پنج شنبه, 02ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی

رویدادهای فرهنگی

انتشار کتاب «حرکت به سوی توسعه پایدار»؛ چالش‌ها و فرصت‌های حمایت از میراث فرهنگی و محیط زیست

مؤلف در تشریح موضوعات کتاب خود می نویسد: اسناد حقوق بین الملل میراث فرهنگی و محیط زیست، تعامل و تاثیرگذاری متقابل میراث فرهنگی- بویژه میراث ناملموس – و محیط زیست بر یکدیگر را تایید کرده و کشورها را به ایجاد چارچوب های سیاست گذاری و حقوقی واحد برای حمایت و حفاظت هماهنگ و تلفیقی این دو ، ترغیب می کنند. همچنین، نقش دو مقوله میراث فرهنگی و محیط زیست در پیشبرد توسعه پایدار، مورد تایید حقوق بین الملل این دو حوزه است.

گزارشی از سه‌شنبه‌های شاهنامه‌ای بابل (شهر مه‌میترا و بهارنارنج)، نشست 9 خرداد 1396

گفتار اندر رزم اسپندیار با بیدرفش پلید / گفتار اندر گریختن ارجاسپ از اسفندیار / گفتار اندر آمدن گشتاسپ به ایران به فرخی / گفتار اندر بدگفتن کرزم اسپندیار را /    گفتار اندر بند کردن گشتاسپ اسپندیار را

گزارشی از سه‌شنبه‌های شاهنامه‌ای بابل (شهر مه‌میترا و بهارنارنج)، نشت 2 خرداد 1396

مروری بر هوشنگ پیشدادی (هئوشینگه)
چیرگی بر گیتی:
پیدایی آتش،آهن، ساخت ابزارهای آهنی، رام کردن جانوران سودمند، دوختن جامه بر اندام مردم، پراز دادکردن گیتی(قانون)= شهریاری جهان را به ابادانی سپردن، رام ساختن و در اختیار گرفتن فروکِشتنی‌ها و چراگاه‌ها، تاختن آب از دریاها به هامون‌ها یک جانشین شدن و روی آوردن به کشاورزی

نگاهی به یک پیشخوان کتاب در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳- ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاریخ تجزیه ایران / جهان نمای تاریخ ایران / هنر رهبری کورش بزرگ / تاریخ ایران کهن (از سپیده دم تاریخ تا آغاز دوران باستانی) / آذربایجان و اران / بابک، شهریار ایران زمین / فرهنگ واژگان آذری / ما و بیگانگان / مطالعاتی در باره ی تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان / ایران و توران / روز ۲۸ امرداد، سه راه بوذرجمهری.

چرا باید از جشنواره ملی عکس شاهنامه حمایت کرد؟

جشنواره ملی عکس شاهنامه جشنواره ای مستقل و مردمی، از کوششهای نهادهای فرهنگی مستقل و از دل جامعه مدنی بیرون آمده است.

نشان جشنواره ملی عکس شاهنامه طراحی شد

نشان جشنواره ملی عکس شاهنامه توسط المیرا نیکنام از طراحان سرشناس گرافیک و استادان دانشگاه طراحی شد

در همین زمینه