جمعه, 03ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی

رویدادهای فرهنگی

انتشار کتاب «جهان فراطبيعى، علم، شبه علم، ضد علم در دوران پست مدرن»

اين كتاب نقدى است بر همه خرافاتى كه از غرب و شرق فرهنگ، دين، علم، و فلسفه ما را هدف گرفته است.

بزرگداشت پنجاه سال آفرینشگری یک نویسنده (نمایش و فروش ده کتاب از کاظم سادات اشکوری)

در هفتهٔ کتاب ایران (۲۰ تا ۲۷ آبان) ۱۳۹۶، انتشارات هزار کرمان با همکاری چند کتابفروشی برگزیده، ده کتاب از آثار کاظم سادات اشکوری را در بزرگداشت کوشش‌های پنجاه سالهٔ او به فروش و نمایش گذاشته است.

یکصد و هفتاد و یکمین (171) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو هفتاد و یکمین نشست ماهانه‌ی انجمن فرهنگی مهرگان در ساعت 17 و 45 دقیقه با هم‌خوانی سرورد « ای ایران ، ای مرز پرگهر » آغاز شد . این نشست ، در پرتو روز 7 آبان « روزجهانی کورش بزرگ » قرار داشت.

گزارش فشرده ای از نشست اسماعیلیان و قلعۀ الموت در 15 آبان 1396

از کارهای حسن صباح که در واقع ناسیونالیسم ایرانی را خیلی خیلی تقویت می کند، قبول کردن زبان فارسی است به جای زبان عربی بود؛ ما حتی در ادعیه ای که از زمان حسن صبّاح و بعدا در بین اسماعیلی داریم، هیچ کدام عربی نیست و همۀ آنها به زبان فارسی بود، و این راهی بود که ناصر خسرو آغاز کرد و حسن صباح آن را تایید کرد و دنبال این کار رفت. این بود که ادبیات اسماعیلی در ایران به زبان فارسی نوشته شد و چون این ادبیات به زبان فارسی بود، هویت ایرانی را ترویج می کرد.

انتشار کتاب «حرکت به سوی توسعه پایدار»؛ چالش‌ها و فرصت‌های حمایت از میراث فرهنگی و محیط زیست

مؤلف در تشریح موضوعات کتاب خود می نویسد: اسناد حقوق بین الملل میراث فرهنگی و محیط زیست، تعامل و تاثیرگذاری متقابل میراث فرهنگی- بویژه میراث ناملموس – و محیط زیست بر یکدیگر را تایید کرده و کشورها را به ایجاد چارچوب های سیاست گذاری و حقوقی واحد برای حمایت و حفاظت هماهنگ و تلفیقی این دو ، ترغیب می کنند. همچنین، نقش دو مقوله میراث فرهنگی و محیط زیست در پیشبرد توسعه پایدار، مورد تایید حقوق بین الملل این دو حوزه است.

گزارشی از سه‌شنبه‌های شاهنامه‌ای بابل (شهر مه‌میترا و بهارنارنج)، نشست 9 خرداد 1396

گفتار اندر رزم اسپندیار با بیدرفش پلید / گفتار اندر گریختن ارجاسپ از اسفندیار / گفتار اندر آمدن گشتاسپ به ایران به فرخی / گفتار اندر بدگفتن کرزم اسپندیار را /    گفتار اندر بند کردن گشتاسپ اسپندیار را

در همین زمینه