چهارشنبه, 01ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی

رویدادهای فرهنگی

فهرست کتاب‌های نشر هزار کرمان، انتشارات سمرقند در نمایشگاه کتاب تهران 1397

تاریخ تجزیه ایران / جهان نمای تاریخ ایران / هنر رهبری کورش بزرگ / آذربایجان و اران / تاریخ ایران کهن (از سپیده دم تاریخ تا آغاز دوران باستانی) / مطالعاتی در بارهٔ تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان / مسکو، زمستان سرد 1324 / فهرستوارهٔ گویش آذری.

برگزاری نشست «اسناد تصویری تاریخی و کاربرد آن در مطالعات میراث فرهنگی»

به مناسبت ۱۷ اردیبهشت «روز اسناد ملی»؛ اسناد تصویری تاریخی و کاربرد آن در مطالعات میراث فرهنگی: اسناد و پدیدآورندگان آنها

انتشار کتاب «فهرستوارهٔ گویش پهلوی آذری»

(منبع شناسی گویش پهلوی (فهلوی آذری، گویش کهن آذربایجان ۲۴۷ / ۲۴۸ خ تا ۱۳۹۳ خ .)

برگزاری همایش «خلیج‌فارس و غرور ملی ایرانیان»

همایش خلیج‌فارس و غرور ملی ایرانیان روز دوشنبه دهم اردیبهشت 1397 از ساعت 17 در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

کتاب «شاهنامه و پژوهش‌های تازه» به چاپ دوم رسید

«شاهنامه و پژوهش‌های تازه؛ پیرامون تاریخ نگاری، هنر و جامعه ایرانی» مجموعه پنج مقاله و حاصل پژوهش‌های چند تن از محققان ایرانی و اروپایی که با ترجمه محمود فاضلی بیرجندی انتشار یافته و اینک به چاپ دوم رسیده است.

انتشار کتاب «علم چیست (جستارهایی در باره فلسفه، پژوهش، و آموزش علم)»

علم چیست که بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان کار خود را با واژه «علمی» توصیف می‌کنند و به این ترتیب می‌خواهند بگویند که قابل اطمینان و اعتماد هستند؟

در همین زمینه