ بنان که توسط گروهِ مهرگان بازخوانی گردیده بود پخش گردید و سپس آهنگ "تویی جاودان کشورم...." نیز که توسط همان گروه اجرا شده بود برای باشندگان پخش گردید.

در بخشِ دیگرِ برنامه فریدونِ حسینی یکی از کردهایِ میهن‌پرست و ایران‌یارِ انجمن "نیایش خداوند"  را خواندند.

 

نخستین سخنران پژوهنده‌یِ جوان سرور گرامی پیمان حریقی، نویسنده‌یِ کتابِ "گوشه هایِ پنهانِ توطئه برای تجزیه‌یِ مهاباد" که با همکاریِ استاد دکتر هوشنگ طالع به چاپ رسانده‌اند، بودند که درباره‌یِ فرقه‌یِ دموکراتِ کردستانِ ایران و جمهوریِ مهاباد و قاضی محمد و وابستگیِ آنان با جریان‌هایِ چپ این‌سو و آن‌سویِ مرز با توجه به سندهای تاریخی و پژوهش‌هایشان سخن راندند.
(که همه‌یِ سخنرانیِ ایشان در بزودي در ایرانبوم منتشر مي‌شود)


در بخشِ دیگری از نشست سراینده‌یِ میهنی و ایرانسُرا محسن محمودی(آزادقلم) چکامه‌یِ زیبایِ "ای وطن" خویش را برخواندند؛

ای وطن ای نامِ تو شد افتخارم/ ای وطن در راهِ تو جان می‌سپارم
ای وطن ای سرزمینِ جان نثاران/ من برای خاکِ میهن جان نثارم
ای وطن ای خاکِ گلگونِ شهادت/ من برایِ جان سپردن بیقرارم...

 

از بخش‌هایِ بایسته و درخشانِ این نشست سخنرانیِ پژوهشگرِ پرتوان، پرتلاش و خستگی ناپذیر استاد کاوه بیات بود که به بررسیِ سندهایِ نویافته و نابی پرداخته‌اند که بسیاری از گوشه هایِ تاریکِ تاریخِ ایران را روشن می‌کند و سیه رویانِ تاریخِ ایران را میشناساند و گره های کور تاریخ را برمی‌گشایند. استاد بیات سخنرانیِ خود را چنین آغاز کردند که "21 آذر 1325 یعنی روز رهاییِ آذربایجان از دامِ توسعه‌طلبیِ روسها از لحاظِ سرزمینی مهمترین واقعه‌یِ تاریخِ ایران در قرنِ بیستم است..."

این پژوهنده گزارشهایی از کنسولگریِ بریتانیا در توصیفِ تحولاتِ حوزه‌یِ آذربایجان به فاصله‌یِ 20 تا 29 آذر را در این نشست ارائه دادند.

(سخنرانی و سندهایِ نویافته‌یِ استاد بیات بی‌کم و کاست به زودی در ایرانبوم جای می‌گیرد)

 

از دیگر سرایندگانی که در این نشست سروده‌ی زیبایشان را خواندند استاد محمدتقیِ حرآبادی سراینده‌یِ ایرانگرای نشست بودند که سروده هایشان نشان از بالندگی و پژوهندگی سراینده دارد؛ ابتدا سرودۀ ساقي‌نامه را زمزمه كردند و  سپس سروده‌ای بسیار دل اَنگیز با نامِ «آذربایجان» را خواندند:

آذر آمد وصل آذربایجان آید به یاد / آنقدر شادم که جشنِ مهرگان آید به یاد
از سهندِ کوه پیکر تا غرور ملی ام / آنقدر شادم که فرش پرنیان آید به یاد...

 

سراینده و پژوهنده دیگر استاد یحیی خانمحمد آذری بودند که یکی از سروده هایشان را برخواندند؛

تو ای خطه آذرآبادگان / که تو، یادگاری ز پیشینیان
چنان نامداری و نام آوری / که هرگز نگنجی به وصف و بیان...

 

بانو ارژنگی سروده‌یِ "مهدِ زرتشت آذربایجان" از پدرشان شادروان استاد رسامِ ارژنگی که 66 سال پیش زمانی که آذربایجان این جانِ آتشین ایران در دستِ بیگانگان بود سروده بودند را خواندند؛
میهن زرتشت یاران، چنگِ چنگیز افتاد / نسبتِ ترکی به فرزندانِ ایرانی که دارد

مهدِ زرتشت است آذربایجان ای یاوه گو / اندر این استان نخواهی یافتن یک ترک زاد
گر زِ بیدادِ مغول گویند با زبان ترکی سُخُن / این سخن گفتن کجا تأثیر دارد بر نژاد
آذرِ زرتشت پنهان گشته در این آب و خاک / می زنند این ابلهان بر آتشِ بِنهفته باد
نیست آذربایگان حلوا که با نیرنگ خورد / هر که این آهنگ کرده گو گلوگیر افتاد
صدهزاران باقر و ستار دادت می زنند / آنکه یابد دست بر این خاک از مادر نَزاد
گشته ایرانی همه آماده بر جنگ شما / یک چنین جنگی ندارد مادرِ گیتی به یاد...

 

در بخشِ دیگرِ همایش نویسنده و سراینده‌ی ایرانگرایِ نشست سرورِ گرامی علیمحمد آقاعلیخانی سروده‌یِ میهنی خود را خواندند؛
تیرِ آرش/ پتکِ کاوه / تیشه‌یِ فرهادها / گرزِ رستم / بُرزِ برزو/ سینه یِ حلاج ها/ آن فرانک مامِ میهن ...

 

در بخشِ پایانیِ همایش سرور ارجمند استاد دکتر هوشنگِ طالع باشندگان را از سخنرانیِ خود مانند همیشه بهره مند کردند، استاد طالع برگزارکننده این نشست، پژوهنده‌یِ برنادل و سپیدموی که زندگانیِ خویش را با پژوهش‌هایِ ارزنده‌یِ خویش در راه ایران و فرهنگ آن نهاده‌اند. (سخنرانیِ استاد طالع نیز در تارنمایِ ایرانبوم جای می‌گیرد)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه