جمعه, 29ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر سند شماره 1 - دربارۀ توطئۀ نافرجام،‌ در راستای‌ تجزیه‌ آذربایجان‌

تاریخ معاصر

سند شماره 1 - دربارۀ توطئۀ نافرجام،‌ در راستای‌ تجزیه‌ آذربایجان‌

برگرفته از تارنمای آذرپادگان

21 ژوئن 1945 [31 تیر 1324]

رونوشت

فوق محرمانه

کمیته‌ی دفاع دولتی

فرمان GOKO [کمیته دفاع دولتی] شماره 9168 اس.اس.

21 ژوئن 1945 [31 تیر 1324]

مسکو ـ کرملین

عملیات اکتشافی زمین‌شناسی برای نفت در شمال ایران، با هدف بررسی‌های زمین‌شناسی و اقدامات حفاری برای نفت در شمال ایران. کمیته دفاع دولتی فرمان می‌دهد:

1ـ در چارچوب بخش «‌‌‌آذنفت» [نفت آذربایجان] مجموعه نارکوم نفت [کمیساریای خلق برای نفت] یک مدیریت هیدروژئولوژی تشکیل داده و وظیفه نظارت بر بررسی‌های زمین شناختی برای حوضه‌های نفتی در شمال ایران را، به آن واگذار کنند.

2ـ برای اجرای این کارشناسی در شمال ایران نارکوم نفت (رفیق بایباکف) و آذنفت (رفیق وزیروف) را از جهت تأمین تعداد کارگران لازم از صنعت نفت برای حفاری و گروه‌های بررسی و اعزام آن‌ها به حوزه‌های کاری به صورت واحدهای هیدروژئولوژیک وابسته به ستاد نیروهای شوروی در ایران (قزوین) مسئول بدانید.

3ـ برای واحد هیدروژئولوژی جهت اجرای اقدامات ذیل در شمال ایران، هیأتی را مستقر سازید:

الف‌ـ حفاری

ده تلمبه در هفت ناحیه، از جمله سه تلمبه ثابت (حفاری دورانی عمیق) در نواحی شاهی، بندر شاه و میانه.

چهار دستگاه تلمبه ثابت (برای حفاری لایه‌شناسی) در مناطق شاه ]بندر شاه؟[، بلگارچای ] ؟[ و خوی. سه دستگاه تلمبه‌ی متحرک برای حفاری عمیق لایه‌شناسی در نواحی بندر شاه، شاهان ]شاهی[  - بابلسر و پهلوی.

ب‌ـ بررسی‌های زمین شناختی، هیأتی مرکب از ده گروه در مناطق دشت گرگان، اشراف، شاهی، آمل، خرم‌آباد، بلگارچای ]؟[،  جلفا، زنجان، تبریز، اردبیل و سیاه‌کوه.

ت‌ـ بررسی‌های زمین شناختی - هیأتی مرکب از سه گروه در مناطق دشت گرگان، اراضی پست مازندران و رشت و در کل کرانه‌ی جنوبی دریای خزر از مرز جمهوری شوروی آذربایجان.

برای انتقال ابزار حفاری و اکتشاف از اول سپتامبر 1945 [11 شهریور 1324]، جهت شروع کار حفاری و اکتشاف در سپتامبر 1945، نارکوم نفت (رفیق بیاکوف) و آذنفت (رفیق وزیروف) را مسئول بدانید.

4ـ برای سازماندهی و اعزام یک هیأت اکتشافی مرکب از ده گروه، یک گروه حفاری چاه و الکترومتر، یک هیأت ژئوفیزیک مرکب از سه گروه (چگالی سنجی، مقاومت سنجی و حجم سنجی). این گروه‌ها از مناطق زیر تامین گردند: ]گروه[ چگالی‌سنجی از باکو؛ ]گروه[ حجم‌سنجی (دو دستگاه) از شعبه‌ی ولگای میانه نارکوم نفت؛ ]گروه[ مقاومت‌سنجی از منطقه کراسنوادر

5ـ در راستای هدف تجهیز واحد هیدرولوژیک به تدارکات، وسایل و ابزارهای لازم (ارگان‌های ذیل) را مسئول بدانید.

الف‌ـ نارکوم نفت (رفیق بایباکف) باید در اوت 1945 اقلام ذیل را در اختیار مدیریت هیدرولوژیک قرار دهد. پنج دستگاه تلمبه و وسایل حفاری و یک دستگاه حفاری دورانی، چهار دستگاه دکل 750 ـ ZV وسایل حفاری و ملزومات آن‌ها، سه وسیله اندازه‌گیری طولی (1200 متر) و ابزار لازم جهت تلمبه‌های 300 ـ KA و دیگر وسایل و تجهیزات لازم برای اقدامات واحد هیدرولوژیک

ب‌ـ نارکوم رئستورگ ]کمیساریای خلق برای تجارت خارجی[ (رفیق میکویان) موظف است که در ژوئن ـ ژوییه 1945، پانزده تراکتور و یکصد و بیست کامیون از ]کامیون‌های[ وارداتی سوار نشده از ایران را به واحد هیدروژئولوژی تحویل دهد.

پ‌ـ ژنرال فرمانده جهت ماورا قفقاز رفیق تبولنف موظف است که فضای اداری و اقامتی لازم را در قزوین و مناطق عملیاتی در اختیار واحد هیدرولوژیک قرار داده و هم‌چنین با استفاده از افراد واحدهای نظامی برای سوار کردن یک‌صد و بیست کامیونی که به واحد هیدرولوژیک اختصاص یافته، مساعدت نمایند.

ت‌ـ کمیساریای خلق برای امور دفاعی اتحادیه جماهیر شوروی وریویف (مارشال فرمانده نیروی مهندسی، سرپرست نیروهای مهندسی ارتش شوروی) موظف است که تا اول اوت 1945 [11 امرداد 1324] دو واحد کامل و آماده به کار حفاری سیار 100-2 AVB یک دستگاه حفاری 100ـ2AVB، یک تانکر آب5-ZIS، یک کامیون 51 تن با وسایل لازم و یک دکل 125 UA با سه گروه حفار را در اختیار واحد هیدروژئولوژی در ایران قرار دهد.

ث‌ـ کمیساریای خلق برای امور دفاعی اتحاد جماهیر شوروی ]ژنرال ارتش. فرمانده پشت جبهه‌ی ارتش شوروی[ (رفیق خرولف) موظف است از کارگاه‌های تعمیرات فرماندهی حمل و نقل ارتش شوروی در ایران، پنج دستگاه کامیون 12 تن ماک، 7 دستگاه تریلر الواربر و پانزده دستگاه [جیپ] ویلیز را که در شرایط مناسب کاری باشند، در اختیار واحد هیدرولوژیک قرار داده و در کارگاه‌های بخش تعمیرات فرماندهی حمل و نقل ارتش شوروی در ایران، تسهیلات لازم جهت تعمیر وسایل حفاری و خودروها را فراهم سازد.

6ـ ژنرال فرماندهی جبهه‌ی قفقاز، رفیق تی‌لنف را از نظر فراهم آوردن نیروی محافظ، یک گروه اسکورت برای هیأت اعزامی. ارایه نقشه‌های لازم و هم‌چنین تأمین لباس و مدارک مورد نیاز واحد هیدروژئولوژی؛ برای ارایه همراهی‌های لازم با واحد هیدورولوژی جهت اقدامات حفاری و اکتشافی مسئول بدانید.

7ـ نارکوم فین ]کمیساریای خلق برای امور مالی[ (رفیق زرف) را برای سپرده هشت میلیون روبل به علاوه 3400000 ریال به مدیریت هیدرولوژیک مجتمع نارکوم برای تأمین مواد و تجهیزات حمل و نقل و نگهداری از کارکنان در فصل‌های سوم و چهارم سال 1945، مسئول بدانید.

8‌‌ـ به کمیساریای خلق برای امور داخلی NKVD جمهوری شوروی آذربایجان اجازه داده شود که برای کارکنان اعزامی نارکوم نفت و آذنفت جهت امور مدیریت هیدروژئولوژی، جواز ورود به ایران را صادر کند.

9ـ رفیق ملیک یاشایف به عنوان رییس مدیریت هیدروژئولوژی، رفیق گیداروف به عنوان رییس مدیریت هیدروژئولوژی ، در نهاد فرماندهی نیروهای شوروی در ایران، و رفیق کورنف به عنوان معاونت مدیریت هیدروژئولوژی تأیید شوند.

10ـ نارکوم نفت (رفیق بایباکف) و آذنفت (رفیق وزیروف)، شخصا مسئول نظارت بر تأمین خدمه و متخصصان مهندس و فنی واحد هیدروژئولوژی و فراهم آوردن ابزار و تجهیزات لازم جهت اقدامات حفاری و زمین شناختی در شمال ایران، تلقی می‌شوند.

11ـ دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان، رفیق باقروف را از جهت هرگونه کمک و همراهی به مدیریت هیدروژئولوژی آذنفت، برای اقدامات بررسی‌های زمین شناختی برای نفت در شمال ایران، مسئول بدانید.

صدر کمیته دفاع ملی ای. استالین

گواهی: (امضا ندارد)

مأخد: آرشیو دولتی برای احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی جمهوری آذربایجان باکو (GAPPOD AZR), F.L, OP.89.d.104

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه