دوشنبه, 01ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر سند شماره 3 - دربارۀ توطئۀ نافرجام،‌ در راستای‌ تجزیه‌ آذربایجان‌

تاریخ معاصر

سند شماره 3 - دربارۀ توطئۀ نافرجام،‌ در راستای‌ تجزیه‌ آذربایجان‌

برگرفته از تارنمای آذرپادگان

دستورالعمل محرمانه شوروی در مورد انجام ماموریت ویژه در سراسر آذربایجان جنوبی و استان های شمالی ایران

14 ژوئیه 1945 [24 امرداد 1324]

به کلی سری

I ـ درباره ایجاد فرقه دموکرات آذربایجان

1ـ فوری ترتیب انتقال [سفر] پیشه‌وری و کامبخش [از رهبران حزب توده] را به باکو، برای انجام مذاکره بدهید. بسته به نتیجه‌ی مذاکره، انتقال پادکان [صادق ‌‌پادگان] ریاست کمیته‌ی ناحیه ای حزب توده آذربایجان را در نظر داشته باشید.

2ـ برای ایجاد کمیته های تشکیلاتی در مرکز (تبریز) و مناطق دیگر   (na mestakh) نامزدهای مناسب از میان دموکرات های موجه از میان روشنفکران، بازرگانان طبقه‌ی متوسط، خرده مالکان و روحانیون، از میان احزاب مختلف دموکرات و هم‌چنین از میان غیر اعضا، انتخاب و آنان را در کمیته های تشکیلاتی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، وارد کنید.

بالاترین اولویت، مربوط به کمیته‌ی تشکیلاتی تبریز است که وسیله‌ی نشریات دموکرات موجود مانند خاور نو، آژیر و جودت و بقیه، تقاضای ایجاد فرقه دموکرات آذربایجان را خواهند نمود.

3ـ گروه‌های موسس در دیگر مناطق با چاپ تقاضا در نشریات، خواستار حمایت از ایجاد کمیته های فرقه دموکرات از میان فعالان تشکیلات حزب توده و دیگر تشکیلات‌های دموکرات خواهند گردید.

اجازه ندهید که این امر، تنها محدود به تغییر نام حزب توده به حزب دموکرات آذربایجان گردد. به کمیته‌ی منطقه ای حزب توده تبریز و تشکیلات ناحیه ای آن توصیه کنید که تقاضای فرقه‌ی دموکرات آذربایجان را مورد بررسی قرار داده و تصمیم به انحلال تشکیلات حزب توده گرفته و اعضا را وارد فرقه‌ی دموکرات آذربایجان بنمایند.   

3-  پس از ایجاد کمیته‌ی تشکیلاتی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان در تبریز، بالاترین اولویت، ایجاد کمیته های تشکیلاتی فرقه دموکرات آذربایجان در شهرهای زیر است: اردبیل، رضائیه، خوی، میانه، زنجان، مراغه، مرند، ماکو، قزوین، رشت، پهلوی، ساری، شاخ Shakh [بندر شاه؟]، گرگان و مشهد.

4-  ایجاد یک ارگان مطبوعاتی در کمیته‌ی تشکیلاتی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان در تبریز به نام «‌‌‌‌صدای (ندای ؟) آذربایجان»

5-  ترتیب تهیه‌ی برنامه ها و منشور برای کمیته تشکیلاتی تبریز تهیه شود.

 

II ـ اقدام لازم برای اطمینان از انتخاب نمایندگان برای دوره پانزدهم قانون گذاری

1ـ آغاز مذاکره با نمایندگان مجلس که از آنان در زمان انتخابات برای این دوره قانون گذاری حمایت می کنند، با هدف نامزدکردن این نمایندگان برای دوره‌ی پانزدهم قانون گذاری با این شرط که آنان، در راه عملی کردن شعارهای فرقه دموکرات آذربایجان مبارزه نمایند.

2ـ اقدام‌های لازم برای انتخاب نامزد های نمایندگی مجلس از میان افراد دموکرات که آماده‌ی مبارزه در راه عملی کردن شعارهای فرقه دموکرات باشند، آغاز گردد.

3ـ مقایسه‌ی سیاهه‌ی نامزدهای نمایندگانی که سفارت ]شوروی در تهران[ توصیه کرده است، با در نظر گرفتن دستورالعمل های جدید.

4ـ اقدامات در جهت شناندن نامزدهای دست چین شده برای مجلس، در مطبوعات آغاز و ترتیب تماس و ملاقات [آن‌ها] با موکلان داده شود.

5ـ حمایت از اجتماعات، دمونستراسیون‌ها، اعتصابات و انحلال انجمن های انتخاباتی که مناسب ما نیست، با هدف تضمین منافع ما در انتخابات.

6ـ در فرایند آمادگی برای انتخابات، در حوزه های شمالی ایران، مصالحه [انجام گیرد] و افرادی که به‌وسیله‌ی نیروهای ارتجاعی نامزد شده اند و علیه کاندیداهای جنبش دموکرات فعال هستند، اخراج گردند.

7ـ خواستار تعویض رهبران سازمان های ناحیه ای شوید که با داشتن افکار ارتجاعی، مناسب نیستند.

 

III ـ تاسیس «‌‌انجمن دوستداران آذربایجان شوروی».

1ـ برای تاسیس «‌‌انجمن دوستداران آذربایجان شوروی»‌‌ از افرادی که در جشن های بیست و پنجمین سال آذربایجان شوروی شرکت کرده بودند، استفاده شود.

2ـ از افرادی که در کنسولگری های ما کار می کنند، نظامی ها و [فعالان] حزبی، در سازمان‌دهی انجمن استفاده شود.

3ـ گروه تشکیلاتی «‌‌انجمن دوستاران آذربایجان شوروی»‌‌ در تبریز، منشور انجمن را تهیه نمایند.

4ـ برای جلب گسترده‌ی مردم به «‌‌انجمن دوستداران آذربایجان شوروی»،‌‌ از مطبوعات به طور سازمان‌یافته برای تشریح دست آوردهای اقتصادی، فرهنگی و هنری آذربایجان شوروی و دوستی تاریخی مردم آذربایجان جنوبی با مردم آذربایجان شوروی، استفاده شود.

 

IV ـ تشکیلات جنبش تجزیه طلبی

1-  انجام کارهای تشکیلات برای ایجاد جنبش تجزیه طلبی برای: منطقه‌ی خود مختار آذربایجان و منطقه‌ی خودمختار کردستان با اختیارات گسترده‌.

در استان های گرگان، گیلان، مازنداران و خراسان، تشکیلات جنبش تجزیه طلبی بر مبنای مسایل منطقه ای، بنا شود در استان گیلان:

ایجاد تشکیلات خدمات اجتماعی و وسایل تفریح در شهرهای رشت و پهلوی و تخصیص حداقل 50% از مالیات جمع‌آوری شده در استان، به این منظور.

در استان گرگان:

آموزش زبان محلی ترکمن در مدارس. جایگزینی ژاندرمری و شهربانی محلی با افراد ترکمن و تخصیص حداقل 50% مالیات جمع آوری شده دراستان به تشکیلات خدمات اجتماعی و وسایل تفریح و بهداشت در گنبد کاووس، گرگان و بندر شاه.

در استان های مازندران و خراسان:

. . .

1-  تخصیص حداقل 50% مالیات جمع آوری شده در استان برای خدمات عمومی و وسایل تفریح در شهرهای ساری، [بندر] شاه، مشهد و قوچان نو [؟]

افزون برآن، مسایل مربوط به ایجاد جنبش تجزیه طلبی جداگانه در این استان ها، مطرح گردد...

 

Vـ تشکیلات انجمن ها

1ـ پس از ایجاد کمیته های تشکیلاتی حزب دموکرات آذربایجان [فرقه دموکرات آذربایجان] و هم‌زمان با عملیات انتخاب نمایندگان دوره پانزدهم مجلس، با استفاده از هیجانات انتخابات، عملیات برای تشکیل انجمن ها آغاز گردد.

 

VIـ تشکیلات مطبوعاتی

1-  برای عملیات آشوب گرانه مطبوعاتی، یک چاپخانه برای انتشار مجله های جدید، افزون برآن که وجود دارند، در شهرهای رشت، رضائیه و مهاباد، افزون بر آن‌چه وجود دارد، تاسیس گردد.  

2-  امضا: ناخوانا

]ماخذ: GAPPOD AzR), f.1, op.89,d.90,ll.9-15)[ اسناد انگلیسی نیز پیوست است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه