یکشنبه, 04ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها

انجمن‌ها

یکصد و چهل ‌و نهمین (149) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصد و چهل ‌و نهمین (149) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برابر بود با شب «روز ملی کوروش بزرگ» که در پایدار سازی این روز، یاران انجمن نقش بنیادی داشتند.

یکصدو چهل و هشتمین (148) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو چهل و هشتمین (148) در ساعت 18 با هم‌خوانی سرود «ای ایران»‌ آغاز به کار کرد.

یکصدوچهل‌وهفتمین (147) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدوچهل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهفتمین (147) نشست انجمن فرهنگی مهرگان با هم‌خوانی سرود «ای ایران» در روز چهارشنبه 4 شهریورماه 1394 از ساعت 18 آغاز به کار کرد.

یکصد و چهل و ششمین (146) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو چهل و ششمین نشست انجمن فرهنگی مهرگان روز چهارشنبه هفتم امردادماه 1394 در ساعت 18 با هم‌خوانی سرود «‌ای ایران»‌ رسمیت یافت.

یکصد وچهل و پنجمین (145) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدو چهل و پنجمین (145) نشست انجمن مهرگان در روز چهارشنبه سوم تیرماه 1394 از ساعت 18 برگزار شد.

یکصدوچهل وچهارمین (144) نشست انجمن فرهنگی مهرگان برگزار شد

یکصدوچهل و چهارمین نشست انجمن مهرگان روز چهارشنبه 6 خردادماه 1394 در تالار مهرگان برگزار گردید.

در همین زمینه